W prenumeracie
cena czasopisma
najniższa

 • prenumerata – cztery numery: 85 zł 
 • prenumerata – trzy numery: 68 zł
 • prenumerata – dwa numery: 47 zł 
 • pojedynczy numer: 25 zł 
 • cena magazynu nie zmienia się przez cały okres prenumeraty 
 • w cenę wliczone są koszty wysyłki na terenie kraju
 • prenumeratorom czasopismo jest wysyłane
  w pierwszej 
  kolejności

Prenumerata nie jest przedłużana automatycznie.

„My Zawodowcy” to kwartalnik. Wydawca zastrzega sobie jednak prawo do zmiany częstotliwości wydawania pisma.

O czasopiśmie

O współpracy przy realizacji misji czasopisma 

Wysyłka: następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia. 

Sposób płatności: 14 dni od daty wysyłki czasopisma – przelewem.

Faktura elektroniczna. Jeżeli faktura powinna być wysłana w formie papierowej, prosimy o informację.

Jak zamówić prenumeratę?

Prosimy o kontakt z Działem prenumeraty i sprzedaży (prenumerata@myzawodowcy.pl; tel. +48 697 392 631), podając:

 • imię, nazwisko i/lub nazwę instytucji/przedsiębiorstwa
 • adres wysyłkowy
 • liczbę zamawianych egzemplarzy
 • informację, od którego numeru ma zaczynać się prenumerata (nr 8 i nr 9 – nakład wyczerpany)
 • dane do faktury

lub

przesłanie wypełnionego formularza na adres: prenumerata@myzawodowcy.pl
lub pocztą na adres: Redakcja „My Zawodowcy”, ul. Słowiańska 55C/28, 61-664 Poznań

Formularz zamówienia prenumeraty
Pobierz

Jak zamówić czasopismo?

Prosimy o kontakt z Działem prenumeraty i sprzedaży (prenumerata@myzawodowcy.pl; tel. +48 697 392 631), podając:

 • imię, nazwisko i/lub nazwę instytucji/przedsiębiorstwa
 • adres wysyłkowy
 • liczbę zamawianych egzemplarzy
 • numer wydania (nr 8 i nr 9 – nakład wyczerpany)
 • dane do faktury

lub

przesłanie wypełnionego formularza na adres: prenumerata@myzawodowcy.pl
lub pocztą na adres: Redakcja „My Zawodowcy”, ul. Słowiańska 55C/28, 61-664 Poznań

 

Formularz zamówienia czasopisma
Pobierz

Dział prenumeraty i sprzedaży
prenumerata@myzawodowcy.pl
tel. +48 697 392 631