Mimo problemów, jakie ma branża logistyczna, np. związanych z deficytem pracowników, Grupa Raben wciąż się rozwija i inwestuje. W zeszłym roku otworzyła w Polsce trzy kolejne oddziały. Należące do niej spółki realizują z sukcesami m.in. programy rozwoju kompetencji skierowane do uczniów, studentów i pracowników. Jak tego dokonują?
Grupa Raben działa na europejskim rynku od ponad 85 lat. Posiada oddziały w Czechach, Estonii, Holandii, Niemczech, Polsce, Rumunii, na Litwie, Łotwie, Słowacji, Ukrainie, Węgrzech i we Włoszech. W całej Europie zatrudnia ponad 10 tys. osób. W Polsce funkcjonuje od 1991 r. Jest reprezentowana przez sześć spółek: Raben Logistics Polska, Raben Transport, Raben East, Fresh Logistics Polska, Raben Management Services i Raben Real Estate Poland. Szeroki zakres oferowanych przez nie usług oznacza konieczność zatrudnienia odpowiedniej liczby specjalistów z różnych dziedzin.
Motywują do podejmowania wyzwań
Grupa Raben świadczy usługi obejmujące logistykę kontraktową (m.in. magazynowanie, copacking i comanufacturing), transport drogowy (krajowy i międzynarodowy transport drobnicowy oraz częściowy), transport lotniczy i morski oraz przewozy intermodalne.
Naszym zadaniem jest więc pozyskiwanie specjalistów wspierających procesy logistyczne na każdym etapie realizacji usług, m.in. dyspozytorów transportu krajowego i międzynarodowego, specjalistów ds. obsługi klienta, specjalistów ds. rozliczeń transportu itd. Poszukujemy osób z doświadczeniem i wykształceniem w branży TSL ,mających predyspozycje do obsługi klientów zewnętrznych i wewnętrznych oraz chcących się rozwijać zawodowo w strukturach firmy – mówi Marta Miziołek, koordynator projektów HR w Raben Logistics Polska. – Koncentrujemy się również na pozyskaniu pracowników magazynowych z uprawnieniami UDT. To podstawowa grupa zawodowa w firmie o naszym profilu działalności. Ponadto wspieramy naszych przewoźników w pozyskiwaniu kierowców z kategorią C – dodaje.
To właśnie kierowcy odgrywają bardzo ważną rolę w strukturze Raben Transport.
Połowa załogi Raben Transport to kierowcy z uprawnieniami C+E, którzy obsługują naszą flotę. Sporą grupę zawodową stanowią pracownicy warsztatu –mechanicy, elektromechanicy i diagności, podobnie jak specjaliści z dziedziny logistyki. Są to zawody spedytorskie, dyspozytorskie w zakresie transportu całopojazdowego, zarówno krajowego, jak i międzynarodowego – mówi Natalia Kruszyńska, specjalista ds. personalnych w Raben Transport. – Poszukujemy osób z wykształceniem w dziedzinie logistyki i dobrą znajomością języka angielskiego lub niemieckiego. Ważne są także chęć rozwoju, pasja oraz motywacja do podejmowania wyzwań zawodowych – dodaje.
Grupa Raben działa w bardzo dynamicznym i wymagającym środowisku. Na jej sukces w dużej mierze składa się zaangażowanie stale rosnącej liczby pracowników. Dlatego podjęto działania mające na celu wdrożenie programu employer brandingowego ułatwiającego pozyskiwanie i zatrzymywanie talentów.
Na pewno pomoże to firmie odnosić kolejne sukcesy biznesowe i budować mocny wizerunek marki. W projekcie chcemy zaangażować wszystkich członków organizacji. Chcemy, aby każdy pracownik poczuł się ambasadorem marki Raben. Powodzenie tego przedsięwzięcia zależy w dużej mierze od zaangażowania menedżerów. To jakość ich relacji z pracownikami wpływa bezpośrednio na postrzeganie pracodawcy. Ogromną wartością dodaną strategii EB jest to, że pomysłodawcami lub inicjatorami wielu działań są właśnie pracownicy. Ludzie chętniej identyfikują się z organizacją, która daje im przestrzeń do realizacji własnych pomysłów i swobodę działania. Nasze doświadczenia pokazują, że zaangażowanie pracowników oraz wzmacnianie marki pracodawcy idą w parze – podkreśla Beata Szymczak, strategiczny HR business partner w Raben Management Services.
