CMC Poland od wielu lat angażuje się w edukację techniczną uczniów i studentów. Doświadczenia w tym zakresie przedstawiliśmy w szóstym i dziewiątym numerze czasopisma „My Zawodowcy”. W tym roku dodatkowo firma rozpoczęła kampanię społeczną „Zawód na propsie – technikum daje więcej”.
Spółka CMC Poland należy do globalnej firmy Commercial Metals Company, która w Polsce rozpoczęła działalność w 2003 r., przejmując udziały w Hucie Zawiercie SA. Poza Zawierciem firma przetwarza stal w Dąbrowie Górniczej, Rzeszowie i Żyrardowie. W 12 miejscach w całej Polsce zajmuje się też recyklingiem metali (Bydgoszcz, Chrzanów, Gdańsk, Herby, Katowice, Konin, Koszalin, Lublin, Olsztyn, Raczki, Świdnica i Zębiec). Huta wytwarza głównie pręty zbrojeniowe żebrowane, pręty okrągłe, płaskowniki, walcówkę przemysłową i jakościową. Jej produkty są wykorzystywane w przemysłach budowlanym, rolniczym, energetycznym i maszynowym oraz do produkcji wyrobów konsumpcyjnych. Zakłady CMC należą do najbardziej nowoczesnych i wydajnych na świecie. Huta w Zawierciu wyposażona jest w piec elektryczny łukowy, w którym jako wsad stosuje się złom stalowy. To najbardziej przyjazna dla środowiska technologia produkcji stali. CMC Poland jest drugim co do wielkości producentem wyrobów stalowych w Polsce. W spółce pracuje ponad 2 tys. osób, z czego około 1,6 tys. w Zawierciu.
CMC nieustannie się rozwija. Ze względu na wymianę pokoleniową oraz planowane inwestycje w najbliższych dziesięciu latach będziemy potrzebować około tysiąca nowych pracowników. Około 80 proc. naszego zapotrzebowania dotyczy osób ze średnim wykształceniem technicznym. Dlatego włączamy się w tworzenie klas patronackich w zawierciańskich technikach – mówi Jerzy Kozicz, prezes zarządu CMC Poland.
Firma wspiera kształcenie w zawodach technik mechanik, technik mechatronik, technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz technik transportu kolejowego. Oferuje również możliwość kształcenia w zawodzie technik automatyk.
Technikum oznacza prestiż
W maju br. spółka CMC Poland rozpoczęła kampanię społeczną „Zawod na propsie – technikum daje więcej”. W jej ramach podejmuje wiele działań zachęcających młodych ludzi do zdobywania zawodu technicznego. Uruchomiła m.in. stronę www.zawodnapropsie.pl i stronę na Facebooku. Młodzi ludzie znajdą tam informacje, jakie zawody są poszukiwane oraz jakie klasy patronackie prowadzi CMC Poland.
Projekt „Zawód na propsie – technikum daje więcej” jest kierowany do uczniów szkół podstawowych. Zdecydowaliśmy się na taką nazwę, ponieważ w slangowym języku młodzieżowym występują od jakiegoś czasu słowa „props” lub „propsy”, oznaczające wyrazy szacunku, uznania dla kogoś lub czegoś. Naszą kampanią chcemy więc obalić stereotyp o większym prestiżu liceum niż technikum. Wybierając lokalne szkoły techniczne, uczniowie – po zdaniu egzaminu maturalnego – mogą przecież kontynuować naukę na studiach, a jednocześnie zyskują fach, doświadczenie i możliwość zatrudnienia – tłumaczy Barbara Kaleta, członek zarządu i dyrektor personalny CMC Poland sp. z o.o. – W powiecie zawierciańskim pojawiły się plakaty i billboardy promujące edukację zawodową oraz mural zdobiący jedną ze ścian budynku przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu. Chcemy, by uczniowie mieli świadomość, że na lokalnym rynku brakuje fachowców w zawodach technicznych. To właśnie oni mają największe szanse na zdobycie atrakcyjnej pracy i dobrego wynagrodzenia – dodaje.
Od klasy patronackiej…
CMC Poland od wielu lat wspiera edukację uczniów technikum. Przypomnijmy, od 2008 r. firma współpracuje z Zespołem Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu. Początkowo dla uczniów tej placówki organizowano praktyki na wydziale produkcyjnym i w obszarze utrzymania ruchu. W 2016 r. spółka rozpoczęła współpracę ze szkołą w ramach kształcenia dualnego, obejmując patronat nad klasą o profilu technik mechanik. Ponadto we wrześniu 2018 r. podpisała porozumienia z Zespołem Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu (kształcenie dualne w zawodzie technik mechatronik) i Zespołem Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach (technik transportu kolejowego i technik elektroenergetyk transportu szynowego). Z kolei w lutym tego roku CMC Poland zawarło porozumienie z Zespołem Szkół w Porębie, które obowiązuje od roku szkolnego 2019/2020, w zakresie kształcenia w zawodzie technik automatyk. Firma pokrywa m.in. koszty systemu stypendialnego dla uczniów klas patronackich.
W przypadku patronatów nasze działania skupiają się na przygotowaniu merytorycznych zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów w trakcie roku szkolnego. Organizujemy warsztaty szkoleniowe na wydziałach walcowni i logistyki, gdzie młodzi ludzie poznają praktyczne aspekty zawodów technicznych – mówi Kinga Banasiak, kierownik Biura Rozwoju Personelu CMC Poland.
Tomasz Błeszyński, instruktor praktycznej nauki zawodu w CMC Poland, dodaje, że firma kładzie nacisk na techniczne kształcenie dualne: – Taka forma współpracy jest korzystna zarówno dla młodzieży, jak i dla firmy. Oprócz gratyfikacji finansowych młodzież ma możliwość pracy z fachowcami, zapoznaje się z zakładem, w którym może pracować za parę lat. Wysoki poziom kształcenia dualnego w CMC Poland możliwy jest m.in. dzięki wsparciu kadry technicznej, chętnie dzielącej się wiedzą i doświadczeniem z młodzieżą nie tylko naszych klas patronackich, ale i studentami oraz uczniami, którzy realizują różne projekty stażowe.

