W ramach programu „Generator” grupa Veolia w Polsce od wielu lat współpracuje ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe i uczelniami. Poza organizowaniem praktyk i staży zawodowych z każdym rokiem rozbudowuje program klas patronackich, dostrzegając w tym dużą szansę na pozyskanie specjalistów.
Veolia Energia Łódź to jedna ze spółek grupy Veolia w Polsce, która od ponad 20 lat jest partnerem miast i przemysłu w całym kraju, oferując innowacyjne usługi efektywnego zarządzania energią oraz gospodarki wodnościekowej i odpadowej. Wpisując się w model gospodarki o obiegu zamkniętym, grupa tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska. Działalność prowadzi w 86 miastach, a w 44 zarządza sieciami ciepłowniczymi. Zatrudnia 4600 osób.
Veolia Energia Łódź to jedno z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. Podstawową działalnością spółki jest wytwarzanie ciepła systemowego i energii elektrycznej w kogeneracji oraz zarządzanie jedną z największych sieci ciepłowniczych w kraju. Firma kontynuuje ponad 110-letnią historię łódzkiej energetyki, będąc uznanym partnerem miasta i wpisując się w rozwój jego infrastruktury.
Promocja edukacji zawodowej jest dla nas priorytetem
W łódzkiej spółce Veolii zatrudnionych jest 1035 osób. Średnia ich wieku to 47 lat. Spółka, angażując się w proces kształcenia zawodowego, chce zapewnić transfer wiedzy pomiędzy obecnymi i przyszłymi pracownikami oraz zapobiec luce pokoleniowej, która jest jednym z największych wyzwań dla organizacji w najbliższych latach.
Przygotowanie do pracy na stanowiskach technicznych w energetyce wymaga dużo czasu. W tej branży najważniejsze są wykształcenie kierunkowe, wiedza techniczna i doświadczenie, jakie potencjalny kandydat do pracy zdobywa już podczas nauki w szkole zawodowej oraz w trakcie praktyk i staży w firmie. Dlatego sprawienie, aby młodzież i rodzice postrzegali szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe jako równie atrakcyjną jak liceum ogólnokształcące jest dla nas priorytetem – mówi Marzena Cieślak, dyrektor HR spółki Veolia Energia Łódź.
W 2019 r. firma przeprowadziła ponad 40 zewnętrznych rekrutacji.
W większości z nich oczekiwanymi kandydatami byli młodzi absolwenci techników. Zdaniem mistrzów naszych brygad młodzi ludzie są otwarci na kreowanie postaw zgodnych z wartościami naszej firmy, takich jak odpowiedzialność, solidarność, szacunek, innowacyjność i orientacja na klienta – wyjaśnia Sabrina Naremska, HR biznes partner w spółce Veolia Energia Łódź.
Jak podkreślają eksperci Veolii, o takich kandydatów jest jednak trudno. Absolwenci szkół podstawowych nadal bowiem najchętniej wybierają licea ogólnokształcące, upatrując w tym drogi na studia. Zapominają przy tym, że osoby, które znajdują zatrudnienie tuż po ukończeniu technikum, także mogą liczyć na dalszy rozwój zawodowy, w tym m.in. na dofinansowanie przez pracodawcę nauki na uczelni. Szkoła zawodowa nie zamyka, a wręcz otwiera drogę do dalszego rozwoju, daje więcej możliwości.
Siedem lat temu zostałem zatrudniony w firmie Veolia Energia Łódź jako dyżurny elektromechanik AKPiA. Byłem wówczas świeżo upieczonym absolwentem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 [aktualnie Zespół Szkół Politechnicznych – red.] z tytułem technik elektryk o specjalizacji energetyka. Pracodawca umożliwił mi ukończenie studiów na Politechnice Łódzkiej oraz zapewnił wiele szkoleń zawodowych, m.in. z zakresu pneumatyki, hydrauliki czy sterowników PLC. W Veolii jest wielu doświadczonych pracowników, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą. Dzięki temu każdego dnia uczę się czegoś nowego – mówi Wojciech Jaśkiewicz, starszy dyżurny elektromechanik w firmie Veolia Energia Łódź.
Dział HR łódzkiej spółki Veolii postanowił dowiedzieć się u źródła, jak zwiększyć zainteresowanie młodzieży nauką w technikum. Zapytał o to uczniów dwóch pierwszych klas patronackich utworzonych w Zespole Szkół Politechnicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi.
Zaprosiliśmy młodzież do udziału w burzy mózgów. Pytaliśmy o to, jak dotrzeć do uczniów klas ósmych, w jaki sposób promować technikum i co jest jego największą wartością. aktywność uczniów przeszła nasze oczekiwania. Efektem spotkania było pięć zapisanych flipchartów. Główną wartością okazał się patronat firm, który znacznie zwiększa szansę na zatrudnienie po ukończeniu szkoły. Pojawiło się kilka nowatorskich pomysłów na promocję szkoły, m.in. propozycja zorganizowania konkursu amatorskich filmów o szkole, ulotka w formie komiksu czy ilustrowana memem. Teraz pozostaje nam przeanalizować pomysły z dyrekcją szkoły i… działać! – mówi Sabrina Naremska.
Współpraca z edukacją na plus
Veolia Energia Łódź, podobnie jak inne spółki grupy, podejmuje wiele działań związanych z kształceniem zawodowym. Od dziewięciu lat współpracuje z Zespołem Szkół Politechnicznych w Łodzi, patronując dwóm klasom o profilach energetycznym oraz elektrycznym. W ramach patronatu szkoła otrzymała sprzęt do prowadzenia zajęć z przedmiotów zawodowych, dzięki czemu uczniowie mogą korzystać z nowocześnie wyposażonych warsztatów.

