Czasopismo „My Zawodowcy” (kwartalnik) powstało w celu podjęcia dyskusji na temat kształcenia zawodowego w Polsce. Po okresie, w którym szkolnictwo zawodowe było niedoceniane, nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania tym elementem systemu edukacji. Nie oznacza to, że problemy zostały rozwiązane, a wszyscy uczestnicy debaty wykazują wzajemne zrozumienie. Wręcz przeciwnie, rozwój edukacji zawodowej w Polsce wymaga uporządkowania podstawowych pojęć, wymiany doświadczeń i wypracowania nowych rozwiązań.

Czasopismo publikuje artykuły publicystyczne, felietony, wywiady, raporty specjalne, reportaże, zapowiedzi i komentarze prasowe poświęcone edukacji zawodowej.

Szczególną uwagę proponujemy zwrócić na tematykę obejmującą:

 • współpracę szkół i pracodawców,
 • doradztwo zawodowe,
 • tworzenie nowych zawodów,
 • funkcjonowanie klastrów edukacyjnych,
 • specjalne szkolnictwo zawodowe,
 • budowanie marki szkoły,
 • budowanie marki pracodawcy,
 • bezpieczeństwo pracy,
 • metodologię oceny jakości kształcenia zawodowego,
 • innowacje w kształceniu zawodowym,
 • rolę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w edukacji,
 • możliwości dofinansowania działań w zakresie edukacji zawodowej w ramach funduszy europejskich oraz innych źródeł.

Materiały publikowane w czasopiśmie „My Zawodowcy” dotyczą zagadnień związanych ze skalą mikroekonomiczną (szkoła, przedsiębiorstwo), lokalną (miasto, gmina, powiat), regionalną, krajową i międzynarodową. Koncepcja czasopisma obejmuje m.in. takie działy, jak: ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ, KREOWANIE WIZERUNKU, DORADZTWO ZAWODOWE, EDUKACJA Z PRAKTYKĄ, JESTEM ZAWODOWCEM, ZAWODOWIEC POSZUKIWANY, FUNDUSZE EUROPEJSKIE, INNOWACJE czy ZAWODOWCY NA START.

Redakcja czasopisma „My Zawodowcy” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do nadsyłania propozycji tekstów do najbliższych numerów. Informacje dla Autorów artykułów publikowanych w czasopiśmie są przedstawione w zakładce DLA AUTORÓW.