PKN ORLEN to jeden z największych i najbardziej nowoczesnych koncernów paliwowo-energetycznych w Europie Środkowej. Jest częścią Grupy ORLEN zatrudniającej ponad 21 tys. pracowników reprezentujących cztery pokolenia. Koncern od lat angażuje się w kształcenie przedstawicieli tego najmłodszego.
Grupę ORLEN tworzy 67 spółek prowadzących działalność w obszarach obejmujących m.in. energetykę, petrochemię, rafinerię, usługi utrzymania ruchu, informatykę oraz sprzedaż. Firmie zależy na rozwoju zatrudnionych i umacnianiu ich pozycji na rynku pracy. Stawia więc na rozwój kompetencji, kształtuje przywództwo, wdraża nowoczesne rozwiązania łączące aktywność zawodową z życiem rodzinnym, realizuje programy ukierunkowane na dzielenie się wiedzą i promuje inicjatywy pracowników.
ORLEN wspiera już na początku drogi zawodowej
Ze względu na profil działalności absolwenci szkół branżowych i techników są w naturalny sposób w kręgu zainteresowania zarówno PKN ORLEN, jak i innych kilkunastu spółek grupy. Dzięki zaangażowaniu koncernu w kształcenie zawodowe uczniowie – m.in. przyszli automatycy, mechanicy, elektrycy – już w trakcie nauki mogą zdobywać pierwsze doświadczenia. Służą temu m.in. lekcje prowadzone przez specjalistów zatrudnionych w PKN ORLEN, wizyty studyjne oraz praktyki zawodowe realizowane w spółce. Dodatkowo przedsiębiorstwo inwestuje w infrastrukturę niezbędną do nauki danego zawodu w szkołach, w których ma klasy patronackie. Na przykład w 2018 r. płocki koncern w porozumieniu z Mazowieckim Kuratorium Oświaty zadeklarował podjęcie współpracy mającej na celu rozwój szkolnictwa branżowego, w tym m.in. zwiększenie liczby klas patronackich o profilach zgodnych z potrzebami oraz charakterem działalności spółek grupy. Opiekę nad klasami patronackimi sprawują też spółki: Anwil, ORLEN Laboratorium, ORLEN Serwis i ORLEN Południe. Nie tylko doposażają sale i warsztaty praktycznej nauki zawodu, ale też współpracują ze szkołami przy opracowywaniu programów nauczania. Uczniowie mogą więc wziąć udział w warsztatach, praktykach zawodowych, spotkaniach rozwojowych czy wizytach studyjnych w zakładzie. PKN ORLEN i ORLEN Laboratorium we współpracy z Centrum Edukacji Grupy ORLEN uczestniczą też w prowadzeniu kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Koncern oferuje uczniom także atrakcyjne programy stypendialne. Organizuje je Fundacja ORLEN. Na przykład program „Mistrzowie chemii” jest skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów zainteresowanych przedmiotami ścisłymi, zwłaszcza chemią. Stypendium obejmuje koszty edukacji i życia (internatu, dojazdów oraz wyżywienia). Fundacja realizuje również projekty stypendialne dla młodych wychowanków domów dziecka, a także zdolnych uczniów regionu płockiego (program „Mam pasję powyżej średniej”). Jest ponadto fundatorem stypendium dla zdolnych dzieci pracowników PKN ORLEN (program „Dla Orłów”).
O zakresie współpracy koncernu ze szkołami najlepiej świadczą liczby. Spółki ORLEN Serwis, Anwil i ORLEN Laboratorium organizują rocznie około 100 praktyk, a PKN ORLEN – niemal 200.
Studenci obierają kierunek na ORLEN
ORLEN realizuje szereg inicjatyw we współpracy z uczelniami i organizacjami studenckimi. Przykładem jest współpraca ekspertów PKN ORLEN z Politechniką Warszawską w Płocku dotycząca wsparcia dydaktycznego, polegającego na prowadzeniu zajęć z bezpieczeństwa technicznego. Z kolei z Wydziałem Chemii Politechniki Warszawskiej ORLEN prowadzi program „Seminaria z przemysłem”, a z organizacją IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) – program „Case week”.
Dla studentów firma przygotowała też program „Dzień Wiedzy z ORLENEM”. To odbywające się na uczelniach wykłady i warsztaty, podczas których przedstawiciele firmy prezentują realizowane projekty, studia przypadków i możliwości rozwoju w GK ORLEN. We współpracy z uczelniami koncern organizuje również wizyty studyjne w spółkach grupy. Ich tematyka każdorazowo jest dostosowywana do potrzeb uczestników.

