Redakcja
„My Zawodowcy”
61-664 Poznań, ul. Słowiańska 55C/28
redakcja@myzawodowcy.pl
tel. +48 697 392 631
Redaktor naczelna
Anna Świdurska
a.swidurska@myzawodowcy.pl
tel. +48 609 741 566
Sekretarz redakcji
Andrzej Rembowski
a.rembowski@myzawodowcy.pl
tel. +48 535 670 259
Dział reklamy
reklama@myzawodowcy.pl
tel. +48 697 392 631
Dział prenumeraty i sprzedaży
prenumerata@myzawodowcy.pl
tel. +48 697 392 631
Wydawca
P r o j e k t 32
Anna Świdurska
Pracownia Analityczno-Wydawnicza
61-664 Poznań, ul. Słowiańska 55C/28
a.swidurska@projekt32.pl