Dynamiczny rozwój technologiczny, automatyzacja procesów i zmiany w podejściu konsumentów znacząco wpływają na to, jakie kwalifikacje i kompetencje są poszukiwane i rozwijane przez pracodawców. Castorama Polska – lider branży ulepszania warunków mieszkaniowych – zaprasza szkoły prowadzące kształcenie zawodowe do współpracy w ramach projektu „Kierunek Castorama”. Oto jakie korzyści firma oferuje uczniom i szkołom.

Castorama to uznana marka na polskim rynku pracy. Spółka zatrudnia obecnie ponad 12 tys. pracowników, z których każdy jest lub będzie specjalistą w swoim fachu. Są to osoby otwarte, mające pasję, dostrzegające korzyści płynące z pracy w dużym zespole. Praca w Castoramie daje każdemu pracownikowi możliwość rozwoju zawodowego zarówno w obszarze specjalistycznej wiedzy produktowej dotyczącej rozwiązań dla domów i ogrodów, umiejętności miękkich, jak również rozwijania zdolności menedżerskich. Dzięki podnoszeniu kwalifikacji pracownicy zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną, którą na co dzień wykorzystują w doradzaniu klientom. Kompleksowe podejście do rozwoju pracowników wpisuje się w realizację misji doradcy klienta. Każdy sklep sieci Castorama to społeczność, którą tworzą pracownicy, klienci oraz otoczenie.
Wyróżnikiem marki na rynku jest zespół, doradcy i współpracownicy, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem każdego dnia wspierają klientów i siebie nawzajem w realizacji projektów związanych z ulepszaniem warunków mieszkaniowych, oferując pomoc w wyborze produktów, praktyczne porady oraz zapewniając sprawną i kompetentną obsługę na każdym etapie realizacji zakupów i zamówień – mówi Sławomir Rogowiec, dyrektor ds. personalnych i odpowiedzialności społecznej Castorama Polska.
Firma bardzo dba o relacje sąsiedzkie i rozwój współpracy z lokalnymi podmiotami. Program edukacyjny „Kierunek Castorama” został stworzony właśnie na bazie wieloletnich relacji ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe.
Młode osoby chętnie wybierają duże firmy o ugruntowanej renomie jako pierwsze miejsce pracy. Przedsiębiorstwa natomiast wciąż poszukują nowych, efektywnych sposobów rekrutacji i pozyskiwania talentów. Jednym z nich jest współpraca z placówkami edukacyjnymi, np. poprzez tworzenie klas patronackich, co bardzo pozytywnie przekłada się na rozwój kompetencji oraz przygotowanie przyszłych pracowników. Dlatego opracowaliśmy i wdrożyliśmy program edukacyjny „Kierunek Castorama” – podkreśla Sławomir Rogowiec.
Wsparcie dla uczniów…
Program „Kierunek Castorama” jest propozycją dla wszystkich placówek szkolnych chcących wesprzeć edukację praktyczną swoich uczniów. Oferta jest skierowana do branżowych szkół I i – w przyszłości – II stopnia oraz techników, w szczególności o profilach: handlowym, logistycznym, budowlanym, ogrodniczym, mechanicznym, elektrycznym, hydraulicznym, architektonicznym (w tym architektura krajobrazu) oraz ekonomicznym. Dzięki współpracy szkoły z Castoramą uczniowie mają możliwość podnoszenia kompetencji, w tym zdobycia praktycznych umiejętności, podczas oferowanych przez przedsiębiorstwo lekcji pokazowych, wycieczek przedmiotowych, wyjazdów na targi, dni otwartych, konkursów oraz szkoleń. Głównym elementem programu są jednak praktyki.
