KATARZYNA BRYLCZAK
DYREKTOR PERSONALNY
SCHATTDECOR SP. Z O.O.

Wyszliśmy już z epoki, gdy najczęściej szukano pracowników w zawodach z wyraźnie zarysowanymi i niezmiennymi kompetencjami i obowiązkami. Dziś na rynku pracy poszukiwani są specjaliści odznaczający się uniwersalnością, elastycznością, mający szerokie horyzonty, a ich wiedzę charakteryzuje interdyscyplinarność. To ważne, ponieważ różne rodzaje wykształcenia, specjalizacje, kierunki rozwoju zdecydowanie nie pozwalają nam zamknąć się w społeczno-zawodowej bańce.

To właśnie osoby o dużej elastyczności, gotowe na zmiany i zaangażowane w pracę stanowią według mnie przyszłość takich przedsiębiorstw, jak Schattdecor. Co warte podkreślenia, tymi cechami odznaczają się również absolwenci szkół branżowych, które dają młodym ludziom duże możliwości rozwijania pasji i zainteresowań w trakcie nauki konkretnych umiejętności. Dzieje się to nie tylko w murach szkolnych, ale również w konkretnych firmach, gdzie mogą oni obserwować i doświadczyć prawdziwego życia zawodowego.

To doświadczenie osoby wybierające naukę konkretnego zawodu zdobywają znacznie wcześniej niż młodzież kształcąca się w liceum. Dlatego też w Schattdecor chętnie współpracujemy z fachowcami z dziedziny poligrafii. Doceniamy ekspertów. Oferujemy młodym ludziom szkolenia z różnych dziedzin, w szczególności unikatowego wklęsłodruku. W Schattdecor cenimy osoby z wykształceniem technicznym. Rozwijamy ich pasję związaną z zadrukiem i lakierowaniem powierzchni dekoracyjnych. Przyszłość produkcji należy przecież do fachowców, którzy lubią swoją pracę i wciąż się w niej rozwijają. Jesteśmy rodzinną firmą z tradycjami, wobec czego traktujemy się z szacunkiem i wymagamy tego samego, nie zważając na to, czy ktoś posiada wykształcenie wyższe, średnie czy branżowe.

Podkreślamy potrzebę mówienia głośno o tym, jak ważni dla pracodawców są specjaliści kształceni przez szkoły branżowe. Niestety, obserwujemy ich deficyt. Pozyskanie pracownika z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zabiera tyle samo czasu, ile menedżera. Dlatego staramy się wspierać inicjatywy służące rozwijaniu szkolnictwa branżowego, m.in. poprzez współpracę z nowo powstałym w Tarnowie Podgórnym Zespołem Szkół Technicznych. Uczniów tej placówki zapoznajemy ze standardami pracy w naszej firmie. Poszerzamy ich wiedzę o inne techniki zadruku. Często wychodzimy poza podstawę nauczania, co według mnie wspiera ich rozwój i buduje wspomniane wcześniej: interdyscyplinarność oraz uniwersalność.

Połączenie wiedzy fachowej z pierwszymi doświadczeniami zawodowymi – praktykami – „wyposaża” absolwentów szkół branżowych w wartościowe kompetencje, czyniąc ich atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy. Korzystają na tym i pracownicy, i pracodawcy. Tak właśnie powinien wyglądać rynek pracy.