Adresatami czasopisma „My Zawodowcy” są dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół branżowych oraz techników, a także społeczność szkół wyższych. Specjalna oferta doradztwa zawodowego jest skierowana do szkół podstawowych/gimnazjalnych, gdyż na tym etapie edukacji zapadają decyzje uczniów i ich rodziców o wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Równie ważnym partnerem są pracodawcy, niezmiennie zgłaszający zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Celem nowo powstałego czasopisma jest zatem promowanie współpracy edukacji i gospodarki.

Czasopismo „My Zawodowcy” może zainteresować wszystkich ceniących sobie fach w rękach i to od najmłodszych lat. Planowane są dodatki tematyczne skierowane do dzieci i młodzieży. Wartościowe artykuły znajdą również osoby zainteresowane kształceniem ustawicznym.