Program praktyk powstał w odpowiedzi na potrzebę zdobywania i rozwijania kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. treści dostosowane są do potrzeb uczniów szkoły o danym profilu oraz wynikają z wieloletnich obserwacji rynku pracy i wiedzy na temat zmian zachodzących w zachowaniach konsumentów – wyjaśnia Sławomir Rogowiec.
Poza kształceniem celem programu jest przybliżanie młodym ludziom marki Castorama oraz propagowanych przez nią wartości. Dla firmy ważne jest bowiem zbudowanie trwałych relacji na poziomie lokalnym pomiędzy sklepami sieci a placówkami edukacyjnymi.
Pozytywne wrażenia i zadowolenie uczniów z dotychczasowej realizacji projektu wpłynęły na szybki wzrost zainteresowania zarówno praktykami indywidualnymi, jak i programem klas patronackich. uczniowie doceniają nie tylko uzyskane umiejętności i wiedzę praktyczną, ale również możliwości skonfrontowania własnych oczekiwań i poznania rynkowych realiów. to gwarantuje im lepszy zawodowy start w każdej branży – zaznacza Sławomir Rogowiec.Po zakończeniu praktyk każdy uczestnik otrzymuje dokument potwierdzający udział w projekcie „Kierunek Castorama”. Opiekun praktykanta zamieszcza w nim informacje dotyczące przebiegu i efektów programu. Dyrektor sklepu może też złożyć propozycję zatrudnienia najlepszym, zainteresowanym pracą w Castoramie uczniom – dodaje.
 …i szkół
Współpraca Castoramy i placówek edukacyjnych opiera się na partnerskiej umowie, która jest dostosowywana zarówno do potrzeb szkoły, jak i możliwości konkretnego sklepu. Pierwszą taką umowę podpisała w styczniu 2019 r. Castorama w Gorzowie Wielkopolskim z tamtejszym Zespołem Szkół Ekonomicznych. Do programu szybko dołączyły kolejne sklepy i szkoły.
W ramach współpracy firma proponuje szkołom wsparcie techniczne i sprzętowe (doposażenie pracowni i warsztatów). Pracownicy danego sklepu mają możliwość podjęcia współpracy z nauczycielami we współtworzeniu programów praktyk oraz organizacji lekcji pokazowych czy wycieczek przedmiotowych.
Poprzez tę współpracę szkoły mają szansę na podniesienie atrakcyjności oferowanych kierunków oraz poziomu kształcenia, rozwój kompetencji nauczycieli praktycznej nauki zawodu, a także wzrost renomy placówki dzięki przedsięwzięciom podejmowanym z pracodawcą będącym liderem branży – zaznacza Sławomir Rogowiec. – Szkoły kształcące w zawodach muszą dotrzymać tempa zmianom na rynku pracy i odpowiednio przygotować uczniów do pracy w nowym środowisku. Trwała współpraca z pracodawcami, wsparcie firm w zakresie praktyk zawodowych oraz wymiana doświadczeń i wiedzy stanowią dużą wartość dla szkół i ich uczniów. Równocześnie możliwość pracy z młodymi i ambitnymi osobami pozwala zespołom sklepów na rozwój i realizację jednej z naszych podstawowych wartości, czyli tworzenie wspólnoty. Ogromną rolę odgrywają w tym procesie pedagodzy i szkoły, którym jesteśmy wdzięczni za możliwość współpracy z uczniami. Cieszymy się, że społeczność Castoramy tworzą różnorodne zespoły. Mają w nich swoje miejsce również ludzie młodzi, wchodzący dopiero na rynek pracy, od których możemy się nauczyć czegoś nowego podkreśla.
Castorama Polska

 

Castorama Polska należy do międzynarodowej grupy Kingfisher – społeczności liczącej ponad 77 tys. osób z dziewięciu krajów zjednoczonych wspólną pasją do polepszania warunków mieszkaniowych. Historia spółki w Polsce rozpoczęła się w 1997 r. Obecnie Castorama Polska jest największą firmą handlową w swojej branży. Sprzedaż prowadzona jest w 80 obiektach w 60 miastach oraz online – za pośrednictwem aplikacji mobilnej i strony castorama.pl.