Bridgestone Stargard od 2009 r. współpracuje z lokalnym zespołem szkół. Uczniowie klas patronackich o profilach technik elektryk, technik informatyk, technik mechanik i technik mechatronik mogą zdobywać wiedzę i umiejętności w firmie stosującej najnowocześniejsze rozwiązania produkcyjne. Wsparcie w rozwoju kompetencji zawodowych stargardzka fabryka oferuje również studentom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Akademii Morskiej w Szczecinie.
Bridgestone Stargard jest częścią japońskiego koncernu Bridgestone Corporation – największego na świecie producenta opon. Koncern posiada 163 fabryki w 23 krajach na sześciu kontynentach. Pracuje w nich ponad 144 tys. osób. W Polsce zatrudnia 3,4 tys. osób i jest reprezentowany przez cztery fabryki – oprócz Bridgestone Stargard sp. z o.o. są to Bridgestone Poznań sp. z o.o., Firestone Industrial Products Poland sp. z o.o. w Wolsztynie i Bridgestone Diversified Products Poland sp. z o.o. w Żarowie, a także przez spółkę sprzedażową Bridgestone Sales Polska i centrum usług wspólnych. Zakład w Stargardzie produkuje opony do samochodów ciężarowych i autobusów (TBR), a zakład w Poznaniu – opony do samochodów osobowych. Fabryka w Wolsztynie jest producentem elementów zawieszenia pneumatycznego, natomiast fabryka w Żarowie specjalizuje się w produkcji gąsienic gumowych do maszyn i urządzeń do robót ziemnych.

Powstała w 2007 r. spółka Bridgestone Stargard prowadzi działalność w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. To jeden z najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych japońskiego koncernu.
Jesteśmy jedyną fabryką koncernu posiadającą dwie linie technologiczne. Produkujemy około 4 tys. opon radialnych do samochodów ciężarowych i autobusów na dobę. Pracujemy w trybie ciągłym. Odbiorcami naszych produktów są najwięksi producenci samochodów ciężarowych na świecie – mówi Katarzyna Borowy, główny specjalista ds. HR w Bridgestone Stargard.
Poszukują i wspierają pracowników nastawionych na rozwój
W Bridgestone Stargard pracuje ponad tysiąc osób, z czego 70 proc. stanowią pracownicy produkcyjni i pracownicy magazynów. Pozostała kadra to technicy utrzymania ruchu, inżynierowie, kadra menedżerska i specjaliści z innych dziedzin. Do współpracy zapraszane są kolejne osoby.
Przyszłość branży motoryzacyjnej to większa automatyzacja produkcji i postęp technologiczny. Na przykład w fabryce w Stargardzie jesteśmy w trakcie produkowania pierwszych partii opon z zastosowaniem technologii RFID, która jest wykorzystywana do zarządzania flotą. Dlatego poszukujemy osób nastawionych na udoskonalanie umiejętności zawodowych i rozwój osobisty. Idealny kandydat powinien charakteryzować się odwagą i elastycznością w działaniu, zdolnością do pracy w zespole i umiejętnością rozwiązywania problemów – podkreśla Katarzyna Borowy. – Nieprzerwanie poszukujemy specjalistów z obszaru utrzymania ruchu, czyli mechaników, automatyków i elektryków, a także technologów, inżynierów produkcji i planistów. Największą grupę zawodową w Bridgestone Stargard stanowią pracownicy produkcyjni, którzy w naszej organizacji przygotowywani są do roli equipment ownera. Dążymy do tego, aby każdy operator był „właścicielem” określonego kawałka linii produkcyjnej lub maszyny, potrafił wykonać proste naprawy i konserwacje, zaproponować ulepszenia oraz zmiany mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa, jakości i wydajności. Obecnie bardzo intensywnie wspieramy pracowników na tych stanowiskach w rozwoju kompetencji – dodaje.
Bridgestone Stargard oferuje stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, a także wiele benefitów pozapłacowych, np. prywatną opiekę medyczną, pracowniczy program emerytalny, dodatkowe ubezpieczenie na życie, dofinansowanie dojazdów do pracy, zniżki na opony marki Bridgestone do samochodów osobowych, kartę Multisport lub OK System, darmowe owoce i bony świąteczne. Na uwagę zasługuje ponadto system onboardingu pracowniczego, który nowo przyjętej osobie zapewnia opiekę od pierwszego dnia zatrudnienia do zakończenia procesu wdrażania. Firma proponuje też różne formy podnoszenia kwalifikacji. W ramach programu employer brandingowego podejmuje także inne działania.