Jednym z działań w ramach budowania marki pracodawcy realizowanych przez spółki Grupy Raben jest badanie zaangażowania i satysfakcji pracowników. Na przykład Fresh Logistics Polska od 2011 r. m.in. na podstawie wyników tych badań podejmuje inicjatywy w zakresie rozwoju i zaangażowania zespołu (Employee Experience). Są to np. programy„JobRotation”, „Innovators”oraz„Special Forces”.
Przygotowywany jest też projekt „Keep IT Fresh”, który ma zaktywizować pracowników w takich obszarach, jak witalność, rozwój, CSR/EB oraz leadership do tworzenia i zarządzania organizacją poprzez stabilne zespoły – mówi Ksenia Sarna, menedżer ds. personalnych w firmie Fresh Logistics Polska. Fresh Logistics Polska organizuje też kwartalne spotkania z kierownictwem. Podczas tzw. fresh hours pracownicy mają okazję dowiedzieć się więcej o rynkowej działalności firmy. Zatrudnieni w FLP mogą też brać udział w ciekawych inicjatywach zarówno społecznych ,m.in. związanych z edukacją przyszłego pokolenia logistyków, jak i biznesowych – są prelegentami podczas konferencji – dodaje.
Raben dla praktykantów i stażystów
Oddziały Grupy Raben są rozmieszczone na terenie całego kraju, dlatego firma nawiązała kontakt z wieloma szkołami i uczelniami kształcącymi specjalistów branży TSL. W tym gronie są m.in. szkoły średnie z Bratoszewic, Dąbrowy Górniczej, Grodziska Mazowieckiego, Kórnika, Lublina, Mosiny, Olsztyna, Poznania, Rzeszowa, Śremu i Włocławka, a także uczelnie – Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Wyższa Szkoła Logistyki w Chorzowie, Politechnika Poznańska, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i Akademia Morska w Szczecinie.
Współpraca z placówkami oświatowymi obejmujem.in. organizację praktyk i staży. Uczniowie i studenci poznają strukturę firmy, operacyjną pracę działu, w którym odbywają praktyki i staże, oraz cele i strategię firmy. Oprócz realizacji tematów z dziennika praktyk mają szansę zrozumieć wartości Grupy Raben i wpisać się w oczekiwania oparte na naszym modelu kompetencji. Zaangażowany praktykant czy stażysta jest dla nas potencjalnie bardzo wartościowym pracownikiem. Wielu z nich zatrudniliśmy – mówi Marta Miziołek. – W ramach współpracy ze szkołami i uczelniami wspieramy koła naukowe, przygotowujemy warsztaty i wykłady eksperckie – dodaje.
Przykładowo, spółka Raben Transport współpracuje ze szkołami średnimi i uczelniami z Poznania i okolic, Legnicy oraz Chorzowa, m.in. z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu oraz Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy.
Umożliwiamy uczniom i studentom odbycie praktyk i staży w Raben Transport. Przygotowujemy też wykłady i warsztaty w szkołach, na uczelniach oraz w firmie, prowadzone przez naszych specjalistów – wymienia Natalia Kruszyńska. – Naszym najważniejszym partnerem jest Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu. Uczelnia prowadzi studia dualne, dzięki którym studenci są znakomicie przygotowani do pracy w zawodzie. Nasza firma wspólnie z WSL realizuje projekty „Praktycy do tablicy” oraz „ABK.2.0”, w ramach których zajęcia teoretyczne i praktyczne w siedzibie WSL w Poznaniu prowadzone są przez naszych pracowników. Wdrażamy też shadowing, który polega na naśladownictwie pracy ekspertów. Studenci mogą więc zobaczyć, jak pracujemy na co dzień. Nasi specjaliści przygotowują dla nich zadania, które zwykle wykonują w Raben Transport spedytorzy lubdyspozytorzy – dodaje.
Staże i praktyki w Raben Transport mają praktyczny charakter. Dzięki temu przedstawiciele firmy mogą wśród młodych talentów dostrzec te osoby, które w przyszłości chcieliby zatrudnić.