Co roku zapraszamy uczniów klas trzecich do uczestnictwa w praktykach zawodowych pod okiem naszych opiekunów. W ich trakcie uczniowie zapoznają się z pracą w elektrociepłowni i w zakładzie sieci cieplnej. Ponadto organizujemy dni otwarte w elektrociepłowni EC4, a także podejmujemy różne działania promocyjne, m.in. podczas targów edukacyjnych oraz spotkań z rodzicami – opisuje Sabrina Naremska.
Najlepszym uczniom klas patronackich Veolia Energia Łódź funduje stypendia, a na zakończenie szkoły proponuje atrakcyjne warunki zatrudnienia. W tym roku szkolnym spółka postanowiła zacieśnić współpracę ze szkołą partnerską. Dział HR skierował swoje działania już do uczniów klas pierwszych.
Zainicjowaliśmy akcję „Poznaj swojego patrona”. Poza wycieczką do elektrociepłowni pod hasłem „Jak powstaje ciepło i energia elektryczna” nowi uczniowie spotkali się z pracownikiem, który opowiedział im o swojej ścieżce zawodowej w naszej firmie. Był nim absolwent technikum, który ukończył studia, pracując w Veolii. Na spotkaniu uczniowie mogli zadać mu pytania, a nasz kolega rzeczowo i szczerze na wszystkie odpowiadał – mówi Sabrina Naremska.
We wrześniu 2020 r. Veolia Energia Łódź planuje uruchomienie w szkole projektu Campus Tech. To innowacyjne rozwiązanie, ponieważ dotychczas ośrodki kształcenia powstawały na terenie spółek grupy.
Innowacje to nic innego jak rozwój i wdrażanie nowych rozwiązań. Dążymy do tego, aby Veolia kreatywnie wykorzystała swój potencjał i otwierała się na współpracę z partnerami. Chcemy zapewnić rozwój kompetencji w przyszłościowych obszarach, takich jak odnawialne źródła energii, internet rzeczy oraz innowacyjne technologie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Realizując projekt Campus Tech ze szkołą, możemy motywować młodych ludzi do zdobywania istotnych dla nas umiejętności i wiedzy, co przełoży się na pozyskanie wykwalifikowanych pracowników – wyjaśnia Marzena Cieślak.
Najlepsze rekomendacje to rekomendacje uczniów
To, że dotychczasowe aktywności spółki Veolia Energia Łódź w zakresie kształcenia zawodowego przynoszą efekty, potwierdzają uczniowie łódzkiej szkoły.
Wybrałem technikum, mając na uwadze konkret, jakim jest zdobycie zawodu. ta szkoła dawała mi większe pole manewru niż liceum. Po jej ukończeniu będę mógł podjąć pracę, mam nadzieję, u naszego partnera – Veolii. Będę też mógł zdać maturę i pójść na studia, czyli osiągnę to, co osiągnąłbym w liceum, a będę miał już wyuczony zawód – opowiada Michał z klasy II o profilu technik energetyk.
Patronat docenia także Igor z klasy IV, tegoroczny stypendysta Veolii: – Długo zastanawiałem się, do jakiej szkoły chcę iść po ukończeniu gimnazjum. Pytałem wielu znajomych oraz członków rodziny o ich opinie na temat liceum i technikum. Przeważała opinia, że liceum to odwlekanie wyboru ścieżki kariery zawodowej. Dlaczego energetyk? Branża energetyczna ciągle się rozwija, pojawiają się nowe miejsca pracy oraz możliwości awansu i rozwoju, a poza tym od dzieciństwa interesowałem się techniką energetyczną. Współpraca mojej szkoły z firmą Veolia dała mi bardzo dużo, począwszy od praktyk w elektrociepłowni, podczas których mogłem zobaczyć, jak działają wszystkie urządzenia, poprzez naukę w pracowniach zawodowych, które doposażyła firma, po stypendium za dobre wyniki w nauce. Dodatkowo, po zakończeniu nauki możemy liczyć na konkurencyjną ofertę pracy od Veolii.
Przedstawiciele szkoły również doceniają możliwości wynikające ze współpracy ze spółką.
Wzbogaca zaplecze dydaktyczne szkoły i podnosi kwalifikacje nauczycieli zawodu. Specjalistyczne szkolenia z zakresu nowoczesnych urządzeń i instalacji energetycznych sukcesywnie pogłębiają wiedzę moją i innych nauczycieli – mówi Ryszard Mirys, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Politechnicznych w Łodzi.
Dorota Serwik-Porowska, wicedyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych w Łodzi, podkreśla, że współpraca z firmą Veolia Energia Łódź pomaga w popularyzacji kształcenia zawodowego oraz ułatwia młodzieży podjęcie decyzji o wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej: Rodzice marzą o lepszej przyszłości dla swoich dzieci niż ta, której sami doświadczają. I właśnie ukończenie technikum, które gwarantuje konkretne przygotowanie zawodowe, jest przepustką do dobrego i spokojnego życia. Rodzice powinni więc dać dziecku możliwość dokonania wyboru, a sami – przyjrzeć się rynkowi pracy, przejrzeć oferty pracy i skorelowane z nimi oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Muszą mieć świadomość, że doświadczona kadra, którą zatrudnia wiele przedsiębiorstw, powoli będzie odchodzić na emeryturę, a na jej miejsce pracodawcy będą poszukiwali młodych fachowców.
Anna Kuron
HR biznes partner
Veolia Energia Łódź