LIDIA STANISZEWSKA
WICEDYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W RADOMIU

Model współczesnego kształcenia w branży budowlanej powinien się bezwzględnie opierać na współpracy szkoły z pracodawcami. To obopólna korzyść. Inwestorzy i użytkownicy oczekują usług budowlanych na najwyższym poziomie, co skłania wykonawców do podążania za najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi, a to z kolei ma wpływ na wyższy poziom kształcenia przez nich uczniów.

Praktyczne nauczanie zawodu jest kosztowne i o ile możliwe jest teoretyczne zapoznanie uczniów z najnowszymi technologiami w szkole, o tyle prowadzanie zajęć praktycznych na takim poziomie jest często trudne. Wyrównywaniu szans sprzyja kształcenie młodzieży we współpracy z pracodawcami, którzy mogą doskonalić umiejętności młodych ludzi na wczesnym etapie ich wdrażania do zawodu, stwarzając im lepsze perspektywy zatrudnienia.

Utalentowanych uczniów pracodawcy znajdują m.in. przy okazji praktyk zawodowych i staży. Często w takich sytuacjach padają propozycje rozmaitych form wsparcia, działań patronackich i innowacyjnych, nakierowanych na nowoczesną edukację dla rynku pracy. Pozyskiwaniu przyszłej kadry sprzyjają też spotkania w czasie konkursów zawodowych. Takie imprezy dają uczniom szansę zaprezentowania umiejętności na forum pozaszkolnym, budują ich poczucie wartości, utwierdzają w przekonaniu znalezienia się w gronie najlepszych, motywują do doskonalenia. Obserwujący zmagania konkursowe pracodawcy mogą obiektywnie oceniać umiejętności zawodników, a także wyrabiać opinie o poziomie pracy szkół. Choć zadania konkursowe służą przede wszystkim sprawdzeniu umiejętności rzetelnego wykonawstwa, zgodnego ze sztuką budowlaną, to stanowią też pierwszy etap kształtowania kolejnych umiejętności – twórczych rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, ważnych dla funkcjonowania ludzi w nowoczesnych wnętrzach.

Już niedługo, bo 21 i 22 października, odbędzie się ogólnopolski konkurs Systemy Suchej Zabudowy. Zawody organizuje Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji we współpracy z Konfederacją Budownictwa i Nieruchomości. Wydarzenie jest częścią projektu „WeRskills – platforma informacyjno-konsultacyjna, wspierająca proces pozyskiwania talentów do udziału w konkursach umiejętności zawodowych na poziomie krajowym i europejskim”. Uczniowie – entuzjaści budownictwa będą rywalizować w hali Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu. To szkoła współpracująca z pracodawcami w zakresie praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i kształcenia dualnego. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy podczas takich turniejów, jak EuroSkills, Złota Kielnia, Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Mają też możliwość udziału w zagranicznych stażach zawodowych w ramach projektów unijnych, dzięki którym wzbogacają doświadczenie zawodowe oraz doskonalą umiejętności językowe. Szkoła jest laureatem ogólnopolskich konkursów „Szkoła dla rynku pracy” i „Szkoła dla pracodawców, pracodawcy dla szkoły”, a także znalazła się wśród najlepszych techników w rankingu opracowanym przez magazyn „Perspektywy”.