Fakro: 30 lat rozwoju firmy i kadr dla budownictwa

Rozmowa z Pawłem Kołbonem, kierownikiem Centrum Szkoleń
i Współpracy z Wykonawcami w firmie Fakro

Rok 2021 jest dla firmy Fakro, wicelidera w produkcji okien dachowych na świecie, rokiem jubileuszowym. Przedsiębiorstwo od 30 lat produkuje stolarkę otworową, tworząc unikatowe rozwiązania. Jak można podsumować najważniejsze inwestycje w firmie w tym zakresie? Jak ocenia pan perspektywy tej branży, w tym w kontekście przyszłości budownictwa po pandemii COVID-19?
Jedną z wartości Fakro jest rozwój. Skupiamy się nie tylko na innowacyjnych rozwiązaniach, ale także inwestujemy w powierzchnie produkcyjne, park maszynowy i pracowników. Strategia nastawiona na ciągły rozwój sprawiła, że jesteśmy jedyną firmą na świecie oferującą stolarkę otworową do całego domu. Pandemia COVID-19 pokazała, że ludzie pragną więcej przestrzeni do życia. Widać to po wzroście zainteresowania domami całorocznymi lub chociażby letniskowymi. Dlatego mamy pewność, że branża budowlana dalej będzie się rozwijać.
Polska od kilku lat jest liderem pod względem wartości eksportu stolarki otworowej w Europie. Nawiązując do przygotowanej przez Komisję Europejską Fali Renowacji w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, przewiduje się, że roczna sprzedaż okien w Europie może osiągnąć nawet 200 mln sztuk, czyli ponad dwukrotnie więcej niż obecnie. Czy polskie przedsiębiorstwa będą w stanie sprostać temu wyzwaniu?
Nowe wytyczne i zmiana świadomości społeczeństwa sprawiają, że wzrasta zainteresowanie bardziej energooszczędnymi produktami, co zmniejszy emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Dlatego inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych postępują tak, aby być gotowym na zwiększone zapotrzebowanie na tego rodzaju wyroby. Sam proces też jest rozciągnięty w czasie, dlatego firmy elastycznie mogą wdrażać odpowiednie rozwiązania. Polskie przedsiębiorstwa nieraz udowodniły, że doskonale radzą sobie z nowymi wyzwaniami.
Wyzwaniem jest jednak nadal niedobór specjalistów. Jak ocenia pan rolę szkolnictwa branżowego w przygotowaniu kadr dla branży budowlanej?
Rola szkolnictwa branżowego jest nieoceniona w pozyskiwaniu nowych fachowców. Od wielu lat współpracujemy ze szkołami, aby wesprzeć przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy – do bycia atrakcyjnymi kandydatami dla firm wykonawczych w sektorze budowlanym. Cel ten można osiągnąć dzięki praktycznej nauce zawodu i odpowiedniemu przygotowaniu teoretycznemu, które uwzględniają współczesne trendy i wymagania pracodawców. Dlatego ważne jest, aby ta współpraca cały czas się rozwijała. Kluczowa jest fachowa wiedza nauczycieli – instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie nowych technologii w budownictwie, które cały czas pojawiają się na rynku. Nie można też zapominać o nauczycielach teoretycznych przedmiotów zawodowych. Dzięki połączeniu wiedzy z umiejętnościami mamy dużą szansę na osiągnięcie sukcesu, czyli wykształcenie fachowców, o których pracodawcy będą zabiegać.
W kontekście tych wyzwań i planów należy zaznaczyć, że od roku szkolnego 2021/2022 jest możliwa nauka zawodu technik dekarstwa. Dlaczego warto się kształcić w tym zawodzie?
Dekarze zawsze będą potrzebni, a dziś są wręcz pożądani. Ta profesja wymaga zarówno niezbędnej wiedzy praktycznej, jak i teoretycznej. Osoba podejmująca kształcenie w zawodzie dekarza powinna sprostać wymogom nowoczesnych technologii. Praca dekarza wymaga ciągłego samodoskonalenia. Ważne jest, aby przyszły dekarz już na poziomie kształcenia w szkole średniej mógł nabyć odpowiednią wiedzę, która pomoże mu wykonywać ten prestiżowy zawód. Uważam, iż uruchomienie kształcenia dekarstwa na poziomie technikum jest bardzo dobrą inicjatywą, gdyż pozwoli uczniom na zdobycie jeszcze gruntowniejszej, specjalistycznej wiedzy praktycznej, co zaowocuje lepszym przygotowaniem do zawodu.
