Popularyzacja zawodu dekarza i zachęcanie młodzieży do jego zdobywania, promocja dobrych praktyk stosowanych przez mistrzów branży, integracja środowiska oraz dyskusja na temat profesjonalnego dekarstwa to cele kampanii #DumnyDekarz. Jej druga edycja rozpoczęła się w lutym 2020 r. Pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia jest marka Dakea, producent wysokiej jakości okien dachowych i związanych z nimi akcesoriów. Wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Dekarzy, mecenasem projektu, realizują wiele inspirujących działań, które mają pomóc w rozwiązaniu problemów kadrowych.

 

Wprawdzie wzrost PKB i kolejne inwestycje są świetnymi informacjami dla branży dekarskiej, jednak zmaga się ona wciąż z dużym deficytem pracowników.
Brakuje wykwalifikowanych pracowników, odpowiednich szkoleń oraz szkół uczących tego zawodu. Jednym z najpoważniejszych wyzwań dla naszej branży jest znalezienie sposobu na zachęcenie tzw. pokolenia tysiąclecia do podjęcia nauki i pracy w tym zawodzie. Musimy pracować nad pozytywnym postrzeganiem tej aktywności zawodowej i podkreślać korzyści z niej płynące. To wymaga od ekspertów otwartości na nowe pokolenie dekarzy oraz chęci i predyspozycji do dzielenia się wiedzą. Jednym z projektów, który to umożliwia, jest akcja #DumnyDekarz – mówi Magdalena Zarzycka, reprezentująca markę Dakea.
#DumnyDekarz – edycja I
Kampania rozpoczęła się w maju 2019 r. Jej adresatem jest każdy profesjonalista z branży, dla którego ważna jest promocja wysokiej jakości usług oraz budowanie świadomości na temat specyfiki tego zawodu. Może w niej wziąć więc udział zarówno dekarz z wieloletnim doświadczeniem, jaki i młody adept tej sztuki.

Celem akcji jest popularyzacja zawodu oraz stworzenie poczucia wspólnoty wśród profesjonalistów zajmujących się dekarstwem. Pierwsza edycja umożliwiła dekarzom zaprezentowanie siebie oraz swoich sukcesów poprzez podzielenie się zdjęciem przedstawiającym swoją pracę na stronie dumnydekarz.pl. Za każde udostępnienie zdjęcia z logo projektu na konto Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy przekazywano 10 zł. Zgromadzone w ten sposób pieniądze zostały przeznaczone na stypendia dla najlepszych w roku szkolnym 2019/2020 uczniów klas dekarskich – mówi Magdalena Zarzycka.
Efektem pierwszej edycji projektu była także publikacja „Dekarze 2019”.
Zadaniem rocznika branżowego jest przybliżenie środowiska zawodowego dekarzy oraz promocja firm dekarskich jako nowoczesnych przedsiębiorstw, z których każde ma nieco inny pomysł na sukces – wyjaśnia Magdalena Zarzycka.
Bohaterami pierwszego wydania „Dekarzy” byli mistrzowie dekarstwa, dekarze, a także mistrz ciesielstwa. Łączą ich renoma, tradycja, wiedza i pasja. W inspirujących wywiadach dzielili się swoim doświadczeniem zawodowym, zaobserwowanymi trendami oraz opinią o kondycji branży. Jak można podsumować pierwszą edycję projektu?
Przerosła nasze oczekiwania! Wsparcie, za pomocą publikacji zdjęcia na stronie dumnydekarz.pl, okazało nam niemal 200 osób. udało się nam dotrzeć z inicjatywą nie tylko do mediów branżowych, ale również krajowych. Premierowy rocznik „Dekarze 2019” rozszedł się w nakładzie 8,5 tys. egzemplarzy. Włożyliśmy dużo serca i wykonaliśmy pierwszy krok, by promować profesjonalne dekarstwo, integrować branżę, a także – co najważniejsze – zachęcać młodzież do wybrania właśnie takiej ścieżki zawodowej – ocenia Magdalena Zarzycka.
Edycja II: idea pozostaje bez zmian
Działania promocyjne w ramach drugiej odsłony kampanii #DumnyDekarz potrwają do października 2020 r.

