Firma Haering Polska wspólnie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi kształci techników mechaników w trybie dualnym. Robią to tak skutecznie, że przez osiem lat przedsiębiorstwo pozyskało w ten sposób około 200 wykwalifikowanych pracowników.
Haering Polska Sp. z o.o. należy do koncernu Haering, jednego z największych na świecie producentów wysoko precyzyjnych części toczonych dla branży motoryzacyjnej. Klientami grupy są m.in. takie marki, jak Daimler AG, BMW, VW, Audi, Ford oraz Volvo.
W 2001 r. wybudowano zakład produkcyjny w Piotrkowie Trybunalskim. W 2005 r. spółka uzyskała zezwolenie na działalność gospodarczą w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – Podstrefa Piotrków Trybunalski. W tym samym roku ruszyła rozbudowa hal produkcyjnych zwiększająca powierzchnię produkcyjną do 20 tys. m kw. W roku 2015 nastąpiła kolejna rozbudowa. Obecnie firma posiada 56 tys. m kw. powierzchni produkcyjnej i jest największym zakładem w grupie kapitałowej Haering.
Linie produkcyjne opuszczają dziennie prawie trzy miliony skomplikowanych części, podlegających ścisłej kontroli jakościowej i wytwarzanych według rygorystycznych norm, zawartych w najnowszym certyfikacie jakościowym obowiązującym w całej branży motoryzacyjnej – IATF 16949:2016. Spółka może się też poszczycić certyfikatem ochrony środowiska ISO 14001:2015. Przy obsłudze nowoczesnego parku maszynowego w Piotrkowie pracuje już ponad 2,1 tys. osób, a przedsiębiorstwo wciąż szuka kolejnych.
Dualne kształcenie w Polsce na niemieckich wzorcach

Rynkowy sukces firma w dużej mierze zawdzięcza załodze. Poza umiejętnościami praktycznymi połączonymi z odpowiednią wiedzą teoretyczną u zatrudnianych w Haering Polska cenione są innowacyjność, kreatywność, elastyczność, zaangażowanie, nastawienie na własny rozwój i umiejętność pracy w zespole. To właśnie te wartości pozwalają nie tylko utrzymać wysoką jakość produkcji i organizacji, ale też się rozwijać.
Kontynuację polityki firmy zapewnia nie tylko odpowiedzialność kadry, lecz również doskonalenie zawodowe i przekazywanie wiedzy nowym pracownikom. Przedsiębiorstwo, które w dziedzinie techniki precyzyjnej wnosi tak wiele jak my, potrzebuje takich wartości, jak solidność i elastyczność, ciągłość i jakość oraz kształcenie i samodoskonalenie – od początku w firmie wszystko obraca się wokół tych pojęć – podkreśla Jacek Gałek, dyrektor generalny Haering Polska. – Niestety, wielu kandydatom starającym się o zatrudnienie te cechy są obce, a ich kwalifikacje zawodowe czy umiejętności praktyczne niewystarczające – dodaje.
Firma, nie mogąc znaleźć pracowników o odpowiednich kompetencjach, w 2008 r. rozpoczęła współpracę z Publiczną Policealną Szkołą Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi. Przemianowana w 2013 r. na Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi (od 2017 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi) placówka jest jedną z niewielu specjalizujących się w kształceniu zawodowym dorosłych z Łodzi i regionu. Centrum stawia na praktyczne, efektywne kształcenie dla potrzeb rynku pracy. Szkoła okazała się więc doskonałym partnerem dla spółki Haering Polska.
Wspólnie ze szkołą stworzono nowatorski system kształcenia opartego na najnowszym sprzęcie techno-dydaktycznym. Pilotażowy program nauczania został, w formie innowacji pedagogicznej, wdrożony w utworzonej w 2009 r. klasie o profilu technik mechanik.
Wspólne kształcenie – teoretyczne w szkole oraz praktyczne w zakładzie produkcyjnym – ma na celu przygotowanie przyszłego pracownika do wykonywania najtrudniejszych zadań w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Nasze działania dydaktyczne oparte zostały na systemie doskonale funkcjonującym w krajach Europy Zachodniej – kształceniu dualnym – mówi Jacek Gałek.
Firma Haering Polska, wdrażając system dualny, zakładała osiągnięcie następujących celów:
  • umożliwienie pracownikom dalszego doskonalenia w dziedzinach zapewnienia jakości, przygotowania czy zarządzania produkcją na bazie już zdobytego wykształcenia;
  • dzięki odpowiedniemu systemowi szkoleń rozwinięcie umiejętności posługiwania się coraz bardziej złożonymi technologiami;
  • umożliwienie poprzez ustawiczną naukę zrozumienia zasad panujących na rynku oraz wysokich wymagań co do jakości, szybkości działania i terminowości dostaw dla klienta;
  • przygotowanie solidnych podstaw do dalszego rozwijania się w zakresie wykraczającym poza aspekty techniczne (negocjacje, retoryka, komunikacja, znajomość języków obcych, kierowanie zespołem).