W poprzednich numerach czasopisma „My Zawodowcy” zostało udokumentowane zaangażowanie firmy Fakro w realizację wielu przedsięwzięć przyczyniających się do zwiększenia efektywności kształcenia zawodowego i promocji tego sektora edukacji. Przedstawiliśmy działania skierowane zarówno do uczniów, na przykład wspierające kształcenie w zawodach dekarz i monter stolarki budowlanej, jak i nauczycieli – zwróciliśmy uwagę m.in. na wnioski sformułowane podczas organizowanych przez firmę od kilku lat konferencji z udziałem dyrektorów szkół z Sekcji Szkół Budowlanych Polskiej Izby Budownictwa, nauczycieli akademickich oraz członków Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, a także na rolę docenianej przez nauczycieli Fundacji Pomyśl o Przyszłości w budowaniu kapitału społecznego. Państwa profesjonalizm i wysokie standardy działania w dziedzinie kształcenia zawodowego zostały docenione przez kapitułę konkursu Inspirator Kariery 2020. Jakie znaczenie ma dla państwa ta nagroda?
Cieszymy się, że propagowane od lat wartości Fakro, takie jak odpowiedzialność czy rozwój, zostały zauważone i docenione przez ekspertów tworzących kapitułę konkursu. Współpraca Fakro na rzecz rozwoju zawodowego przyszłych i obecnych pracowników znajduje namacalny wymiar społeczny w najważniejszej dla naszej firmy wartości, jaką jest odpowiedzialność. Tym działaniem wcielamy także w życie kolejną z naszych wartości – rozwój, realizowany na drodze kształcenia zawodowego, kursów językowych, szkoleń podnoszących kwalifikacje, dofinansowań do studiów. Otrzymana nagroda pokazuje, że droga, jaką obraliśmy, współpracując ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, jest bardzo dobra i na pewno zdopinguje nas do dalszego, ciągłego wspierania tego sektora edukacji.
Ilu uczniów miało możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w firmie Fakro dzięki projektowi klas patronackich? Jakie przykładowe zadania realizują w trakcie praktyki zawodowej?
Bardzo duży nacisk kładziemy na możliwość wspierania młodzieży. Do tej pory sprawowaliśmy patronat nad klasami dekarskimi w Zespole Szkół Budowlanych w Poznaniu, Zespole Szkół Zawodowych w Białymstoku, Zespole Szkół Zawodowych w Bobowej oraz Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu. Jesteśmy również patronem klasy w zawodzie technik automatyk w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu. W sumie około 70 absolwentów klas dekarskich zasiliło branżę. Uczniowie ci byli wspierani poprzez profesjonalne szkolenia i materiały dydaktyczne, dzięki czemu cały czas podnosili swoje kwalifikacje zawodowe. Mieli również możliwość uczestniczenia w wizytach zawodoznawczych w głównej siedzibie firmy Fakro w Nowym Sączu i zapoznania się z działalnością przedsiębiorstwa. W trakcie wizyt uczniowie zwiedzali zakład i spotykali się z ekspertami w danej dziedzinie. Ponadto w profesjonalnie wyposażonej sali do szkolenia praktycznego mogli ćwiczyć montaż naszych produktów z różnymi rodzajami kołnierzy uszczelniających. Zdobyli także podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, zapoznając się z działalnością Fundacji Pomyśl o Przyszłości.
W związku z pandemią COVID-19 sytuacja w szkolnictwie zawodowym jest trudniejsza niż w pozostałych sektorach edukacji. Na przykład zmiany zasad dotyczących praktycznej nauki zawodu były trudne zarówno dla uczniów, jak i pracodawców.