Druga edycja akcji ma te same cele. Nowością jest, że to dekarze zdecydują, na jaki cel przeznaczone zostaną zebrane pieniądze. W tym roku, poza stypendiami dla najlepszych uczniów, sfinansować można także specjalistyczne szkolenia zorganizowane przez markę Dakea lub promocję branży w czasie rekrutacji do szkół uczestniczących w projekcie Zawod Przyszłości Dekarz – mówi Magdalena Zarzycka.
Powstało też drugie wydanie rocznika. Publikacja „Dekarze 2020” jest już dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej projektu.
Prezentujemy w niej cztery renomowane firmy i ich przedstawicieli, udowadniając, że w tym zawodzie pracują ludzie o różnorodnych doświadczeniach, drogach do sukcesu, pełni pomysłów. Mówią m.in. o tym, dlaczego zostali dekarzami, jak zmienił się rynek, co lubią najbardziej w swoim fachu oraz co chcieliby przekazać początkującym. Naszą intencją jest, aby stali się inspiracją dla rozpoczynających pracę oraz dla tych, którzy powinni się w niej podszkolić – tłumaczy Magdalena Zarzycka.
Promocja inicjatywy #DumnyDekarz prowadzona jest w mediach społecznościowych oraz przy wsparciu patronów medialnych, m.in. magazynu „My Zawodowcy”. Promocję wspierają również naklejki z logo projektu.
Branża cały czas się rozwija
Projekty takie jak #DumnyDekarz są niezwykle istotne, gdyż wpływają na jakość oferowanych usług, a tym samym na wizerunek branży. Zwiększają też zainteresowanie młodych ludzi pracą w tym trudnym, ale satysfakcjonującym i dobrze płatnym zawodzie.
To rynek, na którym popyt przewyższa podaż, dlatego dekarze nie muszą się obawiać o zlecenia. Nadal jednak zaledwie co drugi uczeń kończący klasę o profilu dekarskim pozostaje w zawodzie – mówi Magdalena Zarzycka. – Początki z pewnością nie są łatwe, dlatego na dekarzach przyjmujących młodych ludzi do pracy spoczywa spora odpowiedzialność związana z przekonaniem ich do fachu. Istotna jest również działalność Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, które podejmuje wiele działań na rzecz edukacji młodzieży, m.in. w zakresie postępu technicznego, jeśli chodzi o narzędzia, rozwiązania i materiały budowlane – dodaje.
Kampania #DumnyDekarz przedstawia zawód rzetelnie, pokazując jego blaski i cienie. Niewątpliwie jest to bowiem zawód wymagający. Dobrego dekarza cechować muszą m.in. zmysł równowagi, sprawność manualna, wyobraźnia przestrzenna, wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny, odporność na hałas i warunki pogodowe, dokładność oraz samokontrola.
Kluczowych kompetencji jest wiele. Dodałabym jeszcze umiejętność rozmowy z inwestorami, wrażliwość na ich potrzeby i wiedzę na temat rozwiązań, a także cierpliwość, rzetelność oraz ciągłą chęć rozwoju. Umiejętna autoprezentacja oraz szczera pasja do wykonywania tego zawodu także nie są bez znaczenia. Nie można również zapominać o wiedzy oraz umiejętnościach technicznych, ale te cechy można wyćwiczyć i nabyć wraz z doświadczeniem – ocenia Magdalena Zarzycka. – Z rozmów z dekarzami wiem, że często kandydatom brakuje pokory i cierpliwości, jednak wydaje mi się, że są to cechy wspólne pewnej części młodych pracowników, niezależnie od branży – dodaje.
Dlaczego więc warto zostać dekarzem?
Branża cały czas się rozwija. Pojawiają się nowe narzędzia, technologie i rozwiązania. Jestem spokojna o jej przyszłość. Zdecydowanie warto kształcić się w tym zawodzie. Najlepsi dekarze mogą się bowiem pochwalić wysokimi zarobkami i kalendarzem wypełnionym zleceniami z co najmniej kilkumiesięcznym wyprzedzeniem – podkreśla Magdalena Zarzycka.
Anna Świdurska
Grzegorz Frągnowski

 

