KAROLINA HAŁDYS
HR PARTNER, OPERATIONS
PRATT & WHITNEY RZESZÓW
Nikt z interesariuszy systemu edukacji – uczniów, studentów, nauczycieli oraz pracodawców – nie ma żadnych wątpliwości co do skuteczności dualnego systemu kształcenia. W rzeczywistym środowisku pracy uczniowie i studenci mogą w praktyczny sposób potwierdzić zdobytą wiedzę teoretyczną, a nauczyciele zaktualizować przekazywaną wiedzę. Pracodawcy natomiast otrzymują niebagatelną korzyść w postaci przyszłych absolwentów zarówno szkół średnich, jak i uczelni, którzy rozpoczynają karierę zawodową i zdobywają umiejętności niezbędne do efektywnej pracy.
Aby taki efekt osiągnąć, przedsiębiorstwa muszą w te działania zaangażować pracowników, dostosować wewnątrzfirmowe procesy, a także przygotować odpowiednio infrastrukturę. W zależności od przedmiotu działalności firmy mogą stawać przed różnymi wyzwaniami z tym związanymi. W przypadku przemysłu wysokich technologii, do którego niewątpliwie należy lotnictwo, wśród barier do pokonania pojawia się ochrona własności intelektualnej, zwłaszcza w obszarze projektowania, prac badawczo-rozwojowych czy też procesów produkcyjnych. Do tego należy dodać technologię oraz produkcję militarną, objęte wieloma przepisami ograniczającymi dostęp do nich osób niebędących pracownikami firm.
Pratt & Whitney Rzeszów, producent silników lotniczych do śmigłowców oraz samolotów cywilnych i wojskowych, od wielu lat angażuje się w rozwój dualnego systemu kształcenia zarówno na poziomie szkół branżowych, jak i uniwersyteckim. Dzięki temu zostały wypracowane standardy umożliwiające łączenie nauki teoretycznej z praktyczną w takich dziedzinach, jak zarządzanie produkcją, konstrukcja, technologia i jakość. Na przykład w ramach współpracy z Zespołem Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie oraz Zespołem Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie firma wspiera kształcenie w zawodach technik mechanik oraz technik mechatronik. Program nauczania w klasach patronackich w tych szkołach został przygotowany na podstawie wiedzy naszych ekspertów i dzięki temu jest dostosowany do potrzeb współczesnego biznesu. Prowadzone przez specjalistów z Pratt & Whitney Rzeszów zajęcia są uzupełnieniem treści przekazywanych przez nauczycieli. Uczniowie mają też czterotygodniowe praktyki w firmie, podczas których poznają najnowsze technologie. Najlepsi z nich mogą odbyć dodatkowe staże zawodowe. Innym przykładem są studia dualne realizowane wspólnie z Politechniką Rzeszowską. Do studentów skierowany jest ponadto nasz autorski program płatnych staży „Uskrzydlamy talenty”.
Z perspektywy kilku lat funkcjonowania opisanego systemu mogę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że w sposób mierzalny odczuwamy pozytywne rezultaty tych działań.