Warunki współpracy doceniają przedstawiciele szkół.
Takie partnerskie porozumienie pozwala uczniom na praktyczną naukę zawodu nie w warsztatach przyszkolnych, a w warunkach realnej pracy. Zakład bierze na siebie obowiązek prowadzenia warsztatów, wydzielenia odpowiednich stanowisk i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom-praktykantom. Jednocześnie uczniowie poznają swoje potencjalne miejsce pracy, a firma może w pewnym zakresie kształtować ich umiejętności w zależności od swoich potrzeb mówi Grzegorz Wnuk, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Józefa Bema w Zawierciu.
– Podjęcie współpracy z CMC Poland było nawiązaniem do historii naszej szkoły, która od 1951 r. przez kilkadziesiąt lat kształciła przyszłych pracowników Huty Zawiercie. Szkoła i firma dzielą się obowiązkami związanymi z edukacją techników mechatroników. Wspólnie przeprowadzamy m.in. ewaluację programów nauczania w celu podniesienia jakości pracy szkoły – mówi Izabela Kotuła, dyrektor Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu. – Kształcenie dualne odbywa się w sposób symultaniczny, czyli w tym samym czasie uczniowie, podzieleni na dwie grupy, w szkole i w firmie mają możliwość łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką. Uczą się i wykonują zadania podobne do tych, które zostaną im powierzone, gdy będą pełnoprawnymi pracownikami firmy. W zakładzie odbywają również miesięczne praktyki oraz płatne staże zawodowe w okresie ferii i wakacji. Zajęcia w CMC Poland to ćwiczenia z zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych, złożonych systemów sterowania, montażu, uruchamiania i diagnostyki urządzeń mechatronicznych w realnych warunkach. Pod opieką instruktorów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz przy wsparciu finansowym firmy uczniowie realizują projekty edukacyjne z zakresu mechatroniki, jak np. zegar widmowy czy zdalnie sterowany pojazd samobieżny. Mogą więc jednocześnie rozwijać umiejętności oraz realizować swoje pasje. Ważnym elementem współpracy, a zarazem korzyścią dla uczniów, jest możliwość kontynuowania nauki po technikum w dualnym systemie studiów na Politechnice Śląskiej – dodaje.
…do zatrudnienia
Tegoroczni absolwenci Technikum nr 5, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. gen. Józefa Bema w Zawierciu, to pierwsi absolwenci klasy patronackiej CMC Poland, którzy kształcili się w systemie dualnym. Jedenastu techników mechaników otrzymało od firmy oferty zatrudnienia z wynagrodzeniem ponad 4 tys. zł brutto i pakietem atrakcyjnych benefitów oraz możliwości dalszego rozwoju.
Zależy nam na satysfakcji pracowników, dlatego w naszej firmie panuje przyjazna atmosfera pracy. CMC oferuje konkurencyjne wynagrodzenie, premie, prywatną opiekę medyczną, program Multisport oraz wiele świadczeń z funduszu socjalnego. Firma dba również o rozwój zawodowy i osobisty, a przede wszystkim o kulturę bezpiecznej pracy – mówi Barbara Kaleta. – Dla CMC niezwykle ważny jest transfer wiedzy między doświadczonymi pracownikami a tymi, którzy dopiero zaczynają swoje życie zawodowe. Dodatkowo, dzięki kolejnym inwestycjom, nasi pracownicy podnoszą kwalifikacje zawodowe, pracując z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technologicznych w branży – dodaje.
Korzyści te wydają się doceniać również tegoroczni absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych, o czym świadczy duże zainteresowanie nauką w klasie patronackiej CMC Poland w Technikum nr 5 w Zawierciu.
Informacja o współpracy szkoły z hutą dociera do lokalnej społeczności, co przekłada się na zwiększenie naboru kandydatów do klasy, której uczniowie mają praktyki w zakładzie. Młodzież chętnie do niej aplikuje, ponieważ liczy na uzyskanie atrakcyjnej i stabilnej pracy – zaznacza Grzegorz Wnuk.

