Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,
serdecznie dziękujemy za zainteresowanie czasopismem „My Zawodowcy” oraz za cierpliwość, zaufanie i życzliwe słowa otrzymane w ostatnich dwóch latach. Jesteśmy również wdzięczni za wszystkie pytania i sugestie, na przykład dotyczące pakietu promocyjnego obejmującego dotychczasowe wydania. Państwa opinie i decyzje o przedłużeniu prenumeraty, nowe zamówienia, a także propozycje tekstów do najbliższych numerów potwierdzają konieczność kontynuacji wspólnych działań w celu poprawy efektywności kształcenia zawodowego i promocji tego sektora edukacji. W dniu wydania kolejnego numeru zwrócimy się z prośbą o potwierdzenie zamówień.
W latach 2022-2023 przeprowadziliśmy wiele rozmów z przedstawicielami przedsiębiorstw i szkół. W czasie tak wielu wyzwań, w tym związanych z brakiem stabilizacji w oświacie, wszystkie opinie i pomysły są dla nas bardzo cenne. Podsumowaliśmy czynniki i bariery rozwoju edukacji zawodowej oraz trendy na rynku pracy, a także sugestie dotyczące kierunków rozwoju czasopisma. Dbając o poziom merytoryczny i spójność koncepcji – obejmującej konkretne propozycje dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb różnych branż – a także o promocję inicjatyw prezentowanych na naszych łamach, przygotowujemy trzy numery. W tworzeniu każdego z nich uczestniczą m.in. szkoły prowadzące kształcenie zawodowe oraz przedsiębiorstwa, które stosują dobre praktyki z zakresu employer brandingu, w tym wspierają młodych ludzi w zdobywaniu umiejętności zawodowych. W najbliższym numerze, który zostanie ukończony w listopadzie, przedstawimy także wnioski i rekomendacje wypracowane w trakcie wydarzeń zorganizowanych we wrześniu i październiku. Wydanie to będzie efektem współpracy z ponad 30 podmiotami – na przykład z Zespołem Szkół Ekonomicznych we Włocławku, Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim, Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu, Zespołem Szkół Naftowo-Gazowniczych w Krośnie i Zespołem Szkół Łączności w Poznaniu,  przedsiębiorstwami Anwis, Columbus Energy, Erko, Fakro, Festool Polska, Holding-Zremb Gorzów, Mechatronik, Orlen, SKF Polska, Steelpress i Volkswagen Poznań, Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami – jednostką organizacyjną Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, Związkiem Rzemiosła Polskiego, Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu oraz Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi (Następny numer). Wydanie kolejnych numerów zostało zaplanowane na luty i kwiecień 2024 r.
Często podkreślamy, że mamy zaszczyt i przyjemność współpracować z osobami z pasją. Są to przede wszystkim dyrektorzy szkół, nauczyciele, doradcy zawodowi, pracownicy naukowi, członkowie zarządów firm, specjaliści ds. HR, szkoleń, rekrutacji i wizerunku pracodawcy. To ich kreatywność, wyjątkowe zaangażowanie, wytrwałość w dążeniu do celu oraz poczucie odpowiedzialności umożliwiają młodym ludziom podejmowanie trafnych decyzji dotyczących ich przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Bardzo się cieszymy, że powstaje dokumentacja poświęcona najlepszym praktykom przyczyniającym się do odbudowy kształcenia zawodowego. Przedsiębiorstwa przedstawione dotychczas w czasopiśmie „My Zawodowcy” reprezentują 15 branż i wspierają kształcenie w ponad 70 zawodach szkolnictwa branżowego.  Cieszymy się, że w przygotowaniu materiałów uczestniczą również praktykanci, stażyści oraz absolwenci szkół kształcących w zawodach – ich wypowiedzi także inspirują osoby podejmujące decyzje o wyborze zawodu, szkoły i miejsca pracy.
W kontekście wizerunkowym rozwijamy też stronę myzawodowcy.pl (nowa odsłona po ukazaniu się najbliższego numeru), m.in. sekcje „Przedsiębiorstwa i szkoły inspirują – ujęcie branżowe”, „To przedsiębiorstwo kształci”, „Wnioski i rekomendacje ekspertów” oraz „Zawodowa biblioteka”. Oprócz artykułów i wywiadów publikujemy wypowiedzi przedstawicieli edukacji i biznesu – przygotowujemy kolejne części materiału z cyklu „Edukacja dla gospodarki, gospodarka dla edukacji – trendy, wyzwania, inspiracje”. Wkrótce utworzymy sekcję poświęconą kursom i szkoleniom zawodowym docenianym przez pracodawców.
W razie pytań służymy pomocą.
Życzymy nieustającej energii do podejmowania kolejnych wyzwań!
Zespół „My Zawodowcy”