Wiele rozwiązań zaczerpnęliśmy z systemu edukacji działającego od dawna w Niemczech i to na bazie ich wieloletnich doświadczeń zbudowaliśmy nasz plan nauczania. Dodatkowo, instruktorów i nauczycieli wykształciliśmy w środowisku niemieckiego systemu szkolnictwa. To pozwoliło nam w prawidłowy sposób rozpocząć kształcenie dualne w zawodzie technik mechanik. Propagowanie i dalszy rozwój kształcenia zawodowego zapoczątkowanego w 2009 r. było, jest i będzie dla firmy Haering Polska jednym z najważniejszych priorytetów – mówi Jacek Gałek.
Z efektów nauczania dualnego zadowolony jest Sławomir Fater, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi: – Wielkim propagatorem kształcenia dualnego był Anton Häring, założyciel i prezes firmy, którego dzieło kontynuuje syn – dr Jürgen Häring. Miałem okazję rozmawiać z nim wielokrotnie i zawsze powtarzał, że kształcenie dualne to najlepszy sposób na pozyskanie wykwalifikowanego i związanego z firmą pracownika. Po latach okazało się, że miał rację. Wielkie znaczenie dla naszej współpracy miało także zaangażowanie w rozwój tego sposobu nauczania Jacka Gałka, dyrektora Haering Polska.
W 2009 r. firma nawiązała współpracę z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK Polska), największą bilateralną izbą w Polsce, i jedną z najbardziej wpływowych Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych (IHK) na świecie. Patronat AHK Polska daje gwarancję utrzymywania kształcenia teoretycznego i praktycznego uczniów-pracowników na wysokim poziomie. Jak podkreślają zarządzający piotrkowskim zakładem, współpraca z AHK Polska zaowocowała też wymianą doświadczeń w zakresie działalności edukacyjnej, przyczyniając się do zastosowania rozwiązań, które doskonale sprawdzają się w szkolnictwie zawodowym w wielu krajach europejskich, przyczyniając się do poprawy jakości kształcenia.
Liczy się praktyka

Priorytetem kształcenia dualnego jest praktyka. Uczniowie dwa dni w tygodniu (16 godzin) spędzają w szkole i tam zdobywają wiedzę teoretyczną, a przez trzy dni (24 godziny) uczą się zawodu w nowo wybudowanym centrum praktycznej nauki zawodu – Akademii Haeringa. Zajęcia praktyczne odbywają się w nim przy odwzorowaniu najnowocześniejszego parku maszynowego z branży obróbki skrawaniem. Warto podkreślić, że w Akademii Haeringa nie tylko kształci się uczniów, ale również przeprowadzane są szkolenia specjalistyczne, seminaria tematyczne, pokazy nowych technologii oraz wykłady osób związanych ze światem nauki i techniki. Dużą wartością dla uczniów jest to, że już od pierwszego dnia nauki otrzymują umowę o pracę.
Co ciekawe, po zakończeniu formalnej edukacji nowi pracownicy jeszcze przez rok mają praktykę w zakładzie. W tym czasie mogą wybrać, w którym dziale czują się najlepiej. I najczęściej to właśnie w nim później pracują. Niektórzy mają szansę na zatrudnienie w fabrykach koncernu w Niemczech, Chinach czy USA. Ze względu na międzynarodowy charakter przedsiębiorstwa uczniowie tygodniowo mają aż sześć godzin nauki języka niemieckiego.
Wysoki poziom nauczania możliwy jest dzięki zaangażowaniu firmy Haering Polska, która nie patrzy na kształcenie jedynie przez pryzmat potencjalnego zysku.
Oferujemy naszym pracownikom doświadczenie w branży obróbki metali wypracowane przez kilkadziesiąt lat i możliwość nauki od wysokiej klasy specjalistów w zakładzie macierzystymi w filii w Piotrkowie Trybunalskim, nauczycieli praktycznej nauki zawodu mających przygotowanie teoretyczne i doświadczenie praktyczne, najnowocześniejszy park maszynowy w branży oraz specjalistyczne szkolenia w kraju i za granicą – mówi Jacek Gałek. – Dla firmy Haering Polska inwestowanie w człowieka, jego wiedza i umiejętności stanowią największe dobro. Inwestujemy w kształcenie i rozwój kadry pracowniczej, nie zastanawiając się nad kosztami. Istotne jest dla nas, aby każdy pracownik posiadał kwalifikacje, które będą w 100 proc. przydatne dla firmy, ale jednocześnie chcemy, by każdy był świadomy stabilizacji zawodowej, utożsamiał swoją przyszłość z przyszłością firmy oraz był przekonany o możliwościach doskonalenia zawodowego, rozwoju i awansu – dodaje.
Andrzej Rembowski