Czasopismo „My Zawodowcy” (kwartalnik) powstało w celu podjęcia dyskusji na temat kształcenia zawodowego w Polsce. Po okresie, w którym szkolnictwo zawodowe było niedoceniane, nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania tym elementem systemu edukacji. Nie oznacza to, że problemy zostały rozwiązane, a wszyscy uczestnicy debaty wykazują wzajemne zrozumienie. Wręcz przeciwnie, rozwój edukacji zawodowej w Polsce wymaga uporządkowania podstawowych pojęć, wymiany doświadczeń i wypracowania nowych rozwiązań.

Czasopismo publikuje artykuły publicystyczne, felietony, wywiady, raporty specjalne, reportaże, zapowiedzi i komentarze prasowe poświęcone edukacji zawodowej i rynkowi pracy.

Szczególną uwagę proponujemy zwrócić na tematykę obejmującą:

 • współpracę przedsiębiorstw ze szkołami i uczelniami,
 • doradztwo zawodowe i personalne,
 • tworzenie nowych zawodów,
 • funkcjonowanie klastrów edukacyjnych,
 • specjalne szkolnictwo zawodowe,
 • budowanie marki szkoły,
 • budowanie marki pracodawcy,
 • bezpieczeństwo pracy,
 • metodologię oceny jakości kształcenia zawodowego,
 • innowacje w kształceniu zawodowym,
 • rolę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w edukacji,
 • możliwości dofinansowania działań w zakresie edukacji zawodowej w ramach funduszy europejskich oraz innych źródeł,
 • sytuację na rynku pracy, w tym zapotrzebowanie na kompetencje w poszczególnych branżach.

Materiały publikowane w czasopiśmie „My Zawodowcy” dotyczą zagadnień związanych ze skalą mikroekonomiczną (szkoła, przedsiębiorstwo), lokalną (miasto, gmina, powiat), regionalną, krajową i międzynarodową. Koncepcja czasopisma obejmuje m.in. takie działy, jak „Zarządzanie szkołą”, „Kreowanie wizerunku”, „Doradztwo zawodowe”,                   „Edukacja z praktyką”, „Zawodowiec poszukiwany” czy „Wnioski i rekomendacje ekspertów”.

Redakcja czasopisma „My Zawodowcy” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do nadsyłania propozycji tekstów do najbliższych numerów.