Pandemia to trudny czas dla nas wszystkich, szczególnie dla uczniów, którzy większość roku szkolnego spędzili przed komputerami. Nie utraciliśmy jednak kontaktu ze szkołami, z którymi współpracujemy. Przygotowaliśmy cykl szkoleń online dotyczących podstawowych informacji o oknach dachowych oraz – na podstawie filmu montażowego – omawialiśmy ciepły montaż okna. W naszych szkoleniach wzięło udział 612 uczniów z kilkudziesięciu szkół z całej Polski. Mamy nadzieję, że w roku szkolnym 2021/2022 będziemy mogli spotykać się z nimi już w szkołach i powrócić do tradycyjnych szkoleń skierowanych zarówno do uczniów, jak i nauczycieli.
Fakro wspiera wiele inicjatyw mających na celu doskonalenie umiejętności i promocję zawodów z branży budowlanej. Są to na przykład ogólnopolska kampania Dobry Montaż, w trakcie której promowany jest zawód montera stolarki budowlanej, Mistrzostwa Polski Młodych Dekarzy, Światowe Mistrzostwa Młodych Dekarzy czy zorganizowana po raz pierwszy w 2020 r. Zimowa Olimpiada Dekarska. Jak ocenia pan efekty tych inicjatyw?
Wszystkie inicjatywy, które podejmujemy na rzecz promowania zawodów dekarz i monter stolarki budowlanej, są skierowane zarówno do przyszłych adeptów sztuki budowlanej, jak i specjalistów. Działania te przyczyniają się nie tylko do promowania naszej firmy, lecz przede wszystkim służą edukacji fachowców i inwestorów w montażu stolarki budowlanej. Pozwalają na nawiązanie odpowiednich relacji z branżą budowlaną i wymianę doświadczeń, a także stanowią element integrujący branżę.
Przedsiębiorstwo od wielu lat współpracuje również z uczelniami, m.in. umożliwiając studentom odbycie praktyk i staży. Interesującą propozycją jest też program „Ambasador marki Fakro – student”. Jakie są cele tego programu i jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać ten tytuł?
Program „Ambasador marki Fakro” rozpoczęliśmy w 2017 r. Jest formą współpracy Fakro ze środowiskami uniwersyteckimi. Studenci będący ambasadorami współpracują z nami w zakresie budowania wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy na wybranych uczelniach w Polsce. Mówiąc o Fakro, musimy wspomnieć o wartościach, którymi się kierujemy – są to rozwój, odpowiedzialność, innowacyjność i wiarygodność. To nasz fundament. Chcemy się rozwijać i być lepszym pracodawcą dla młodych osób rozpoczynających swoją ścieżkę kariery, dlatego tak ważne dla nas jest dopasowanie działań do oczekiwań studentów. Główne cele programu „Ambasador marki Fakro – student” to promocja firmy jako atrakcyjnego, polskiego pracodawcy o globalnym zasięgu, budowanie wizerunku pożądanego pracodawcy poprzez system rekomendacji wśród studentów, wzmocnienie wizerunku Fakro na poszczególnych uczelniach, a także wsparcie Działu Zarządzania Kadrami w rekrutacji pracowników oraz sprawna współpraca z biurami karier na wybranych uczelniach. Działania w ramach programu umożliwiają pozyskanie studentów na staże i praktyki, precyzyjne dotarcie do potencjalnych pracowników, kształtowanie ich postaw już na etapie edukacji oraz poznanie kandydata i jego motywacji. Program ten ma również na celu zwiększenie rozpoznawalności marki Fakro oraz promocję zatrudnienia w lokalnej firmie, a w efekcie regionu Nowego Sącza. W ten sposób staramy się zachęcać osoby wyjeżdżające na studia do powrotu w rodzinne strony. Do udziału w programie zapraszamy studentów co najmniej II roku wybranych uczelni, którzy w danym roku odbywali u nas praktyki lub staże, aktywnych w środowisku akademickim oraz w mediach społecznościowych. Zależy nam na osobach zmotywowanych i chętnych do podejmowania nowych wyzwań.
Oferta Fakro jest skierowana również do specjalistów. Innowacyjną propozycją jest projekt platformy e-learningowej – Akademia Fakro. Jakie są główne cele tego przedsięwzięcia?
