Oprócz materiałów opublikowanych w dziale „Edukacja z praktyką” uporządkowaliśmy artykuły z cyklu „Wnioski i rekomendacje ekspertów” („My Zawodowcy” – numery 6-11). Ich autorzy przedstawiają między innymi sugestie, które warto uwzględnić, przygotowując oferty doradcze dla uczniów kształcących się w zawodach, rozwiązania metodyczne, które można wykorzystać w rozwoju wiedzy o zawodach i rynku pracy, propozycje usprawnienia systemu kształcenia zawodowego czy metody promocji edukacji zawodowej. 
W tej sekcji opublikowaliśmy też obszerne fragmenty raportu specjalnego zatytułowanego „Kształcenie dualne: rzemiosło dostarcza modelowych rozwiązań”. Ponadto zamieściliśmy teksty wywiadów z przedstawicielami przedsiębiorstw, które od wielu lat są doceniane w konkursach dla pracodawców. Inspiracji dostarczają realizowane przez nie projekty edukacyjne, na przykład Fundacja Pomyśl o Przyszłości, Girls Day, Szkoła Małego Inżyniera oraz Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha.
Wkrótce zostaną opublikowane kolejne artykuły i komentarze. Przygotowujemy też cykl wywiadów z przedstawicielami przedsiębiorstw reprezentujących różne branże.  
Zapraszamy do lektury i współpracy.
Zespół „My Zawodowcy”