W 2009 r. firma Festool Polska wdrożyła w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku program „Klasa Festool”. Zdobyte w ten sposób doświadczenia pozwoliły przedsiębiorstwu na opracowanie nowej wersji programu, który ma jeszcze skuteczniej pomagać uczniom i nauczycielom w zdobyciu umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów technologicznych w dziedzinie obróbki drewna.
O współpracy firmy Festool Polska z ZSP w Garbatce-Letnisku pisaliśmy w piątym numerze „My Zawodowcy”. Przedstawiliśmy m.in. korzyści dla uczniów, którzy dzięki tej współpracy mają kompetencje cenione przez pracodawców. Od tego czasu firma uruchomiła dwie następne klasy patronackie – w Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu oraz Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu. W tym roku planowane jest utworzenie trzech kolejnych.
Klasa Festool jeszcze lepsza
Doświadczenia zdobyte podczas dziesięciu lat realizacji programu „Klasa Festool” w ZSP w Garbatce-Letnisku oraz w trakcie innych inicjatyw (np. „Akademia ciesielska” czy „Kampania bezpyłowa”) pozwoliły firmie na opracowanie rozwiniętej wersji programu „Klasa Festool”. Ma on umożliwić współpracę z dowolnymi szkołami kształcącymi w zawodach zwwiązanych z obróbką drewna. Zaproponowany system wspierania szkolenia zawodowego jest uzupełnieniem dotychczasowych form kształcenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem przedsięwzięcia jest wykształcenie wysokiej klasy fachowców szeroko pojętej branży drzewnej oraz remontowo-budowlanej. W szkołach, z którymi współpracujemy, kształceni są stolarze wykonujący meble z drewna czy płyty, cieśle i parkieciarze. Jednocześnie nie zapominamy o takich dziedzinach, jak roboty wykończeniowe czy lekka zabudowa. Chcemy zaszczepić młodym ludziom chęć wykorzystywania w pracy nie tylko tradycyjnych metod, ale także bezpiecznych i najnowocześniejszych na rynku systemów narzędziowych oferowanych przez markę Festool wyjaśnia Paweł Paśnikowski, kierownik działu marketingu Festool Polska.
Co może zyskać szkoła?
Podejmując współpracę, zarówno szkoły, jak i firma zobowiązują się do konkretnych działań mających pomóc w rozwoju uczniów.
Festool Polska prowadzi dla uczniów szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi w codziennej pracy w swojej siedzibie oraz zapewnia wizyty doradców technicznych w szkołach. Pomagamy szkołom w koordynacji i przygotowaniach do konkursów krajowych i międzynarodowych, w których udział biorą uczniowie „Klasy Festool”. Ponadto dostarczamy ubrania robocze i zestawy startowe, np. ołówki, calówki, okulary ochronne – mówi Paweł Paśnikowski. – Szkoły zobowiązują się natomiast do umieszczania materiałów promocyjnych na temat naszej firmy w swoich placówkach oraz na stronach internetowych i w publikowanych przez siebie materiałach. Przygotowują uczniów do udziału w konkursach, w których młodzież występuje pod szyldem „Klasy Festool”. Biorą również udział w szkoleniach organizowanych przez firmę – dodaje.
Festool Polska dba o wysoką jakość kształcenia oraz środowiska pracy uczniów. Dlatego szkoły, które przystępują do programu, zobowiązane są do używania wyłącznie elektronarzędzi marki Festool. Odstępstwa od tej zasady możliwe są jedynie wtedy, gdy firma nie ma w ofercie danego narzędzia.
Każda placówka, która zakupi nasze narzędzia i wyrazi chęć współpracy, zapraszana jest do programu. Po podpisaniu porozumienia o współpracy uruchamiany jest tzw. pakiet promocyjny dla wychowanków oraz kadry pedagogicznej. Organizujemy dni pokazowe w szkole, szkolenia dla uczniów i kadry prowadzącej na terenie szkoły oraz w naszym centrum szkoleniowym, a także promujemy daną placówkę w prasie czy mediach online – mówi Paweł Paśnikowski.
Te korzyści docenia Paweł Bazydło, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu: – Nawiązanie współpracy z firmą Festool Polska wynikało z uruchomienia kształcenia w zawodzie mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej. Podpisaliśmy porozumienie, na mocy którego uczniowie i nauczyciele mogą uczestniczyć w szkoleniach organizowanych w siedzibie firmy i w naszej szkole. Otrzymali oni również kompletne ubiory robocze i tzw. startery. Firma przekazała nam też dwa roll-upy i baner, które wykorzystujemy przy okazji promocji naszej placówki w szkołach podstawowych i podczas organizowanych u nas szkoleń. Mamy bezpośredni kontakt z przedstawicielem firmy, który nam doradza i służy pomocą w zakupie sprzętu.
Planowane są kolejne działania w ramach projektu „Klasa Festool”.

Już wiosną wyposażone w sprzęt pojazdy firmowe Festool pojawią się na organizowanej w naszej szkole Gimnazjadzie. Podczas tej imprezy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych zapoznają się z ofertą edukacyjną, a przy okazji zobaczą najnowsze urządzenia marki Festool. W wydarzeniu udział wezmą uczniowie 50 klas. Jesteśmy na początku drogi, bo współpracujemy dopiero kilka miesięcy, jednak planujemy kolejne działania i jesteśmy przekonani, że ta współpraca w wielu dziedzinach będzie się rozwijała dla dobra uczniów i obu naszych instytucji – podkreśla Paweł Bazydło. 
Praca uczniów Technikum Drzewnego w Garbatce-Letnisku
Kierunek: EuroSkills
Firma Festool Polska zaangażowała się też w przygotowanie młodych ludzi do udziału w prestiżowym konkursie umiejętności zawodowych EuroSkills, który jest europejskim odpowiednikiem WorldSkills. Celem turnieju jest zachęcanie młodzieży do doskonalenia umiejętności zawodowych, promowanie najnowszych rozwiązań w kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz budowanie partnerstw edukacyjno rynkowych. EuroSkills wzbudza bardzo duże zainteresowanie zarówno młodzieży, jak i międzynarodowych ekspertów w zakresie kształcenia zawodowego oraz przedstawicieli polityki i biznesu. W konkursie mogą wziąć udział najbardziej utalentowani uczniowie, laureaci olimpiad i innych konkursów branżowych w wieku 18-25 lat.
Od kilku lat obserwujemy konkurs EuroSkills. Cenimy profesjonalizm, z jakim jest zorganizowany oraz ogromne zaangażowanie zarówno uczestników, jak i ich opiekunów. Widzimy w jak szybkim tempie rozwija się to przedsięwzięcie. Jest to idealne narzędzie do promocji „technicznych” zawodów. Dlatego podjęliśmy decyzję o uczestnictwie w tym projekcie. Wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz przy współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe przygotowujemy technicznie i mentalnie przyszłych uczestników do tych bardzo trudnych zmagań. Zawodnicy muszą bowiem być niebywale odporni na stres. Wymaga to ciężkiej pracy i zaangażowania zarówno uczniów, jak i jednostek wspierających. Nasze działania koncentrujemy obecnie wokół przygotowań do konkursu organizowanego w miejscowości Graz w Austrii w 2020 r. kończy Paweł Paśnikowski.
Anna Świdurska