Spółki Pratt & Whitney od lat realizują programy oświatowe – skierowane do młodzieży szkolnej i akademickiej, nauczycieli, a nawet…przedszkolaków. W obszarze edukacji zawodowej Pratt & Whitney Rzeszów wspiera kształcenie w zawodach technik mechanik i technik mechatronik, a Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów – w zawodach technik mechanik i technik mechanik lotniczy.
Pratt & Whitney, światowy lider w projektowaniu, produkcji i serwisowaniu silników lotniczych, jest reprezentowany w Polsce przez cztery spółki: Pratt & Whitney Rzeszów, Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów, Pratt & Whitney Kalisz oraz Pratt & Whitney Tubes w Niepołomicach. Pracuje w nich ponad 6 tys. osób. Spółki są częścią koncernu United Technologies Corporation (UTC), zrzeszającego firmy oferujące produkty i usługi z obszaru zaawansowanych technologii. UTC zatrudnia na całym świecie niemal 200 tys. osób. W artykule prezentujemy działania edukacyjno-szkoleniowe podejmowane przez Pratt & Whitney Rzeszów (do 30 czerwca 2015 r. –WSK PZL Rzeszów) oraz Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów (Hamilton Sundstrand Poland sp. z o.o.).
Znajdują przełomowe rozwiązania i poszukują pracowników z pasją
Pratt & Whitney Rzeszow (PWR) produkuje silniki lotnicze do śmigłowców oraz samolotów cywilnych i wojskowych. Specjalizuje się w budowie przekładni modułów, które przekazują energię wytworzoną w silniku – w zależności od jego typu – na wentylator, śmigło i agregaty samolotu lub śmigłowca. Firma współpracuje z głównymi producentami płatowców, takimi jak Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Embraer, Bombardier. W Rzeszowie zmontowane zostały np. wszystkie silniki stanowiące napęd do polskich F-16. PWR posiada też ultranowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe, zajmujące się pracami nad silnikami głównymi i pomocniczymi.

Nasz wydział przekładniowy produkuje komponenty oraz montuje przekładnie do różnych typów silników samolotowych i śmigłowcowych. Najnowszym produktem jest przekładnia Fan Drive Gear System do silników turbowentylatorowych nowej generacji PW1000. Znaczące zmniejszenie poziomu hałasu, zużycia paliwa, a także emisji związków lotnych to czynniki wpływające na dużą atrakcyjność ekonomiczną, eksploatacyjną i środowiskową tego silnika. Został on, wraz z przekładnią produkowaną przez Pratt and Whitney, wybrany do napędu samolotów Airbus A320, A220, Embraer i Mitsubishi Regional Jet – mówi Marcin Samolej, wiceprezes ds. operacyjnych i dyrektor zarządzający Pratt & Whitney Rzeszów.
Działalność Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów (PW AP) obejmuje natomiast projektowanie, produkcję oraz naprawę pomocniczych jednostek zasilających APU (Auxiliary Power Unit) do wszelkiego typu samolotów pasażerskich. Pierwszy silnik APU wyprodukowano w Rzeszowie w 2011 r. Dziś PW AP jest np. wyłącznym producentem silników APU dla B787 Dreamliner.
Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów wyprodukowało już ponad 2 tys. silników APU dla takich klientów, jak Airbus, Boeing, Embraer, Airbus Military, Embraer Defence & Security, MRJ, Comac, NavAir oraz Lockheed Martin. Co miesiąc w Rzeszowie budowanych jest ok. 40 silników APU – podkreśla Magdalena Kopacz, koordynator ds. komunikacji w Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów.

Rzeszowska fabryka jest też jedną z największych na świecie certyfikowanych stacji remontujących silniki pomocnicze APU. Stacja naprawcza PW AP współpracuje z ok. 70 liniami lotniczymi.
W Pratt & Whitney Rzeszów zatrudnienie znalazło ponad 4 tys. osób. Tylko w ubiegłym roku do zespołu dołączyło ponad 500 pracowników.
W 2019 r. ze względu na intensywny rozwój produkcji będziemy poszukiwać głównie operatorów CNC, spawaczy, ślusarzy i tokarzy. Cenimy doświadczonych kandydatów, ale dajemy też możliwość rozwoju umiejętności poprzez specjalistyczne szkolenia. Preferujemy wykształcenie techniczne i zachęcamy do wyboru takiej ścieżki edukacji – mówi Marcin Samolej.
