TOMASZ KORYTKOWSKI
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. MIESZKA I W STARGARDZIE

Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie to szkoła z ponad 75-letnimi tradycjami. Jednym z atutów naszej oferty edukacyjnej jest jej dostosowanie do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Mamy też świadomość, jak ważny w kształceniu w zawodach jest dostęp do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych. Na przykład kształcenie w zawodzie technik mechatronik to efekt współpracy z firmą Bridgestone Stargard. Dzięki umowie patronackiej możliwość odbycia praktycznej nauki zawodu w firmie mają także przyszli technicy elektrycy, technicy informatycy i technicy mechanicy. Poznają oni nowoczesne rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej oraz realizują zadania praktyczne pod okiem specjalistów. Mają też dostęp, podobnie jak nauczyciele, do specjalistycznych kursów, szkoleń i staży. Wiedzę i umiejętności uczniowie zdobywają również w takich przedsiębiorstwach, jak Cargotec Poland, Backer OBR, Mercedes Mojsiuk, Radiometer, Madrog Construction oraz Scanwir. Współpraca z pracodawcami przyczyniła się do poprawy jakości i efektywności kształcenia, co z kolei ma wpływ na zainteresowanie nauką w naszej szkole.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na ofertę szkolnictwa branżowego oraz dzięki pozytywnej opinii Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w tym roku szkolnym utworzyliśmy nowy kierunek – technik robotyk. Zmiany w technologiach produkcji wręcz wymusiły wprowadzenie tego kierunku do naszej oferty edukacyjnej. Mam nadzieję, że nowatorski charakter tego zawodu będzie stanowić o jego atrakcyjności.

Szkoła bierze również udział w konkursach ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie oraz realizuje projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Przykładem są inicjatywy „Podniesienie jakości edukacji zawodowej w Branżowej Szkole I stopnia nr 1 w Stargardzie” i „Podniesienie jakości edukacji w Technikum Zawodowym nr 1 w Stargardzie”. Przygotowując ich koncepcje, zaplanowaliśmy m.in. kursy: dla uczniów technikum – w pracowniach urządzeń i pomiarów elektrycznych i elektronicznych, programowania aplikacji mobilnych oraz nowoczesnych technologii, programowania dronów i robotów, a dla uczniów szkoły branżowej – w pracowniach programowania obrabiarek CNC, projektowania mebli i aranżacji oraz napędów i maszyn elektrycznych. Inne korzyści dla uczniów to objęcie ich wsparciem z zakresu doradztwa zawodowego, udział w szkoleniu „Jak założyć i prowadzić własną firmę”, możliwość poznania zakładów pracy w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz miesięczny staż wakacyjny w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w powiecie stargardzkim. Wśród propozycji dla nauczycieli znalazły się m.in. kursy doskonalące ich warsztat pracy, tj. spawania MAG, obsługi programów i projektowania 3D, sterowników PLC oraz programowania maszyn CNC.

Innym przykładem jest projekt „Najlepszy w zawodzie”, w ramach którego został wdrożony autorski program „Aktywny staż i pracę masz”. Zrealizowaliśmy go m.in. z firmą Bridgestone Stargard. Projekt zdobył I miejsce w Polsce w konkursie Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2015 w kategorii „Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze” i nagrodę ministra gospodarki. Został również doceniony podczas finału w Luksemburgu, znajdując się wśród dziesięciu najlepszych w Europie.