KIM JESTEŚ DEKARZU?
Dekarz zajmuje się kryciem, konserwacją i naprawianiem dachów, przeznaczonymi do tego materiałami, m.in. dachówkami, blachą, łupkiem czy strzechą. Do jego zadań należy też zakładanie, konserwowanie i remontowanie urządzeń służących do odprowadzania wody z dachów przy zastosowaniu narzędzi, urządzeń oraz maszyn dekarskich, ślusarskich i murarskich. Potrafi również zamontować okna dachowe, wyłazy, świetliki, a nawet kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne.
DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ DEKARZEM?
Dobrzy, rzetelni dekarze są cenieni i w kraju, i za granicą. Dlaczego? Dach to skomplikowana i trudna do zbudowania konstrukcja. Osoba bez odpowiednich umiejętności nie ma szans na jego profesjonalne wykonanie. Błędy popełnić można bowiem na każdym etapie, co grozi bardzo poważnymi konsekwencjami. Dlatego cieszący się renomą dekarze mogą liczyć na pewną i dobrze płatną pracę. Mogą też sami wybierać inwestorów, dachy, godziny pracy (do pewnego stopnia).Wielu z nich nawet nie szuka zatrudnienia, gdyż zaraz po skończeniu szkoły otrzymują ciekawe propozycje. Ogólnopolskie badanie „Barometr Zawodów”, zrealizowane na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, potwierdza, że deficyt tych ekspertów występuje we wszystkich województwach, a w 18 powiatach (głównie zachodniej i środkowej części Polski) deficyt ten określany jest jako duży. Badanie to pokazuje też, że z powodu wieloletniego niedoboru wykwalifikowanych dekarzy na rynku pracy zawód ten stał się bardzo dobrze płatny, a proponowane wynagrodzenia nierzadko przekraczają dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia. Plusem jest też możliwość założenia własnej firmy, co jest szansą na duże dochody, niezależność i rozwój. Nie bez znaczenia w ocenie atrakcyjności tego zawodu ma również to, że dekarze mają realny wpływ na otoczenie, w którym funkcjonujemy. Każdy dach to pozostawienie po sobie śladu na dziesiątki, a nawet setki lat. Piękny dach jest bowiem wizytówką domu, a jego wykonanie powodem do satysfakcji zawodowej. Wśród korzyści dekarze wymieniają także to, że ludzie z tym fachem w ręku to unikatowa grupa, tworząca wielką rodzinę, która wspiera się i pomaga sobie w potrzebie.
KTO MOŻE ZOSTAĆ DEKARZEM?
Zawód dekarza zdobyć można w branżowej szkole I stopnia oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. W programie nauczania wyodrębniona jest jedna kwalifikacja – BUD.03.Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich. Wybierając ten zawód, trzeba jednak pamiętać, że wymaga on ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Branża budowlana wciąż się bowiem rozwija – na rynku pojawiają się nowe materiały i technologie. Do ich zastosowania i – co ważne – otrzymywania korzystnych zleceń nie wystarczą podstawowa wiedza i umiejętności zdobyte w szkole. Nie każdy jest predestynowany do pracy w tym zawodzie. To praca na wysokości. Dodatkowe utrudnienia stwarzają m.in. wąskie przejścia, rusztowania oraz stemplowania. Dekarza, poza zmysłem równowagi, powinny cechować również sprawność manualna, wyobraźnia przestrzenna, wytrzymałość na długotrwały wysiłek fizyczny, odporność na hałas, odporność na wydzielające się (np. podczas zgrzewania mas bitumicznych) drażniące substancje, odporność na warunki pogodowe, dokładność i samokontrola. Każdy dach jest w innym miejscu, dlatego dekarz musi się liczyć z co najmniej tygodniowymi wyjazdami na budowę w innych częściach kraju lub nawet za granicę. Trzeba też lubić pracę zespołową i umieć się komunikować. W zgranej ekipie, składającej się z osób pracowitych i bezkonfliktowych, praca idzie szybko i sprawnie. Dodatkowo dekarz, który pełni funkcję brygadzisty, powinien mieć zdolności kierownicze.
Na koniec warto podkreślić, że krycie dachu często balansuje na granicy artyzmu. Dlatego ważne są nie tylko precyzja, umiejętności manualne i wyobraźnia przestrzenna, ale też niejednokrotnie zainteresowania o charakterze… artystycznym.
Andrzej Rembowski