W 2016 r., wraz z uruchomieniem nowego zakładu produkcyjnego Volkswagen Poznań we Wrześni, w którym powstaje model Volkswagen Crafter, podpisano umowę pomiędzy spółką a Zespołem Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni. Utworzono klasę patronacką o profilu mechanik precyzyjny.  Do dnia świętowania piątego roku współpracy mury szkoły opuściło 35 absolwentek i absolwentów tego kierunku. Zdecydowana większość z nich pracuje w zakładach Volkswagen Poznań.
Klasa patronacka to połączenie szkolnej wiedzy teoretycznej i pierwszych praktycznych doświadczeń w pracy. Kierując się tymi założeniami w 2016 r. firmy Volkswagen Poznań i Gestamp Polska we współpracy z Zespołem Szkół Politechnicznych we Wrześni uruchomiły klasę patronacką w zawodzie mechanik precyzyjny. W przypadku firmy Volkswagen Poznań celem tej współpracy było przygotowanie specjalistów potrzebnych w nowo uruchomionej fabryce we Wrześni.
 – Współczesny rynek pracy, jego potrzeby oraz nowoczesne technologie stosowane w przemyśle motoryzacyjnym wymagają nowych, unikatowych kompetencji, które dostarczyć mogą tylko wysoko wykwalifikowani pracownicy – podkreśla Jolanta Musielak, członek zarządu Volkswagen Poznań ds. personalnych i organizacji. – Volkswagen Poznań i Zespół Szkół Politechnicznych we Wrześni wraz z partnerami – Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni oraz Gestamp Polska – umożliwiają zdobycie wykształcenia i doświadczenia zawodowego odpowiadającego najwyższym europejskim standardom, stawiając na kształcenie dualne, czyli na system oparty na ścisłej współpracy szkoły i przedsiębiorstwa. Celem takiego współdziałania jest wykształcenie młodego pokolenia specjalistów z różnych dziedzin technicznych, którzy będą gotowi sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą praca w nowoczesnym przemyśle motoryzacyjnym.
Gdy w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie spotkają się ludzie o określonych oczekiwaniach i zainteresowaniach, aby pracować nad realizacją wyznaczonego celu, to można dokonać rzeczy wielkich. Nam się to przydarzyło – mówi Bogdan Nowak, dyrektor Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni.
Uczniowie klasy patronackiej uczą się teorii w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni, praktyki odbywają w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, a od drugiej klasy także w firmie Volkswagen Poznań – w zakładzie Września-Białężyce i częściowo w zakładzie Poznań-Antoninek. Ponadto w miarę możliwości odbywają część zajęć wakacyjnych w firmie Gestamp Polska. Oprócz teoretycznej i praktycznej nauki zawodu uczniowie mają rozszerzony program nauki języka niemieckiego oraz możliwość uczestnictwa w różnych dodatkowych aktywnościach, takich jak wymiany międzynarodowe organizowane przez pracodawców. Zwieńczeniem nauki jest egzamin potwierdzający kwalifikacje.
Klasa patronacka firmy Volkswagen Poznań w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni wykształciła jak dotąd 35 specjalistów, w tym sześć dziewcząt. Aż 34 z nich podjęło po zakończeniu szkoły pracę w zakładach Volkswagen Poznań. Obecnie w zawodzie mechanik precyzyjny kształci się kolejnych 34 uczniów klasy patronackiej spółki, a wśród nich dwie uczennice.

Ponadto Volkswagen Poznań współpracuje ściśle z Zespołem Szkół nr 1 w Swarzędzu, w którym młodzież może pozyskać odpowiednie kwalifikacje w takich zawodach, jak mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator maszyn i urządzeń odlewniczych czy automatyk. Dotychczas w ramach realizowanego konsekwentnie programu kształcenia zawodowego klasy patronackie przedsiębiorstwa w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu oraz w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni opuściło 620 absolwentów,  z których 539 spełniło kryteria i tuż po ukończeniu szkoły zostało zatrudnionych w zakładach Volkswagen Poznań.

Patrycja Kasprzyk
rzecznik prasowy
Komunikacja i Compliance

Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Fabryka Samochodów Dostawczych i Komponentów
tel. +48 696 443 929
patrycja.kasprzyk@vw-poznan.pl