Praktykanci i stażyści w Raben Transport nie parzą kawy. Są stopniowo wdrażani na stanowiska, jak pełnoprawni pracownicy. Pomagają im w tym opiekunowie, którzy pełnią funkcję mentorów na ścieżce zawodowej. Poza zdobywaniem wiedzy merytorycznej osoby odbywające praktyki i staże mają możliwość obserwacji wyjątkowego środowiska pracy, jakim jest Grupa Raben, a więc połączenia standardów w dużej międzynarodowej firmie z rodzinną atmosferą. Praktykanci i stażyści uczestniczą wraz z pracownikami w inicjatywach CSR, wyjazdach integracyjnych oraz szkoleniach – mówi Natalia Kruszyńska. – Bardzo często tak właśnie wygląda ścieżka rozwoju pracowników Raben Transport – są z nami od pierwszych kroków na rynku pracy i wiążą się z organizacją na wiele lat. W ten sposób zyskujemy zaangażowanych i lojalnych pracowników, którzy rozwijają się i obejmują wyższe stanowiska – dodaje.
Raben inspiruje
Spółki Grupy Raben podejmują również inne inicjatywy edukacyjno-szkoleniowe, zarówno dla obecnych, jak i potencjalnych pracowników. Przykładem jest organizowany od 2014 r. konkurs „Tańczący z paletami”. Wydarzenie adresowane do operatorów wózków widłowych ma zwrócić uwagę na dwa istotne aspekty codziennej pracy magazyniera, czyli na to, jak ważne jest bezpieczeństwo pracy w magazynie, oraz na fakt, że stanowisko operatora wymaga wielu kompetencji. Projekt cieszy się coraz większą popularnością – w 2018 r. eliminacje odbyły się już w ośmiu miejscowościach.
Konkurs składa się z dwóch części: teoretycznej, polegającej na przedstawianiu dobrych praktyk i pożądanych zachowań, oraz praktycznej, podczas której operatorzy wózków widłowych pokonują trasę z przeszkodami – mówi Marta Miziołek.
Inspirujące, szczególnie dla młodych ludzi, mogą być też takie wydarzenia, jak Dzień Przedsiębiorczości, Raben Day czy Family Day.
Przedsiębiorczość jest jedną z głównych wartości Grupy Raben wpisujących się w jej codzienne działania. Poprzez takie inicjatywy, jak Dzień Przedsiębiorczości, organizowany w naszych oddziałach od 2008 r., dajemy młodym ludziom szansę na zweryfikowanie swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie oraz podjęcie trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Z kolei podczas Family Day dzieci pracowników mogą poznać firmę i wyzwania rodziców. Głównym celem takich przedsięwzięć jest budowanie pozytywnego wizerunku firmy na rynku  – podkreśla Marta Miziołek.
Podczas Dnia Przedsiębiorczości uczniowie dokładnie poznają naszą firmę – od warsztatów, przez wizytę w magazynie, po możliwość zobaczenia wnętrza ciężarówki i rozmowy z kierowcą zawodowym. W trakcie piątej edycji Raben Day w 2018 r. każda spółka przygotowała krótki wykład oraz warsztaty przedstawiające specyfikę pracy na poszczególnych stanowiskach. Raben Transport pojawia się także na targach pracy, np. Absolvent Talent Days czy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Chcemy, aby uczniowie i studenci, dzięki bezpośredniemu kontaktowi z naszymi specjalistami, mogli lepiej poznać przyjazne miejsce pracy, jakim jest Raben – podsumowuje Natalia Kruszyńska.
Jak praktyki w Raben Group oceniają uczniowie?
Praktyka stała się dla mnie przepustką do stałej pracy. Rozwijałam się pod okiem doświadczonych specjalistów, którzy w każdej chwili byli gotowi podzielić się ze mną tajnikami swojego zawodu.
Jagoda, Gądki k. Poznania
Jedno z pierwszych ogłoszeń, na jakie trafiłem, szukając pracy, dotyczyło praktyk. Mimo że były to tylko czterotygodniowe praktyki, czułem, że zostanę tu na dłużej… W miarę upływu czasu zakres moich obowiązków wzrastał i myślę, że swoim zaangażowaniem zapracowałem na propozycję pracy.
Łukasz, Grodzisk Mazowiecki
Od początku czułam się pracownikiem firmy, a nie praktykantem. Cały zespół był bardzo przyjazny. Po praktykach otrzymałam propozycję pracy. Lubię wyzwania,dlatego w tym momencie łączę naukę na uczelni z pracą.
Yana, Szczecin
Andrzej Rembowski