Rozmowa z Pawłem Kołbonem, kierownikiem Centrum Szkoleń i Współpracy z Wykonawcami oraz inicjatorem usystematyzowanej współpracy firmy Fakro ze szkołami średnimi i uczelniami
Polska jest liderem pod względem wartości eksportu stolarki otworowej wśród państw Unii Europejskiej. Jak ocenia pan przyszłość tej branży?
Trzeba w nią inwestować. Rozwój jest możliwy dzięki wsparciu kształcenia przyszłych pracowników branży budowlanej. Nie chodzi tylko o działania sponsoringowe, ale także o wsparcie merytoryczne. Dlatego firma Fakro nawiązała współpracę z wieloma szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe oraz uczelniami technicznymi w całej Polsce, adresując swoje działania zarówno do uczniów i studentów, jak i do nauczycieli teoretycznej oraz praktycznej nauki zawodu.
Jak ocenia pan w związku z tym rolę szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe w innowacyjnej gospodarce, uwzględniając przy tym potrzeby spółki Fakro?
Każdy producent stolarki budowlanej wie, jak ważny jest jej prawidłowy, profesjonalny montaż, aby przez długie lata bezawaryjnie pełniła swoje funkcje. Nasi klienci są również coraz bardziej świadomi wpływu fachowego montażu na zachowanie właściwości użytkowych i parametrów technicznych okien, drzwi czy bram garażowych. Statystyki jakości wykonywania tych prac są mało optymistyczne. Z badań przeprowadzonych przez Centrum Badań i Analiz Rynku wynika, że ponad połowa ankietowanych zetknęła się z niefachowym montażem stolarki budowlanej. Dostrzegając ten problem i próbując go rozwiązać, firma Fakro zainicjowała starania o oficjalne wprowadzenie do rejestru zawodu montera stolarki budowlanej. Szkoła musi umożliwiać uczniom nadążanie za zmieniającym się światem. Nauczyciele powinni modyfikować i tak dobierać formy kształcenia – z wykorzystaniem wszelkich najnowszych dostępnych technik – aby były one atrakcyjne, interesujące i zrozumiałe dla uczniów. Muszą się postarać i dotrzeć do pozapodręcznikowej, szerszej wiedzy o najnowszych materiałach, technologiach, rozwiązaniach stosowanych w obszarze zawodu, w którym kształcą. Wpływają do nas często prośby od szkół z całej Polski o udostępnienie materiałów edukacyjnych. Przekazujemy je oczywiście bardzo chętnie, bo wiemy, że jest to korzyść obopólna – dla uczniów, którzy mając szerszą wiedzę będą atrakcyjnymi kandydatami na rynku pracy, i dla pracodawców, którzy mogą zyskać dobrze przygotowanych pracowników. W szkolnictwie zawodowym tylko ścisła i długofalowa współpraca pomiędzy edukacją a biznesem jest gwarantem odpowiedniej jakości kształcenia.
Projekty kształcenia zawodowego dla coraz większej liczby przedsiębiorstw stają się jednym ze sposobów pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników. Jak można podsumować zaangażowanie firmy Fakro w tym zakresie?
Współpracujemy z wszystkimi placówkami edukacyjnymi chcącymi poznać nowoczesne technologie oraz podnosić kwalifikacje zarówno uczniów, jak i pedagogów. W tym gronie jest ponad 80 szkół budowlanych z całej Polski, m.in. z Nowego Sącza, Bobowej, Bytomia, Gliwic, Olsztyna, Białegostoku, Poznania, Zielonej Góry, Gdańska, Elbląga, Grudziądza, Sosnowca i Częstochowy. Są to głównie placówki zrzeszone w Sekcji Szkół Budowlanych Polskiej Izby Przemysłowo- Handlowej Budownictwa. W ofercie edukacyjnej Fakro znajdują się programy szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli. Kursy organizowane są zarówno w szkołach, jak i w siedzibie firmy w Nowym Sączu. Prowadzone przez ekspertów firmy zajęcia w placówkach edukacyjnych opierają się na trzech modułach, możliwych do połączenia w tym samym terminie. Pierwszy to szkolenie teoretyczne polegające na prezentacji multimedialnej dotyczącej budowy, zalet i zastosowania produktów firmy. Drugim są ćwiczenia praktyczne polegające na pokazie montażu okien dachowych Fakro oraz samodzielnym montażu przez uczestników. Trzecim elementem jest prezentacja związanej z Fakro Fundacji Pomyśl o Przyszłości, poświęcona zagadnieniom związanym z obywatelską edukacją ekonomiczną. Program szkoleń realizowanych w siedzibie Fakro w Nowym Sączu różni się w zależności od uczestników. Firma zamierza kontynuować działalność, dopóki szkoły i uczelnie będą chętne do współpracy, a kadra placówek oraz ich wychowankowie będą chcieli poszerzać swoją wiedzę.
