Redakcja
„My Zawodowcy”
61-664 Poznań, ul. Słowiańska 55C/28
redakcja@myzawodowcy.pl
tel. +48 697 392 631
Redaktor naczelna
Anna Świdurska
a.swidurska@myzawodowcy.pl
tel. +48 609 741 566
Sekretarz redakcji
Andrzej Rembowski
a.rembowski@myzawodowcy.pl
tel. +48 780 103 101
Dział reklamy
reklama@myzawodowcy.pl
tel. +48 697 392 631
Dział prenumeraty i sprzedaży
prenumerata@myzawodowcy.pl
tel. +48 697 392 631
Wydawca
P r o j e k t 32
Anna Świdurska
Pracownia Analityczno-Wydawnicza
61-664 Poznań, ul. Słowiańska 55C/28
a.swidurska@projekt32.pl

Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest firma Projekt 32 Anna Świdurska Pracownia Analityczno-Wydawnicza z siedzibą w Poznaniu, będąca wydawcą czasopisma edukacyjnego „My Zawodowcy”, NIP 7851379894, REGON 364595764.

Dane kontaktowe:
Projekt 32 Anna Świdurska Pracownia Analityczno-Wydawnicza
ul. Słowiańska 55C/28, 61-664 Poznań
a.swidurska@projekt32.pl
tel. +48 609 741 566

Zobowiązujemy się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne, jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyrażono taką zgodę,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe gromadzimy w celu świadczenia naszych usług. Wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Państwa dane osobowe w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji w okresie wymaganym przez przepisy prawa.