Co warte podkreślenia, w firmie pracuje wiele kobiet.
Praca przy produkcji jest zróżnicowana – niezbędni są specjaliści do obsługi zaawansowanych centrów obróbczych CNC, spawacze, a także osoby, których najważniejszymi umiejętnościami są precyzja wykonywanej czynności i zdolności manualne. Ta różnorodność pozwala nam oferować pracę na wybranych stanowiskach produkcyjnych również paniom, m.in. na stanowiskach ślusarzy. Wierzymy w zróżnicowane i włączające środowisko pracy, dlatego będziemy wzmacniać ten trend i zachęcać panie do aplikowania do naszej firmy – mówi Karolina Tucharz, dyrektor personalny ds. operacyjnych Pratt & Whitney Rzeszów.
Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów zatrudnia ponad 400 pracowników. PW AP, oprócz działów produkcji i remontów, ma także hamownie, dzięki czemu może prowadzić działalność we wszystkich obszarach – od projektowania nowych modeli, poprzez ich produkcję, po testowanie. Firma poszukuje monterów oraz mechaników silnikow APU, inżynierów nadzoru jakości, a także inżynierów do Centrum Badawczo-Rozwojowego.
Wykształcenie techniczne oraz doświadczenie są istotne, ale nie bez znaczenia są też znajomość języka angielskiego, otwartość na naukę oraz postawa zgodna z wartościami firmy – mówi Paweł Folcik, kierownik działu HR w Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów.
Na stanowiskach związanych bezpośrednio z montażem oraz remontem silników APU wymagane jest wykształcenie średnie techniczne z obszaru mechaniki oraz pokrewnych. Do pracy na stanowiskach inżynierów niezbędne jest wykształcenie wyższe techniczne.
Pracują dla nas absolwenci kilkunastu uczelni technicznych, nie tylko lokalnych, jak politechniki rzeszowska czy lubelska, ale również bardziej odległych, jak wrocławska czy śląska – mówi Paweł Folcik.
Atrakcyjne programy rozwoju
Spółki Pratt & Whitney oferują pracownikom przede wszystkim stabilne zatrudnienie, a także pracowniczy program emerytalny, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do urlopów i inne świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Proponują też różne formy podnoszenia kwalifikacji. Na przykład w roku 2002 uruchomiony został program „Scholar”, adresowany do pracowników chcących zdobyć lub uzupełnić wyższe wykształcenie. Dla zainteresowanych finansowane są też kursy języka angielskiego, uwzględniające wymagania związane z ich stanowiskami pracy. Firmy oferują wiele szkoleń zawodowych dla kadry inżynieryjno-technicznej i pracowników samodzielnie wykonujących procesy specjalne. Ponadto prowadzą programy rozwoju liderów, rozwoju zdolności przywódczych UTC, mentoringowe i coachingowe.

Pratt & Whitney Rzeszów wdraża też, ważną dla pracowników, strategię rozwoju „Technologia. Produkt. Dobre miejsce pracy”, która określa, jakim przedsiębiorstwem ma być w przyszłości.
Technologia umożliwi zdobywanie nowych rynków zbytu, ale także uczyni pracę bardziej wydajną i bezpieczną. Produkt pomoże wypracować większe zyski i zapewni pracę na długie lata. Dobre miejsce pracy oznacza firmę, w której pracownik czuje się dobrze i która zapewnia mu rozwój. Dlatego tworzymy integracyjne środowisko pracy oparte na zaangażowaniu, szacunku i otwartej komunikacji. Staramy się, aby różne pomysły, doświadczenia i perspektywy zapewniały jeszcze większą wartość, a pracownicy mogli się czuć komfortowo. A co najważniejsze, przestrzegamy zasad kodeksu etycznego, który wyraża nasze fundamentalne wartości i podaje ogólne ramy dla podejmowania decyzji – wyjaśnia Karolina Tucharz.
Kształcą miłośników lotnictwa
Co roku Pratt & Whitney Rzeszów obejmuje patronat nad klasami szkół podstawowych oraz średnich. Na przykład w ramach współpracy z Zespołem Szkół Mechanicznych im. gen. Władysława Andersa w Rzeszowie oraz z Zespołem Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Rzeszowie ma pod swoją pieczą trzy klasy o profilu mechatronicznym, wspierając kształcenie w zawodach technik mechanik oraz technik mechatronik.
