Ogólnopolski konkurs umiejętności zawodowych Systemy Suchej Zabudowy pozwolił na wyłonienie ośmiu najlepszych młodych budowniczych z całej Polski, którzy stanęli do finałowej rywalizacji 21-22 października 2021, walcząc o tytuł „Najlepszego z Najlepszych”. Gospodarzem wydarzenia był Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu.
Organizatorzy konkursu – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu oraz Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości w Warszawie – zapewnili zawodnikom niezbędne narzędzia i materiały oraz opiekę ekspertów z branży budowlanej. Etap eliminacji i finał konkursu miały charakter praktyczny. Zawodnicy musieli przede wszystkim wykazać się ponadprzeciętnymi umiejętnościami zawodowymi, ale o zwycięstwie decydowały również zdolność do pracy pod presją, ustalanie priorytetów, radzenie sobie ze stresem i rozczarowaniem, szybkie reagowanie i dokładność. Rywalizacja konkursowa pokazała uczniom ich możliwości zawodowe. Uświadomiła im również, jakie umiejętności są dzisiaj potrzebne na rynku pracy.
Konkurs odbył się według konwencji zawodów międzynarodowych WorldSkills i EuroSkills, które od lat zrzeszają najzdolniejszych uczniów oraz finalistów konkursów branżowych z całego świata. W większości państw zawody rozpoczynają się od eliminacji na poziomie szkolnym i konkursów kwalifikacyjnych, które kończą się ogólnokrajowymi finałami. Zwycięzcy stają się mistrzami kraju w swoich umiejętnościach i wyjeżdżają na zawody międzynarodowe, reprezentując dane państwo. Mamy nadzieję, że konkurs Systemy Suchej Zabudowy stanie się częścią takiego właśnie systemu wyłaniania talentów i tym samym rozpocznie nowy cykl wieloetapowych zawodów budowlanych w Polsce.
Zwycięzcą zmagań został Paweł Fijałek z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, II miejsce zajął Łukasz Mazurek z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim, a III miejsce – Mikołaj Kaczmarek z Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu. Gratulujemy!
Konkurs Systemy Suchej Zabudowy Radom 2021 był pierwszą taką inicjatywą w Polsce. Patronat honorowy nad zawodami objął Prezydent Miasta Radomia. Wydarzeniu towarzyszyła konferencja „Liderzy umiejętności – synergia szkół, rzemiosła i przedsiębiorstw”.

Małgorzata Kowalska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji 

 

Konkurs jest częścią międzynarodowego projektu „WeRskills – platforma informacyjno-konsultacyjna wspierająca proces pozyskiwania talentów do udziału w konkursach umiejętności zawodowych na poziomie krajowym i europejskim”, koordynowanego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji. Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+ we współpracy z Konfederacją Budownictwa i Nieruchomości.