Firma Fakro jako jedna z pierwszych w branży budowlanej rozszerzyła działania szkoleniowe, wdrażając projekt platformy e-learningowej – funkcjonującej pod nazwą Akademia Fakro. To nowoczesne narzędzie wymiany informacji, poprzez które chcemy dzielić się wiedzą z naszymi partnerami. Na platformie e-learningowej udostępniamy zasoby przydatne dystrybutorom oferującym produkty Fakro. Przedstawiamy zalety naszych produktów oraz przekazujemy informacje pomocne w obsłudze klienta. Na platformie połączyliśmy teorię z praktyką oraz merytorykę z psychologią. Unikatowa wiedza, odpowiednia postawa i profesjonalne zachowanie zdecydowanie ułatwią pracę naszym partnerom biznesowym podczas rozmów z klientami. Podpowiadamy, jak efektywnie komunikować się z konsumentem, aby miał poczucie najwyższego poziomu obsługi, bo zadowolenie buduje lojalność. Platforma e-learningowa to m.in. oszczędność czasu – możemy szybko dotrzeć do klientów, tj. dystrybutorów, dekarzy, architektów, a także do pracowników, z wiedzą, jaką chcemy przekazać. Daje także możliwość zarówno prowadzenia szkolenia dla bardzo dużej grupy osób, jak i indywidualnego nauczania, dostosowanego do tempa poszczególnych osób. Uczestnik może rozłożyć naukę w czasie, aby nie kolidowała z innymi obowiązkami i zajęciami. Kolejną korzyścią jest łatwy i jednolity nadzór nad postępami nauczania i możliwość sprawdzania zdobytej wiedzy. E-learning uwzględnia wiele różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych form prezentacji, na przykład techniki multimedialne, awatary, sztuczną inteligencję, przez co prezentowane treści potrafią zaciekawić słuchacza. Akademia Fakro wykorzystuje nową formę działań szkoleniowych, jakimi są kursy na płaszczyźnie wirtualnej. Realizacja tego projektu jest kolejnym krokiem we wdrażaniu kompleksowego systemu szkoleń prowadzonych przez firmę Fakro.
Fakro jest pierwszą w Polsce firmą szkolącą swoich partnerów według wytycznych przygotowanych przez Międzynarodową Federację Dekarzy IFD. W jaki sposób można uzyskać Certyfikat Szkoleniowy IFD, czyli paszport dekarski?
Certyfikat otrzymuje dekarz po szkoleniu, które organizuje producent będący partnerem lub członkiem IFD. Oczywiście szkolenia muszą być zgodne z wyznaczonymi przez federację standardami. Organem zatwierdzającym ich jakość jest organizacja krajowa – w Polsce jest to Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, z którym od wielu lat współpracujemy. W ofercie mamy kursy teoretyczne i praktyczne z ćwiczeniami montażu. Najwyżej punktowane są szkolenia specjalistyczne, systemowe z udziałem innych firm branżowych, również członków IFD. Jedyną organizacją uprawnioną do wydawania paszportów dekarskich jest IFD. Jako renomowana organizacja, ciesząca się ogromnym autorytetem, gwarantuje prestiż tego dokumentu. IFD przyznaje również punkty w zależności od rodzaju szkolenia, natomiast jego organizator po weryfikacji przekazuje dokumenty dekarzom. Paszport może otrzymać każdy czynny zawodowo dekarz, który bierze udział w kursach certyfikowanych przez IFD. Nie jest wymagana przynależność dekarza do jakiegokolwiek związku, natomiast, co trzeba podkreślić, firma prowadząca szkolenie musi być członkiem IFD.
Kapituła konkursu Inspirator Kariery zwróciła uwagę również na takie aspekty, jak stały wzrost zatrudnienia czy rekrutację absolwentów szkół, z którymi przedsiębiorstwo współpracuje. Przez dwa lata liczba pracowników zwiększyła się z 3300 do ponad 4000 osób. Warto podkreślić, że Fakro jest laureatem wielu nagród i wyróżnień także w konkursach dla pracodawców, na przykład Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej, Pracodawca Jutra, Firma Rodzinna, Odpowiedzialny i Przyjazny Pracodawca. Ponadto Ryszard Florek, prezes i współwłaściciel firmy Fakro, otrzymał Nagrodę Specjalną przyznaną przez Kapitułę Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 2020. Jakie znaczenie mają dla państwa z kolei takie wyróżnienia? Proszę podsumować, dlaczego warto zdobywać umiejętności i pracować w firmie Fakro.