 


Jerzy Kozicz

prezes zarządu CMC Poland sp. z o.o.

Rozwój naszej firmy, a także naturalna wymiana pokoleniowa i odejście na zasłużone emerytury w najbliższych latach wielu osób spośród naszej doświadczonej kadry, szczególnie z wydziałów produkcyjnych, powoduje, że będziemy potrzebować wielu nowych pracowników. Obserwując rynek pracy oraz uwarunkowania demograficzne, od kilku lat podejmujemy kroki, aby zapewnić firmie wykwalifikowane i zaangażowane w pracę młode pokolenie pracowników, które z sukcesem będzie mogło kontynuować działania skoncentrowane na rozwoju CMC. Współpracujemy z lokalnymi technikami, a także z Politechniką Śląską i Politechniką Częstochowską. Aktywnie działamy, aby zmienić wyobrażenia o pracy w hucie. Jesteśmy bowiem firmą z tradycjami, ale jednocześnie pełną nowoczesnych rozwiązań stosowanych w przemyśle ciężkim. Podkreślamy, jak bardzo potrzebne jest kształcenie młodego pokolenia w zawodach technicznych przy wsparciu branży produkcyjnej.

 


Dawid Szymborski
CMC Poland sp. z o.o., Wydział Utrzymania Ruchu Walcowni

W Zespole Szkół Zawodowych im. J. Bema w Zawierciu kształciłem się w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych. Zdecydowałem się na szkołę zawodową, ponieważ po jej ukończeniu od razu miałem zawód i mogłem podjąć pracę. Uważam jednak, że wybór technikum to wybór dobry. Po technikum można przecież albo iść na studia, albo podjąć ciekawą pracę, np. w CMC.
Moim zdaniem, CMC Poland to najlepszy pracodawca w naszej okolicy. Wystarczy spojrzeć, ilu ludzi tu pracuje. Każdy zna kogoś, kto jest tu zatrudniony. CMC to firma, w której ważne są zasady i pracownicy. Nie muszę się więc martwić o to, czy za tydzień będzie tu dla mnie miejsce. Atmosfera jest bardzo dobra. Prawie wszyscy się znamy i utrzymujemy kontakty także poza pracą. Dużym plusem jest dla mnie to, że wielu pracowników ma większe doświadczenie zawodowe ode mnie i mogę się od nich wiele nauczyć. Zawsze znajdę kogoś, kto mi pomoże.


Karol Kozicki
CMC Poland sp. z o.o., Wydział Stalowni

W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu uczyłem się zawodu technik mechatronik. Wybrałem technikum, ponieważ dawało mi możliwość zdobycia wiedzy z zakresu, który mnie interesuje. Moim zdaniem, nie można jednoznacznie ocenić, czy lepsze jest liceum, czy technikum. To kwestia indywidualna. Zachęcam młode osoby, które stoją przed tym wyborem, do brania udziału w szkolnych dniach otwartych. Dzięki temu sami przekonają się, czy w danej szkole będą się dobrze czuli.
Po ukończeniu technikum uczyłem się na Politechnice Śląskiej na Wydziale Automatyki i Robotyki. Mimo że uzyskałem wymagane ECTS-y, po pierwszym semestrze postanowiłem podjąć pracę, ponieważ zależało mi na rozwoju umiejętności. Zamierzam powrócić na studia, ale już w trybie niestacjonarnym. Uważam, że nie pracuje się dla przyjemności, lecz z przyjemnością i właśnie tak mogę określić pracę w CMC Poland. To codzienne wyzwania sprawiają, że praca jest ciekawa i powoduje, że chce się do niej przychodzić. Atmosfera w CMC Poland jest bardzo dobra. Początkowo krępowało mnie, że jestem najmłodszy wśród osób, z którymi pracuję. Teraz wiem, że – jak w sporcie – jesteśmy drużyną i od naszej współpracy zależy, czy będzie się nam dobrze i bezpiecznie pracowało. CMC Poland to też największy zakład w okolicy, co gwarantuje jasne i stabilne warunki zatrudnienia. Jeśli ktoś odchodzi, to na emeryturę, a rotacja pracowników jest znikoma.

Anna Świdurska