Adresatami czasopisma „My Zawodowcy” są dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół branżowych oraz techników, a także społeczność szkół wyższych. Specjalna oferta doradztwa zawodowego jest skierowana do szkół podstawowych, gdyż na tym etapie edukacji zapadają decyzje uczniów i ich rodziców o wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Równie ważnym partnerem są pracodawcy. Celem nowo powstałego czasopisma jest zatem promowanie współpracy edukacji i gospodarki.

Wartościowe artykuły znajdą również osoby zainteresowane kształceniem ustawicznym.