Wspomniane nagrody stanową idealne zwieńczenie starań o wizerunek dobrego, świadomego pracodawcy, który jest szanowany i ceniony przez pracowników. Odpowiadając na to pytanie, ponownie możemy odwołać się do jednej z wartości firmy Fakro. Nasza strategia nastawiona jest na ciągły rozwój. Wysokie kwalifikacje i zaangażowanie pracowników stanowią siłę firmy. W Fakro dużą wagę przywiązujemy do szkoleń, ponieważ mamy świadomość, że efektywne wykonywanie pracy jest możliwe, jeśli pracownik ma niezbędną wiedzę i umiejętności. Organizujemy kursy zawodowe, językowe, oferujemy możliwość przekwalifikowania czy zmiany stanowiska pracy. Jesteśmy znani i obecni na wydarzeniach branżowych nie tylko jako uczestnicy, ale także eksperci, którzy chętnie dzielą się wiedzą. Rozwój firmy to rozwój naszych pracowników – m.in. dzięki temu udało się nam zbudować silną pozycję wśród światowych liderów branży budowlanej. Fakro daje wiele możliwości rozwoju. Staramy się stworzyć pracownikom przyjazne i nastawione na osiąganie sukcesów środowisko pracy, ponieważ wiemy, że przyszłość firmy zależy od profesjonalnych, dobrze przygotowanych i silnie zmotywowanych ludzi.
Jakie przedsięwzięcia edukacyjne planują państwo zrealizować w najbliższym czasie?
Będziemy kontynuować działania mające na celu propagowanie wśród nauczycieli i uczniów wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach i technologiach stosowanych w oknach dachowych. Chcemy to osiągnąć m.in. poprzez prowadzenie cyklicznych szkoleń w szkołach i w firmie, obejmowanie patronatu nad klasami dekarskimi, uczestnictwo w Akademii Budowlanej, Turnieju Budowlanym Złota Kielnia, konkursach budowlanych, na przykład „Buduj z pasją”, Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, a także organizując szkolenia i staże dla nauczycieli. Ponadto po raz kolejny planujemy zorganizować konferencję dla dyrektorów szkół budowlanych. Nie zapomnimy również o wykładowcach i studentach kierunków technicznych prowadzonych na wydziałach budownictwa i architektury. Mamy dla nich kilka propozycji – są to m.in. cykliczne szkolenia dla studentów na uczelniach oraz w firmie, na przykład projektowanie BIM, uczestnictwo w konferencjach naukowych i projektach kół naukowych oraz konkursy dla studentów na projekty z naszymi produktami. Jesteśmy przekonani, że będziemy mogli bez przeszkód zrealizować zaplanowane przedsięwzięcia edukacyjne i dotrzeć do jeszcze większej grupy uczniów, studentów, nauczycieli i wykładowców, przekazując im wiedzę na temat nowoczesnych technologii w budownictwie, a co za tym idzie, zwiększając efektywność kształcenia zawodowego.

Rozmawiała Anna Świdurska

 


Paweł Kołbon

Pracę w firmie Fakro rozpoczął w 1997 r. jako przedstawiciel handlowy, a następnie pełnił funkcję koordynatora ds. współpracy z architektami. Od kilkunastu lat kieruje Centrum Szkoleń i Współpracy z Wykonawcami. Od 2007 r. jest członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Celem działań w tym obszarze jest m.in. rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem, pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych, kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego u uczniów i absolwentów szkół budowlanych oraz zapoznanie nauczycieli i młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa.
Był inicjatorem usystematyzowanej współpracy firmy Fakro ze szkołami średnimi i uczelniami. Organizuje dla dyrektorów szkół budowlanych ogólnopolskie konferencje, których celem jest wymiana doświadczeń, wypracowywanie wspólnych inicjatyw i rozwiązań na rzecz zawodowej edukacji budowlanej oraz stworzenie płaszczyzny współpracy między przemysłem i edukacją.
Od 2014 r. zasiada w Radzie Polskiej Izby Budownictwa. W 2016 r. został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.