Program nauczania w tych klasach został przygotowany na podstawie wiedzy naszych ekspertów i dzięki temu jest dostosowany do potrzeb współczesnego biznesu. Zajęcia w klasach patronackich są uzupełnieniem treści przekazywanych przez nauczycieli i prowadzą je specjaliści z PWR. Uczniowie odbywają też czterotygodniowe praktyki w firmie, poznając wysoko rozwinięte technologie, do których nie mieliby dostępu. Najlepsi mają możliwość odbycia dodatkowych staży zawodowych – mówi Karolina Tucharz. – Ponadto promujemy studia dualne realizowane przez Politechnikę Rzeszowską, organizujemy warsztaty praktyczne dla studentów, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem – dodaje.

Spółka Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów utworzyła klasy patronackie o profilu technik mechanik i technik mechanik lotniczy w Zespole Szkół Mechanicznych w Rzeszowie.
Umożliwiamy uczniom kontakt z przedsiębiorstwem poprzez praktyki, staże oraz programy rozwojowe. Naszym zadaniem jest również transfer wiedzy do szkoły w formie zajęć prowadzonych przez naszych najlepszych specjalistów. Dokładamy wszelkich starań, aby uczniowie naszych klas poznawali nie tylko procesy produkcyjne, ale również biznesowe, jakościowe oraz inżynieryjne. To doceniana przez nich możliwość bardziej świadomego podjęcia decyzji o ewentualnej dalszej edukacji na studiach. Wśród uczniów promujemy kulturę opartą na szacunku, uczciwości i zaufaniu, która jest niezbędna w pracy w przemyśle lotniczym – podkreśla Paweł Folcik.
Współpraca zarówno ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, jak i uczelniami daje nam możliwość wpływania na program nauczania, a równocześnie budowania postaw młodych ludzi, które są spójne z wartościami naszej organizacji. Nasi przyszli pracownicy mają bezpośredni kontakt z nowoczesną technologią oraz z cenionymi na całym świecie specjalistami. Dzięki tym inicjatywom pomagamy im w podejmowaniu trudnych, naszym zdaniem, decyzji dotyczących kierunku rozwoju i dalszej edukacji – uważa Magdalena Kopacz.
Przedstawiciele szkół doceniają możliwości, jakie daje współpraca ze spółkami Pratt & Whitney.
Pratt & Whitney Rzeszów jest przedsiębiorstwem światowego formatu. Jej patronat nad klasą o profilu technik mechanik zwiększa możliwości dostępu naszym uczniom i nauczycielom do innowacyjnych rozwiązań. Oprócz praktyk oraz staży zawodowych przygotowywanych w ramach projektów unijnych zaangażowanie firmy obejmuje m.in. modyfikację programów nauczania, prezentację nowych technologii, spotkania motywacyjne prezesa Marka Dareckiego z uczniami, prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów oraz organizację wycieczek edukacyjnych do firmy dla uczniów i nauczycieli – podkreśla Eugeniusz Bury, wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych  – Technikum nr 9 w Rzeszowie.
Podobnie współpracę ze spółkami postrzega Mariusz Kapica, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie: – Kiedy w roku 2003 powstało Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”, a w 2004 r., w jej strukturze, Centrum Kształcenia Operatorów (CEKSO), szkoła została partnerem, wówczas jeszcze WSK PZL-Rzeszów. Współpraca ta pozwoliła wypracować kierunki działań korzystnych zarówno dla pracodawcy, jak i dla szkoły. Zawsze byliśmy bowiem zgodni, że nie można kształcić uczniów w oderwaniu od rzeczywistych warunków pracy, bez uwzględnienia w programie nauczania oczekiwań i potrzeb pracodawcy, a także szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie rzeszowskiego ZSM nie tylko odbywają czterotygodniowe praktyki programowe, ale mogą również uczestniczyć w wakacyjnych stażach w Pratt & Whitney AeroPower Rzeszow. W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas III i IV kształcący się w zawodzie technik mechanik lotniczy odbywają też w firmie zajęcia praktyczne.
