W najbliższym numerze czasopisma „My Zawodowcy” między innymi:

Edukacja z praktyką – kolejne inicjatywy z różnych branż

Innowacje w kształceniu zawodowym

Zawodowiec poszukiwany
Technik programista

Wnioski i rekomendacje ekspertów
Edukacja dla gospodarki, gospodarka dla edukacji – trendy, wyzwania, inspiracje. Część 2

 

trybiki