A jakie wnioski można sformułować, nawiązując do zorganizowanych w ostatnich latach przez firmę Fakro konferencji, m.in. z udziałem dyrektorów Szkół z Sekcji Szkół Budowlanych Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa, nauczycieli akademickich oraz członków Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych?
Cyklicznie inicjujemy takie konferencje, bo kontakt z wykładowcami akademickimi i dyrektorami szkół jest dla nas bardzo ważny. W działaniach na rzecz wspierania szkolnictwa zawodowego zawsze wsłuchujemy się w ich głos. Te spotkania są przede wszystkim okazją do poszukiwania odpowiedzi na wciąż aktualne pytanie, jaki powinien być absolwent kierunków budowlanych. Oczywiście niezbędne są wiedza i umiejętności adekwatne do poziomu kształcenia. Musi również sprostać wymaganiom o charakterze społecznym, tzn. powinien mieć kompetencje personalno-społeczne pozwalające na realizację zadań zawodowych. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole będą sprzyjały osiąganiu celów zarówno zawodowych, jak i osobistych. Niestety, często zauważamy, że kandydatom brakuje podstawowych kompetencji matematyczno-technicznych oraz poczucia odpowiedzialności za powierzone mienie i za efekty swojej pracy. Szybko też zniechęcają się do zadań i brakuje im cierpliwości. Chcę też podkreślić, że właściwą jakość kompetencji kształtowanych przez szkołę można zapewnić poprzez doradztwo zawodowe oraz optymalne techniki i formy nauczania.
Proponuję wrócić do wspieranych przez firmę programów edukacyjnych. Jednym z nich jest ogólnopolska kampania Dobry Montaż, w trakcie której promowany jest zawód montera stolarki budowlanej. Jak podsumowałby pan dotychczasowe osiągnięcia programu i jakie są jego kolejne cele?
Kampania Dobry Montaż ma kilkuletnią historię. Jej cel to edukacja fachowców i inwestorów w zakresie montażu wyrobów stolarki budowlanej. Oprócz Fakro w akcję włączyły się inne firmy, organizacje i instytucje, jak np. Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu czy Związek Polskie Okna i Drzwi skupiający największych producentów stolarki, a także wielu dyrektorów średnich szkół budowlanych. Cieszymy się, że wspólnymi siłami odnieśliśmy sukces, wprowadzając do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego zawód montera stolarki budowlanej. Jesteśmy przekonani, że nowy zawód, którego nauka ruszyła we wrześniu 2018 r., zapewni wszystkim użytkownikom „dobry montaż”– raz na długie lata. Kampania obejmuje też współpracę z klasami patronackimi Dobry Montaż w wybranych szkołach z całej Polski. W jej ramach realizowane są m.in. szkolenia produktowe dla uczniów, spotkania z ekspertami, doposażane są szkolne pracownie. Już wkrótce rozpoczną się kolejne działania. Związek POiD ogłosił np. konkurs „Monter Stolarki 2019 – zawodowe mistrzostwa POiD”, którego celem jest popularyzacja zawodu, upowszechnianie najlepszych praktyk i nowoczesnych rozwiązań montażowych. Uczestników będą zgłaszać partnerzy kampanii, odpowiednio uzasadniając swoją rekomendację. Jury złożone z przedstawicieli zarządu Związku POiD wybierze trzech najlepszych. Przy ocenie brane będą pod uwagę m.in.: liczba potwierdzonych zdjęciami realizacji, montaży nowoczesnej stolarki w 2019 r., szkolenia z zakresu produktów lub montażu stolarki oraz wiedza techniczna. Konkurs promowany będzie w mediach drukowanych i elektronicznych – na Facebooku oraz na stronach Związku POiD i dobrymontaz.com. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w lutym 2020 r. Zwycięzcy otrzymają tytuł Monter Stolarki 2019 oraz atrakcyjne nagrody.
Firma uczestniczy też w wielu przedsięwzięciach mających na celu promocję zawodu dekarza i doskonalenie umiejętności dekarskich. Przykładem są 27. Światowe Mistrzostwa Młodych Dekarzy. Jak ocenia pan zainteresowanie nauką w tym zawodzie?
Mówi się, że jest to jeden z zawodów przyszłości. Frekwencja podczas Mistrzostw Świata Młodych Dekarzy to potwierdza. W ostatnim czasie kształcenie zawodowe wybiera coraz więcej młodych osób. Bycie fachowcem dobrze rokuje na przyszłość. Często rozmawiam z młodymi dekarzami – swój zawodowy wybór utożsamiają ze stabilizacją i realizacją marzeń. Współpracując ze szkołami zawodowymi, patronujemy klasom dekarskim w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu oraz w Zespole Szkół Zawodowych w Bobowej.