Można zatem powiedzieć, że udało nam się osiągnąć to, o co zabiegaliśmy od lat  rozpoczęliśmy kształcenie dualne. Przedstawiciele Pratt & Whitney Rzeszów oraz Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów biorą udział w spotkaniach z rodzicami oraz uroczystościach szkolnych, natomiast uczniowie mają możliwość uczestniczenia w niektórych uroczystościach korporacji. Szkolenia obejmują zasady funkcjonowania firmy branży lotniczej we wszystkich jej obszarach. Uczniowie osiągający najlepsze wyniki w nauce oraz laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych otrzymują od firmy nagrody rzeczowe. Po zakończeniu nauki wszyscy uczniowie uzyskują też certyfikaty potwierdzające naukę w klasie patronackiej – mówi Mariusz Kapica.
Pratt & Whitney dla uczennic i studentek
W spółkach Pratt & Whitney niezwykle ważną rolę zarówno w aspekcie biznesowym, jak i społecznym odgrywają kobiety. Przedstawicielki PWR i PW AP m.in. biorą udział w konferencjach i wydarzeniach promujących zawody techniczne wśród dziewcząt i kobiet.
Duże znaczenie ma dla nas tworzenie środowiska pracy, które docenia zróżnicowanie pracowników i promowanie kobiet na stanowiskach technicznych. Podejmujemy więc działania inspirujące dziewczęta do zainteresowania się techniką. Technologia towarzyszy nam w codziennym życiu, a kobiety powinny ją współtworzyć – przekonuje Anna Stocka, employer branding manager w Pratt & Whitney Rzeszów.
Jak Pratt & Whitney zachęca panie?
Na przykład 8 marca zorganizowaliśmy w Pratt & Whitney dzień otwarty dla dziewcząt kobiet. Mogły porozmawiać z naszymi ekspertkami – inżynierami oraz operatorkami na temat ich pracy, zobaczyć wybrane obszary produkcyjne, laboratoria, poznać specyfikę naszego biznesu. Zapraszamy dziewczęta na spotkania, by mogły dotknąć tego, nad czym pracuje się po kierunkach technicznych i ścisłych. Chcemy także zainteresować je pracą operatorek maszyn CNC, którą mylnie uważa się za typowo męskie zajęcie – mówi Karolina Tucharz.
Firma swoje wartości przekazuje także uczniom szkół podstawowych, a nawet przedszkolakom.
W ramach akcji „Ambasadorzy marki – pochwal się swoim zawodem” nasi pracownicy dzielą się pasją, wiedzą i umiejętnościami z najmłodszymi. Poprzez zabawę zachęcamy dzieci do nauki przedmiotów ścisłych i wzbudzamy zainteresowanie tematyką lotnictwa. Próbujemy obalać stereotypy oraz zachęcać dziewczynki do interesowania się naukami technicznymi – dodaje Anna Stocka.
Ponadto spółki ściśle współpracują z Politechniką Rzeszowską.
Spotykamy się ze studentkami podczas targów pracy, wykładów na uczelniach, organizujemy otwarte dni rekrutacyjne, oferujemy staże, szkolenia i seminaria, które pomagają zdobyć praktyczną wiedzę oraz rozwinąć kompetencje zawodowe – mówi Anna Stocka.
Jakość to wspólny mianownik
Spółki Pratt & Whitney Rzeszów i Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów mają ambitne programy rozwojowe i optymistycznie patrzą w przyszłość.
Na perspektywy rozwoju naszej firmy wpływa zwiększająca się liczba osób, których stać na latanie. Dostępne analizy ruchu lotniczego mówią o trwałym wzroście rynku lotniczego przez najbliższe 20 lat. Branża lotnicza od strony technologii będzie podlegać ogólnym trendom światowym. Poszukiwane będą m.in. coraz bardziej ekologiczne rozwiązania – zmniejszające zużycie paliwa, emisję substancji uciążliwych dla środowiska i hałas. Wspólny mianownik dla produkcji lotniczej pozostaje jednak niezmienny – to jakość – mówi Andrzej Czarnecki, dyrektor ds. komunikacji Pratt &Whitney Rzeszów.

Bardzo dobre perspektywy mają więc też uczniowie kształcący się w zawodach związanych z branżą lotniczą. Wymagania stawiane zarówno im, jak i szkołom są i będą jednak wysokie.
Mamy do czynienia z pracodawcami, którzy potrzebują absolwentów kompetentnych społecznie, otwartych na nowe technologie, znających język angielski i zasady funkcjonowania korporacji. Oczekiwania te można spełnić, konsekwentnie osiągając cele wyznaczone wspólnie z firmami z branży lotniczej  – podsumowuje Mariusz Kapica.
Anna Świdurska
Andrzej Rembowski