Głównym celem strategii employer brandingowej w Bridgestone Stargard jest zbudowanie silnej marki pracodawcy, która ułatwi przyciągnięcie i utrzymanie zaangażowanych pracowników. Zadanie nie jest proste, ponieważ działamy w wysoce konkurencyjnym otoczeniu. realizując nasz plan, staramy się docierać do jak najszerszego grona odbiorców, prezentując naszą firmę i wartości, jakimi się kierujemy. Bierzemy m.in. udział w targach pracy i konferencjach, podczas których nawiązujemy relacje z potencjalnymi kandydatami, a także budujemy rozpoznawalność naszej marki. Do promocji i podczas kampanii rekrutacyjnych bardzo często wykorzystujemy filmy z udziałem naszych pracowników – wylicza Katarzyna Borowy. – Błędem strategii employer brandingowej byłoby podejmowanie działań na zewnątrz, zapominając o satysfakcji osób już zatrudnionych. regularnie przeprowadzamy badania opinii pracowników i z ich udziałem wdrażamy rozwiązania pomagające realizować naszą wizję Wspaniałego Miejsca Pracy w Bridgestone Stargard – dodaje.
W ramach wdrażania strategii employer brandingowej firma angażuje się także w ochronę środowiska i inne przedsięwzięcia o charakterze CSR. To aktywności doceniane przez pracowników, a dla młodych kandydatów mogą stanowić ważne kryterium wyboru Bridgestone Stargard jako pracodawcy. Jak bowiem pokazują wyniki badań (np. badanie Deloitte „Global Millennial Survey 2019”), milenialsi są lojalni wobec organizacji mających podobne wartości pozafinansowe jak oni.
Bridgestone Stargard działa w myśl zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, co w pozytywny sposób przekłada się na nasz wizerunek. Pracownicy biorą udział w organizowanych przez nas akcjach CSR. Wspieramy m.in. podopiecznych domów dziecka w Stargardzie, podejmujemy też działania na rzecz bezpieczeństwa i środowiska – mówi Katarzyna Borowy.
Wspólna misja – kształcenie uczniów
Ważnym elementem strategii EB Bridgestone Stargard jest współpraca ze szkołami. W firmie docenia się zainteresowanie nauką i nabywaniem nowych umiejętności, dlatego spółka oferuje uczniom możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego. Od 2009 r. współpracuje z Zespołem Szkół nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie. To szkoła z 70-letnimi tradycjami. Od kilkunastu lat bierze udział w konkursach ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie i każdego roku realizuje projekty edukacyjne finansowane z budżetu Unii Europejskiej. Projekt „Najlepszy w zawodzie”, w ramach którego został wdrożony autorski program „Aktywny staż i pracę masz”– zrealizowany m.in. z firmą Bridgestone Stargard – zdobył I miejsce w Polsce w konkursie Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2015 w kategorii „Inwestowanie w umiejętności przedsiębiorcze” i Nagrodę Ministra Gospodarki. Projekt został doceniony również podczas finału w Luksemburgu, znajdując się wśród dziesięciu najlepszych w Europie.
W Zespole Szkół nr 1 w Stargardzie kształci się 1150 uczniów w 11 zawodach: elektryk, mechanik, stolarz, technik cyfrowych procesów graficznych, technik elektronik, technik elektryk, technik informatyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik obsługi urządzeń dźwigowych i technik technologii drewna. Jednym z atutów placówki jest dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Na przykład kształcenie w zawodzie technik mechatronik to jeden z efektów współpracy z firmą Bridgestone Stargard.
Kiedy Bridgestone Corporation ogłosiła plany dotyczące budowy fabryki w Stargardzie – pierwszego dużego przedsiębiorstwa w powiecie stargardzkim– wiedzieliśmy, że będzie duże zapotrzebowanie na pracowników w takich zawodach, jak elektryk, elektronik czy mechanik, a także w nowym zawodzie technik mechatronik, w którym kształcenie – w związku z tą inwestycją – rozpoczęliśmy w 2008 r. – mówi Tomasz Korytkowski, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie.

W ramach umowy patronackiej, podpisanej 25 marca 2015 r., uczniowie kształcący się w zawodach technik elektryk, technik informatyk, technik mechanik i technik mechatronik odbywają praktyczną naukę zawodu w działach Bridgestone Stargard, w których zakres obowiązków pokrywa się z programem zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych. Uczniowie i nauczyciele mają również dostęp do specjalistycznych kursów, szkoleń i staży. Umowa zakłada także doskonalenie metod pracy w szkole, w szczególności wyposażenie jej w maszyny oraz sprzęt specjalistyczny zgodny z profilem nauczania. Za główny cel współpracy przyjęto podniesienie jakości kształcenia praktycznego.
