Kształcą. Inspirują. Zawodowo

Drodzy Czytelnicy i Partnerzy,
po raz kolejny serdecznie dziękuję za zaufanie, cierpliwość i życzliwe słowa w ostatnich dwóch latach. Państwa opinie i decyzje o przedłużeniu prenumeraty, nowe zamówienia, a także propozycje tekstów do najbliższych numerów potwierdzają konieczność kontynuacji wspólnych działań w celu poprawy efektywności kształcenia zawodowego i promocji tego sektora edukacji.
Często podkreślam, że zespół redakcyjny ma zaszczyt i przyjemność współpracować z osobami z pasją. Po ukazaniu się poprzedniego numeru przeprowadziliśmy kolejne rozmowy z przedstawicielami szkół i przedsiębiorstw. W czasie tak wielu wyzwań, w tym związanych z brakiem stabilizacji w oświacie, wszystkie opinie i pomysły są dla nas bardzo cenne. Podsumowaliśmy bariery rozwoju edukacji zawodowej oraz trendy na rynku pracy, a ponadto sugestie dotyczące kierunków rozwoju czasopisma, także w kontekście Europejskiego Roku Umiejętności 2023 – inicjatywy mającej dać nowy impuls m.in. do inwestowania w kształcenie i szkolenie zawodowe. Wszystkim osobom, których życzliwość, poczucie odpowiedzialności za przyszłość młodych ludzi oraz wyjątkowe podejście do współpracy przyczyniły się do przygotowania nowego numeru, składam serdeczne podziękowania.
Kontynuując cykl wywiadów z przedstawicielami podmiotów docenianych m.in. za wysokie standardy w dziedzinie kształcenia zawodowego oraz dokumentując inspirujące inicjatywy zrealizowane w latach 2022-2023, prezentujemy dwie rozmowy – z Pawłem Kołbonem z firmy Fakro, tym razem przedstawionej jako organizator I Kongresu Edukacji Budowlanej, oraz z Jerzym Bartnikiem, który – reprezentując Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu – wyjaśnia, jak promować szkolnictwo branżowe i kształcić w systemie dualnym.
Warto podkreślić, że dualne kształcenie zawodowe realizuje 23 tys. rzemieślników. Autorzy kolejnego materiału – zatytułowanego „Dzień Mistrza Nauczyciela Zawodu w Rzemiośle – jest co świętować” – udzielają odpowiedzi m.in. na pytanie, na czym polega fenomen mistrza.
Wartościowych inspiracji dostarczają również podmioty uczestniczące w tworzeniu działu „Edukacja z praktyką”. Są to Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu, Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim i Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku oraz pracodawcy – Anwis, Holding-Zremb Gorzów, Orlen, SKF Polska, Steelpress i Volkswagen Poznań.
Inicjatywy skierowane do uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe realizują także Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. W nowym dziale „Zawodowa biblioteka” przedstawicielka WSiP zwraca też uwagę na rozwiązania wspierające pracę nauczycieli.
Równie gorąco polecam artykuły z cyklu „Wnioski i rekomendacje ekspertów”. Małgorzata Kowalska analizuje wpływ konkursów umiejętności zawodowych na poprawę jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedstawia rekomendacje wypracowane w ramach projektu WeRskills. Janusz Moos przywołuje natomiast założenia wybranych koncepcji istotnych dla rozwoju edukacji zawodowej, m.in. w celu wspierania samodzielnego uczenia się młodzieży. W dziale tym publikujemy też kolejną część materiału „Edukacja dla gospodarki, gospodarka dla edukacji – trendy, wyzwania, inspiracje”, w którego przygotowaniu uczestniczyli przedstawiciele Zespołu Szkół Naftowo-Gazowniczych w Krośnie, Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu, Columbus Energy, Erko, Festool Polska, firmy Mechatronik, Akademii Elektroniki i Polskiej Izby Przemysłu Targowego.
Zapraszam do lektury i dalszej współpracy oraz życzę wielu sukcesów w 2024 roku

parafka-2

Anna Świdurska – redaktor naczelna
a.swidurska@myzawodowcy.pl