Kolejne numery czasopisma „My Zawodowcy” zostaną wydane w lutym i kwietniu.

W najbliższym (jedenastym) numerze między innymi:

Edukacja z praktyką  – kolejne inspirujące przykłady

Zawodowiec poszukiwany
Dekarz

Strefowe klastry edukacyjne – studium przypadku

Wnioski i rekomendacje ekspertów
Obszary wiedzy zawodoznawczej w ofertach doradczych dla uczniów szkół kształcących w zawodach

 

trybiki