Fakro jest też partnerem ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Kształtowanie przestrzeni”. Jakie są główne cele tej inicjatywy i jak ocenia pan jej dotychczasowe efekty?
Adresatem cyklicznego konkursu organizowanego przez Izbę Architektów RP jest młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Fakro jest partnerem tego projektu od pierwszej edycji. Cieszy nas, że młodzi ludzie mają wysokie poczucie estetyki i ładu przestrzennego. To ważne w kreowaniu nowych rozwiązań architektonicznych zarówno w kraju, jak i na całym świecie. Wspieramy tę ideę jako inwestycję w przyszłe pokolenia wrażliwe na piękno i harmonię. Program uczy od podstaw odpowiedzialności za otaczającą nas rzeczywistość, a zdobyta wiedza z pewnością zaowocuje poprawą jakości naszego otoczenia.
Inną propozycją jest program „Ambasador marki Fakro”. Jakie kryteria trzeba spełnić, aby otrzymać ten tytuł?
Program ambasadorski realizujemy w trzech kategoriach. Wyróżniamy autorytety w różnych dziedzinach życia, ludzi kierujących się w życiu wartościami szanowanymi i cenionymi w naszej firmie. W minionym roku ambasadorem naszej marki był ówczesny selekcjoner polskiej reprezentacji w piłce nożnej Adam Nawałka. Byliśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy i wspominamy ją z sentymentem. Realizujemy także program ambasadorski dla pracowników, nagradzając postawy szlachetne i otwarte na współpracę. Wyróżniamy ludzi angażujących się w życie firmy i promocję marki. Podczas dwóch edycji wyłoniliśmy aż 23 ambasadorów. Trzecim filarem inicjatywy jest „Ambasador marki Fakro – student”. Ambasadorzy ze środowiska studenckiego z pasją i entuzjazmem opowiadają o naszej firmie swoim koleżankom i kolegom. Widzieliśmy ich w akcji i serce rosło.
Firma Fakro, zatrudniająca 3300 osób, otrzymała wiele nagród w konkursach dla pracodawców, np. „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, Firma Rodzinna, Pracodawca Jutra. Jakie znaczenie mają dla państwa takie wyróżnienia?
Wszystkie nagrody, zarówno branżowe, nagradzające nas za jakość produktów, jak i inne wyróżnienia  potwierdzają, że jesteśmy stabilnym pracodawcą i dają nam wiatr w żagle. Są odzwierciedleniem mocy naszej marki oraz dowodem kreatywności zespołu.
Na zakończenie warto zapytać o rolę docenianej przez nauczycieli Fundacji Pomyśl o Przyszłości w budowaniu kapitału społecznego.
Celem fundacji jest zainteresowanie Polaków gospodarką. Elementem tego przedsięwzięcia jest wydany przez fundację raport „Dlaczego w bogatych krajach Europy Zachodniej zarabia się cztery razy więcej niż u nas?”, który wskazuje potencjalne rezerwy wzrostu gospodarczego naszego kraju. Materiał, opracowany na podstawie danych statystycznych oraz doświadczeń Fakro i innych polskich firm w konkurowaniu na rynku globalnym, przybliżamy uczniom w formie interaktywnej prezentacji. W ten sposób chcemy skłonić młodzież do refleksji, że Polska jest jednym organizmem gospodarczym i każdy, bez względu na to, jaki zawód wykonuje, jaką rolę społeczną odgrywa, jest elementem tego systemu i może go twórczo współtworzyć.
Rozmawiała Anna Świdurska

 


Paweł Kołbon
Pracę w firmie Fakro rozpoczął w 1997 r. jako przedstawiciel handlowy, a następnie pełnił funkcję koordynatora ds. współpracy z architektami. Od kilkunastu lat kieruje Centrum Szkoleń i Współpracy z Wykonawcami. Od 2007 r. jest członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Celem działań w tym obszarze jest m.in. rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem, pogłębianie wiedzy i umiejętności budowlanych, kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego u uczniów i absolwentów szkół budowlanych oraz zapoznanie nauczycieli i młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa.
Był inicjatorem usystematyzowanej współpracy firmy Fakro ze szkołami średnimi i uczelniami. Organizuje dla dyrektorów szkół budowlanych ogólnopolskie konferencje, których celem jest wymiana doświadczeń, wypracowywanie wspólnych inicjatyw i rozwiązań na rzecz zawodowej edukacji budowlanej oraz stworzenie płaszczyzny współpracy między przemysłem i edukacją.
Od 2014 r. zasiada w Radzie Polskiej Izby Budownictwa. W 2016 r. został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.