Nowa szkoła rozpocznie działalność we wrześniu 2020 r. Jej uruchomienie to inicjatywa podmiotów zrzeszonych w Tarnowskim Stowarzyszeniu Przedsiębiorców. Jednym z nich jest Schattdecor, producent powierzchni dekoracyjnych, który od wielu lat wspiera edukację poligrafów i projektantów. O zaangażowaniu firmy w kształcenie uczniów i studentów informowaliśmy w dwóch poprzednich numerach czasopisma „My Zawodowcy”. Już niedługo możliwość poznania najnowocześniejszych technologii i technik drukarskich będą mieć również uczniowie placówki w powiecie poznańskim.
Budowa Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym rozpoczęła się w październiku 2018 r. i kosztowała prawie 41 mln zł. To największa inwestycja światowa gminy. Nie byłaby możliwa bez zaangażowania lokalnych przedsiębiorców.
Naturalna decyzja
W ostatnich latach narasta, także w gminie Tarnowo Podgórne, problem braku kadr. Dotyczy on przede wszystkim sektora produkcyjnego. Rozumieją to nie tylko przedsiębiorcy, ale też mieszkańcy, którzy w kwietniu i maju 2017 r. wzięli udział w konsultacjach społecznych. Ponad 90 proc. z nich poparło pomysł utworzenia w ich gminie zespołu szkół technicznych. W sierpniu 2018 r. władze Tarnowa Podgórnego podpisały więc z samorządem powiatu poznańskiego umowę w sprawie utworzenia placówki. Nowoczesna szkoła ma być antidotum na wspomniane trudności, a jednocześnie – realną, ciekawą ofertą edukacyjną dla młodzieży Tarnowa Podgórnego.
W proces tworzenia ZST aktywnie włączyła się silna grupa przedsiębiorstw. Znalazł się w niej jeden z najbardziej liczących się pracodawców w gminie – firma Schattdecor. Jej zaangażowanie polegać będzie głównie na umożliwieniu kształcenia zawodowego w nowoczesnym środowisku pracy. Pozwoli to uczniom skonfrontować oczekiwania z rynkowymi realiami, m.in. poprzez zapoznanie ich z procesem produkcyjnym i najnowocześniejszymi technologiami druku.
Wsparcie tego projektu było naturalną decyzją dla grupy Schattdecor, która od wielu lat wspiera edukację młodzieży na każdym poziomie. Centrala firmy w Thansau w Niemczech angażuje się w kształcenie zawodowe od początku istnienia firmy, czyli od ponad 30 lat. Związane jest to nie tylko z chęcią pozyskania wykwalifikowanych pracowników, ale również wynika z filozofii firmy i poczucia odpowiedzialności za lokalną społeczność.
Od kilku lat przedsiębiorcy sygnalizowali władzom gminy, że brakuje placówki, która kształciłaby fachowców różnych branż. W obliczu zmieniającego się rynku, który podążał w kierunku rynku pracownika, firmy zaczęły dostrzegać problem dostępności specjalistów. W ciągu kilku miesięcy zbudowana została bardzo silna i zdywersyfikowana branżowo grupa przedsiębiorstw współpracujących przy tworzeniu struktur organizacyjnych placówki – mówi Przemysław Sworacki, koordynator ds. tworzenia ZST Tarnowo Podgórne.
Schattdecor wspiera drukarzy
W pierwszym roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym zaplanowano naukę m.in. w zawodach technik procesów drukowania, technik logistyk, technik mechatronik, technik mechanik, mechatronik, magazynier-logistyk. Schattdecor będzie wspierać młodych ludzi w kształceniu w zawodzie technik procesów drukowania. W ramach przygotowań trzech doświadczonych pracowników odbyło kurs pedagogiczny. Dzięki temu będą mogli sprawować formalną opiekę nad uczniami.

Ważnym wydarzeniem poprzedzającym uruchomienie kształcenia w zawodzie technik procesów drukowania było zorganizowane w firmie spotkanie dla doradców zawodowych. Prezentując park maszynowy i środowisko pracy oraz opowiadając o technologii zadruku, pracownicy przybliżyli przedsiębiorstwo jako atrakcyjne miejsce pracy dla młodych ludzi. Schattdecor stara się bowiem poszerzać wiedzę o pracy w obszarze zadruku u osób wspierających decyzje edukacyjne młodzieży. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa jest to jedno z najważniejszych zadań, które będzie determinować sukces nowej szkoły. Z tego powodu w 2019 r. przedstawiciele firmy odwiedzili wszystkie szkoły podstawowe w gminie, aby także uczniom klas ósmych bezpośrednio opowiedzieć, na czym polega praca drukarza w Schattdecor. Spotkania cieszyły się zainteresowaniem uczniów, którzy chętnie zadawali pytania.
Pomimo pozytywnego odbioru prelekcji uczniowie szkół podstawowych i ich rodzice nie byli szczególnie zainteresowani odwiedzeniem firmy i bezpośrednią obserwacją pracy. Ta sytuacja – brak zainteresowania kształceniem w szkole zawodowej i zdobyciem konkretnego zawodu – wydaje się globalnym wyzwaniem, z którym jeszcze długo będziemy się mierzyli. W ostatnich latach szeroko pojęte szkolnictwo zawodowe zostało bowiem mocno zaniedbane, ponieważ młodych ludzi zachęcano głównie do zdobywania wykształcenia wyższego jako przepustki do dobrej i stabilnej pracy. Dlatego m.in. praca na stanowisku drukarza, mimo że wymaga określonych umiejętności, a nawet zdolności (np. widzenie barw) i specjalistycznej wiedzy, nadal postrzegana jest jako mniej atrakcyjna i perspektywiczna. Schattdecor zachęca jednak młodych ludzi do zmiany perspektywy, zainteresowania się ofertą szkoły, przeanalizowania jej w kontekście swoich planów i zdobycia ciekawego, przyszłościowego miejsca pracy, gwarantującego rozwój, satysfakcję zawodową, bezpieczeństwo zatrudnienia i atrakcyjne wynagrodzenie. Tak jak w Schattdecor.
Katarzyna Brylczak

 

Katarzyna Brylczak
dyrektor Działu Personalnego
Schattdecor sp. z o.o.

Zachęcam zarówno uczniów szkół podstawowych, jak i ich rodziców do zapoznania się z ofertą edukacyjną nowo powstałego Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym. Pragnę podkreślić, że po pierwsze, decyzja o wyborze dalszej ścieżki kształcenia nie musi być ostateczna, a po drugie, absolwenci branżowej szkoły I stopnia czy technikum mają różnorodne możliwości kontynuowania nauki. Wiele analiz wskazuje na to, że przyszłość należy do fachowców – profesjonalistów w swoim zawodzie. Warto dołączyć do tego grona i być jednym z najlepszych. Firma Schattdecor już teraz jest gotowa do przyjęcia nowych pracowników z wykształceniem w dziedzinie poligrafii i zapewnienia konkurencyjnej oferty zatrudnienia. Stwarzamy wiele możliwości rozwoju, w tym szansę na karierę międzynarodową, również naszym drukarzom!