Dyrekcja i grono pedagogiczne Zespołu Szkół nr 1 im. Mieszka I w Stargardzie realizuje misję przygotowania uczniów do dalszej ścieżki zawodowej. Bridgestone Stargard jest natomiast organizacją, która dostrzega potrzebę współpracy z placówkami oświatowymi przy tworzeniu programów nauczania i kształceniu uczniów w ramach praktyk zawodowych, mając w perspektywie zwiększenie przydatności zawodowej przyszłych kandydatów na pracowników. W związku z tym, że nasza wizja dotycząca kształcenia jest spójna, podpisaliśmy umowę o współpracy – mówi Katarzyna Borowy. – Zakres naszych działań to organizacja praktyk i staży, wizyt uczniów, odczytów, szkoleń i kursów, aktualizacja programów nauczania, by uwzględniały potrzeby Bridgestone Stargard, promocja firmy w szkole, wspólne organizowanie konkursów z zakresu wiedzy zawodowej i znajomości firmy. W roku szkolnym 2018/2019mieliśmy 17 praktykantów z Zespołu Szkół nr 1. Każdy uczeń czuje się u nas jak członek zespołu, poznaje zasady funkcjonowania zakładu, w tym produkcji opon do samochodów ciężarowych i autobusów, wartości firmy i specyfikę działu, w którym się szkoli. Praktyka u nas daje możliwość dostępu do najnowocześniejszych technologii i do nauki zawodu pod kierunkiem najlepszych ekspertów – dodaje.
Celem współpracy jest również przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w Bridgestone Stargard.
Bridgestone Stargard jest otwarty na zatrudnianie młodych ludzi. Doskonale rozumiemy, że aby zacząć karierę zawodową, trzeba zdobyć podstawowe umiejętności i wiedzę. Zdarza się jednak, że już w trakcie praktyk uczniowie, którzy wykazali się zaangażowaniem i szybkim przyswajaniem wiedzy, rozpoczynają karierę zawodową w naszej firmie. Część uczniów po zakończeniu szkoły decyduje się na kontynuację nauki na uczelniach, co nie pozwala im na podjęcie pracy w pełnym wymiarze bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej – mówi Katarzyna Borowy.
Tomasz Korytkowski, podsumowując poszczególne etapy współpracy z firmą Bridgestone Stargard, zwraca uwagę na jej efektywność: Rozwój współpracy z firmą Bridgestone Stargard jest wieloetapowy i wielopłaszczyznowy. Na początku organizowaliśmy dla uczniów wycieczki edukacyjne do zakładu, by mogli poznać specyfikę jego działalności. Inżynierowie z firmy spotykali się wówczas z naszymi nauczycielami. Te konsultacje miały na celu opracowanie programu nauczania, aby był dostosowany do potrzeb pracodawcy, uwzględniając najnowsze osiągnięcia techniczne i technologiczne. Kolejne etapy współpracy objęłym.in. organizację praktyk zawodowych, realizację projektów unijnych, w ramach których uczniowie pełnoletni odbywają w firmie płatne staże, oraz zatrudnianie najlepszych absolwentów. Warto podkreślić, że od początku firma Bridgestone Stargard była nastawiona pozytywnie do współpracy i nie obawiała się podjąć wyzwania, jakim było przyjmowanie uczniów na praktyki.
Uczniowie mają m.in. możliwość zapoznania się z nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu automatyki przemysłowej – np. sterownikami PLC Mitsubishi czy Allen Bradley – oraz realizacji wielu zadań praktycznych pod okiem specjalistów.
Wszystkie te działania przyczyniły się do poprawy jakości i efektywności kształcenia, co z kolei ma wpływ na zwiększenie atrakcyjności edukacji zawodowej. Korzyści te zauważają i doceniają nauczyciele, uczniowie oraz absolwenci, którzy podjęli pracę w Bridgestone Stargard. Zainteresowanie nauką w naszej szkole jest bardzo duże, podobnie jak zainteresowanie pracodawców naszymi absolwentami – podkreśla Tomasz Korytkowski.
Czas na staż: kariera inżyniera
Bridgestone Stargard podejmuje również inicjatywy skierowane do młodzieży akademickiej. W zakresie kształcenia kadr firma współpracuje z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym i Akademią Morską w Szczecinie.
Wraz z Akademią Morską zrealizowaliśmy kilka programów unijnych, np. w 2015 r. „kariera inżyniera”, a w latach 2016 i 2017 – „Czas na staż”. Od 2019 r. współpracujemy przy projekcie „Czas na staż II”. Studenci Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego odbywają w firmie praktyki oraz zdobywają materiały do prac dyplomowych. Mieliśmy również okazję gościć studenta Uniwersytetu Technicznego w Hamburgu, który odbywał praktykę w dziale utrzymania ruchu – mówi Katarzyna Borowy.
Anna Świdurska