Od pięciu lat mamy zaszczyt i przyjemność współpracować z osobami, których pasja i zaangażowanie pomagają młodym ludziom w podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących ich przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Są to przede wszystkim dyrektorzy szkół, nauczyciele, kierownicy szkolenia praktycznego, doradcy zawodowi, członkowie zarządów firm, dyrektorzy personalni, specjaliści ds. szkoleń, rekrutacji oraz wizerunku pracodawcy. Cieszymy się, że w tworzeniu czasopisma uczestniczą również praktykanci, stażyści oraz absolwenci szkół kształcących w zawodach – ich wypowiedzi także inspirują osoby podejmujące decyzje o wyborze zawodu, szkoły i miejsca pracy.
W najnowszym numerze zaprezentowaliśmy pierwszą część materiału z cyklu „Edukacja dla gospodarki, gospodarka dla edukacji – trendy, wyzwania, inspiracje”. W jego przygotowaniu uczestniczyli przedstawiciele: Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami, jednostki organizacyjnej Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji, Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu, Zespołu Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach, Zespołu Szkół nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie, Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych oraz przedsiębiorstw – ArcelorMittal Poland, Lotos, Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów, Pratt & Whitney Rzeszów i Schattdecor.
Życzymy owocnej lektury.
Zespół „My Zawodowcy”

 

 

Trendy, wyzwania, inspiracje

 

Materiały wizerunkowe