Innym przedsięwzięciem jest program stażowy „Kierunek ORLEN”, który umożliwia zarówno zdobycie doświadczenia niezbędnego do pracy w ponad 20 specjalizacjach, jak i rozwój kompetencji miękkich. Przystępujący do programu student może wybrać elementy, które go najbardziej interesują i w ten sposób bezproblemowo łączyć praktykę z wiedzą pozyskaną na uczelni. Nabór do obu edycji programu –„Kierunek ORLEN Biznes” i „Kierunek ORLEN Inżynieria”– odbywa się wiosną i jesienią. Inne programy stażowe dla studentów to „Energia dla przyszłości”– pod auspicjami Ministerstwa Energii, „GO4Poland” – we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych, a także „Z Anwilem na start”, „ORLEN Upstream – krok do kariery” czy „Młodzi w ORLEN Oil” – w ramach grupy.
Do udziału w programach stażowych ORLEN zaprasza głównie studentów IV i V roku kierunków technicznych, ekonomicznych i humanistycznych. Rekrutacja jest prowadzona m.in. podczas targów pracy organizowanych na uczelniach (np. Politechnice Warszawskiej, Politechnice Łódzkiej, Akademii Górniczo-Hutniczej) i przez niezależne podmioty.
Współpraca PKN ORLEN z uczelniami wpływa też na rozwój kompetencji obecnej kadry. Pracownicy koncernu biorą udział w zaawansowanych projektach badawczych oraz modernizacyjno-rozwojowych. Grupa ORLEN organizuje również doktoraty wdrożeniowe oraz studia podyplomowe. To inwestycje, które zwracają się we wprowadzanych w firmie innowacjach.
Informacje na temat programów są dostępne na stronie www.orlen.pl w zakładce Kariera.


Damian Kruszewski
starszy inżynier procesów produkcyjnych
PKN ORLEN, Zakład Produkcji Petrochemicznej

Do PKN ORLEN trafiłem jako młody człowiek z ogromną ciekawością i mnóstwem pytań. Zastanawiałem się, co będę robił podczas stażu i jakie będą moje obowiązki. Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że podjęcie stażu w PKN ORLEN zdecydowanie było dobrą decyzją. Wiele się nauczyłem i zdobyłem cenne doświadczenie. Miałem przyjemność uczyć się od profesjonalistów, z którymi pracuję do dziś. Koledzy z zespołu chętnie dzielili się ze mną wiedzą i byli zawsze dostępni, aby odpowiedzieć na moje pytania. Doceniam to i jestem im wdzięczny, że byli cierpliwi i podpowiadali mi najlepsze rozwiązania w niełatwych sytuacjach. Poznałem specyfikę pracy, nauczyłem się rozwiązywać problemy w zespole, ale bywały też sytuacje, w których musiałem wykazać się samodzielnością. Moja pewność siebie rosła z każdym dniem, a zawdzięczam to osobom, które pomogły mi wdrożyć się w nowe obowiązki. Tym, co pomogło mi zaadaptować się, była koleżeńska atmosfera. Udowodniłem sobie i innym, że mogę tu pracować i że mój pierwszy staż może się stać przepustką do pracy w tej firmie w kolejnych latach.

PKN ORLEN