Anna Świdurska

redaktor naczelna
a.swidurska@myzawodowcy.pl
+48 609 741 566

Więcej o mnie...

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalista ds. badań i analiz społeczno-ekonomicznych. Pracowała na stanowisku adiunkta w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, gdzie prowadziła wykłady i ćwiczenia m.in. z zakresu geografii przemysłu, transportu i usług, modeli teoretycznych i metod analizy przestrzennej, badań jakościowych i ilościowych. W latach 2012-2016 współpracowała z firmą Doradztwo Społeczne i Gospodarcze oraz Fundacją Społeczeństwo i Gospodarka. Od czerwca 2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą. W działalności naukowo-badawczej specjalizuje się w problematyce kształcenia zawodowego, rynku pracy, efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw, rozwoju regionalnego i lokalnego. Uczestniczyła w wielu projektach badawczych i badawczo-wdrożeniowych. Jest autorką, współautorką i współredaktorką kilkudziesięciu publikacji, w tym monografii, artykułów, ekspertyz i raportów.


Andrzej Rembowski

sekretarz redakcji
a.rembowski@myzawodowcy.pl
+48 535 670 259

Więcej o mnie...
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziennikarz, redaktor, marketingowiec. Pracował jako dziennikarz polityczny w „Gazecie Poznańskiej”, a później jako dziennikarz gospodarczy „Głosu Wielkopolskiego”. W zakresie jego zainteresowań były tematy gospodarcze związane z działalnością największych wielkopolskich firm i instytucji. Od 2010 r. prowadzi swoją działalność marketingową. Realizował projekty marketingowe i PR-owe dla takich marek, jak: Wydawnictwo Naukowe PWN, H. Cegielski Poznań SA, E-Commex, Hungarian Academy of Sciences, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Prowadził też e-marketing i PR projektu „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” realizowanego przez Politechnikę Poznańską i Samorząd Województwa Wielkopolskiego.


Monika Kaczyńska

redaktor/dziennikarz

Więcej o mnie...
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletnia dziennikarz i redaktor wielkopolskich mediów: „Gazety Wyborczej”, „Gazety Poznańskiej” i „Głosu Wielkopolskiego”. Specjalizuje się w dziennikarstwie gospodarczym. Współpracowała jako dziennikarz przy wielu projektach promocyjnych realizowanych m.in. przez: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, H. Cegielski Poznań SA, Politechnikę Poznańską oraz Agencję Reklamowo-Wydawniczą Image z Poznania. Autorka dwóch książek. Za propagowanie przedsiębiorczości wyróżniona tytułem „Ostre Pióro 2005” przyznawanym przez Business Centre Club. Otrzymała również nagrodę II stopnia OPZZ za publikacje o tematyce związkowej.

Zespół redakcyjny „My Zawodowcy” współpracuje ze specjalistami z doświadczeniem w realizacji projektów tematycznych, redagowaniu i korekcie tekstów, opracowywaniu grafik, projektowaniu i składzie czasopism.