Kolejne numery czasopisma „My Zawodowcy” zostaną wydane we wrześniu i w listopadzie.

W najbliższym (dziesiątym) numerze między innymi:

Edukacja z praktyką  – kolejne inspirujące przykłady

Zawodowiec poszukiwany
Technik przemysłu metalurgicznego

Wnioski i rekomendacje ekspertów

Jak rozwijać wiedzę zawodoznawczą na zajęciach z doradztwa zawodowego

Jubileuszowy numer „My Zawodowcy” – dotychczasowa i dalsza współpraca

 

trybiki