Szanowni Państwo,

mam przyjemność zaprezentować pierwszy numer czasopisma „My Zawodowcy” i jednocześnie zaprosić do dyskusji na temat kształcenia zawodowego w Polsce. Po okresie niedoceniania szkolnictwa zawodowego nastąpił gwałtowny wzrost zainteresowania tym elementem systemu edukacji. Nie oznacza to, że problemy zostały rozwiązane. Rozwój kształcenia zawodowego w Polsce wymaga uporządkowania podstawowych pojęć, wymiany doświadczeń i wypracowania nowych rozwiązań. Znaczenie kształcenia zawodowego na rynku pracy powoduje potrzebę zajęcia się tą tematyką w sposób systematyczny. Stąd oferta pisma „My Zawodowcy”.

Adresatami czasopisma są dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie zasadniczych szkół zawodowych oraz techników, a także społeczność wyższych szkół zawodowych. Specjalną ofertę doradztwa zawodowego kieruję do szkół gimnazjalnych, gdyż na tym etapie edukacji zapadają decyzje uczniów i ich rodziców o wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Równie ważnym partnerem są pracodawcy. Celem nowo powstałego czasopisma jest zatem promowanie współpracy edukacji i gospodarki. Przykłady państw stawianych za wzór pod względem jakości kształcenia zawodowego pokazują, że wspólne zaangażowanie szkół i pracodawców stało się receptą na sukces. Wartościowe artykuły znajdą również osoby zainteresowane kształceniem ustawicznym. Zdobywanie nowego zawodu w każdym wieku jest jedną z głównych tendencji na współczesnym rynku pracy.

Pierwszy numer otwiera wywiad z minister edukacji narodowej Anną Zalewską zatytułowany „Nowy model szkoły zawodowej – kształcenie dla rynku pracy”. W dobie wysokiego poziomu bezrobocia wśród osób poniżej 25. roku życia, a zarazem utrzymującego się niedopasowania kierunków kształcenia do potrzeb zgłaszanych przez pracodawców, zwraca się uwagę na rolę kształcenia dualnego w zwiększaniu szans młodych ludzi na rynku pracy. Tematyka ta została podjęta m.in. w raporcie specjalnym. W numerze znajdą Państwo wypowiedzi przedstawicieli szkolnictwa zawodowego, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pracodawców, instytucji rynku pracy, organizacji rzemieślniczych, instytucji naukowych oraz biznesu. Nie wymieniając wszystkich pozycji spisu treści, zachęcam do zapoznania się z przykładami najlepszych praktyk z zakresu kształcenia zawodowego.

Zapraszam do lektury i współpracy.

parafka-2
Anna Świdurska – redaktor naczelna
a.swidurska@myzawodowcy.pl