Od czterech lat Hochland Polska realizuje program kształcenia dualnego. Pierwsi uczniowie, którzy ukończyli klasy patronackie, rozpoczęli już pracę w firmie.
Hochland jest jednym ze światowych liderów produkcji przetworów z mleka i serów mleczarskich. Historia firmy sięga 1927 r., kiedy to kupiec Robert Reich i jego szwagier Georg Summer założyli w Goßholz koło Lindenbergu wytwórnię sera topionego Hochland. Pierwszym produktem firmy był dwukilogramowy blok sera topionego Emmentaler. Niemieccy założyciele nie mogli wiedzieć, że 90 lat później ich przedsiębiorstwo będzie potentatem także w Polsce i jednym z przykładów, jak należy kształcić kadry.
W naszym kraju firma jest obecna od 1993 r. Produkcję w Kaźmierzu (województwo wielkopolskie) rozpoczęto dwa lata później. W 2002 r. powstał kolejny zakład Hochland Polska – tym razem w Węgrowie (województwo mazowieckie). W kolejnych latach przedsiębiorstwo postawiło na rozwój i kształcenie młodych kadr.
Bazując na niemieckich doświadczeniach

To, że na nasze stoły trafiają pyszne sery z firmy Hochland – żółte, topione i kremowe twarogowe oraz pleśniowe – jest efektem pracy wykwalifikowanych pracowników. Kto nie zna marek Almette czy Valbon, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością?
Firma już kilka lat temu zauważyła, że przy tak szybkim rozwoju może jej zabraknąć odpowiednich kadr. Szczegółowa analiza wykazała, że w najbliższych latach wielu starszych pracowników, związanych z przedsiębiorstwem od początku jego działalności w Polsce, odejdzie na emeryturę. Jednocześnie okazało się, że nie ma szkół zawodowych i średnich oraz kursów przygotowujących lub doskonalących specjalistów do potrzeb produkcji w Hochland Polska. Szkoły uczące zawodów, które mogły być potencjalnie wykorzystane w firmie, miały natomiast ograniczone zaplecze techniczne i nie kształciły z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Dlatego trzy lata temu w Hochland Polska podjęto decyzję o rozpoczęciu kształcenia zawodowego młodych ludzi. Przygotowanie do pracy dobrego specjalisty w tej branży zajmuje od dwóch do czterech lat.
W trakcie nauki w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego uczniowie zdobywają praktyczną wiedzę między innymi z zakresu gospodarki magazynowej, obróbki i pakowania artykułów spożywczych, czyszczenia, utrzymania i konserwacji urządzeń produkcyjnych, sterowania i kontroli procesów pakowania oraz produkcji artykułów spożywczych. Uczniowie kształcący się w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych nabywają praktyczne umiejętności z zakresu gospodarki magazynowej, budowy i obsługi urządzeń mechanicznych, pneumatycznych oraz urządzeń i instalacji elektrycznych.
Od roku szkolnego 2013/2014 współpracujemy z trzema szkołami zawodowymi, oferując kształcenie dualne w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Zespół projektowy złożony z naszych instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy ze szkołami opracował program nauczania zgodny zarówno z polskimi, jak i niemieckimi wytycznymi – podkreśla Marta Elikowska, HR menedżer w Hochland Polska. – Dodatkowo, od roku szkolnego 2015/2016 w zakładzie w Kaźmierzu rozpoczęliśmy naukę w zawodzie mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. Decyzja ta miała związek z potrzebami firmy i widocznym na lokalnym rynku pracy brakiem specjalistów w tej dziedzinie – dodaje.
Jak podkreśla Marta Elikowska, wybór kierunków to przejaw firmowego myślenia perspektywicznego i długofalowego: – Mając na uwadze przeciętną wieku pracowników oraz sytuację na lokalnym rynku pracy, chcemy dawać młodym ludziom szansę zdobywania doświadczenia w międzynarodowej firmie, a nam możliwość uzyskania młodych, wykwalifikowanych pracowników z danego obszaru.
Jako firma o korzeniach niemieckich Hochland Polska kierowała się doświadczeniami swojej centrali – Hochland SE. Ta, podobnie jak wiele firm zza naszej zachodniej granicy, od lat z sukcesami realizuje założenia dualnego systemu kształcenia. W trakcie nauki wszyscy uczniowie, niezależnie od kierunku kształcenia, poznają specyfikę funkcjonowania firmy, działy produkcyjne, okołoprodukcyjne oraz administracyjne. Jest to możliwe dzięki warsztatom praktycznym realizowanym przez pracowników z poszczególnych działów.
Dzielenie się wiedzą przez starszych stażem pracowników wpływa na rozwój ważnych dla naszej firmy wartości, jak budowanie wzajemnego za ufania, rozwój relacji międzyludzkich oraz współpracy między pracownikami – podkreśla Marta Elikowska. – Doświadczeni pracownicy przekazują nie tylko wiedzę merytoryczną, ale i pasję do pracy – dodaje.
Stałymi opiekunami uczniów w zakładach Hochland Polska są osoby, które posiadają wykształcenie pedagogiczne. To oni codziennie nadzorują pracę uczniów oraz ich współpracę z bardziej doświadczonymi pracownikami. Odpowiadają też za zawartość merytoryczną programu nauczania.
Przemyślana rekrutacja

W roku 2013 firma rozpoczęła współpracę z Zespołem Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach (kadry dla zakładu w Kaźmierzu), Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Reymonta w Sokołowie Podlaskim oraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie (pracownicy zakładu w Węgrowie).
Przedsiębiorstwo nie ma problemu z naborem uczniów do tych szkół. Dzieje się tak między innymi dlatego, że angażuje się w promocję swojego projektu kształcenia dualnego wśród uczniów trzecich klas gimnazjów z terenu, na którym działają współpracujące z nim szkoły średnie.
Z Hochland Polska kształcimy operatorów maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego oraz mechaników automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. To, że uczniowie chętnie podejmują naukę w naszej szkole, nie wynika wyłącznie z perspektywy niemal pewnego zatrudnienia, ale też z aktywnej rekrutacji, którą prowadzimy wspólnie z firmą. Prezentujemy ofertę edukacyjną w gimnazjach, organizujemy targi edukacji i pracy oraz drzwi otwarte w szkole dla uczniów i rodziców. To ważne, gdyż preorientacja zawodowa gimnazjalistów w kraju nie spełnia jeszcze dostatecznie swojej funkcji – mówi Jacek Kucnerowicz, dyrektor Zespół Szkół nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach.
W trakcie rekrutacji sprawdzana jest motywacja uczniów, zainteresowanie nowinkami technicznymi oraz predyspozycje do pracy na stanowiskach operatora maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego oraz mechanika automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych. Z każdym uczniem podpisywana jest umowa o pracę z pracownikiem młodocianym, która uprawnia do korzystania z benefitów oferowanych przez firmę.
Po czterech latach kształcenia dualnego można się pokusić o pierwsze podsumowanie. W latach 2013-2016 utworzono sześć klas patronackich w dwóch zakładach produkcyjnych Hochland Polska. Do egzaminów końcowych w czerwcu 2016 r. podeszło 18 uczniów z klasy uruchomionej w 2013 r. (osiem osób z Węgrowa i 10 z Kaźmierza). Sześciu najlepszych otrzymało i przyjęło propozycję pracy.
Andrzej Rembowski