Uczniowie wielu szkół budowlanych zastanawiają się, czy i jak zostać profesjonalnym monterem stolarki budowlanej. Firma Hörmann, która była zaangażowana w działania na rzecz utworzenia tego kierunku nauczania, nie tylko przyciąga młodzież do nauki zawodu, ale także pomaga w kształceniu fachowców.
Coraz bardziej zaawansowane technologie wkraczają również do świata stolarki budowlanej. Dzięki nim zarówno bramy garażowe, jak i drzwi wejściowe zyskują lepsze parametry techniczne – wyższą termoizolacyjność, a także odporność na włamanie czy działanie czynników zewnętrznych. Ale nawet najlepszy produkt nie będzie spełniał swojej funkcji i nie będzie można się cieszyć wszystkimi jego walorami, jeśli zostanie źle zamontowany. Dlatego tak ważny jest właściwy, profesjonalny montaż. Wraz z rozwojem technologii, w tym technologii inteligentnych, fachowy montaż wymaga coraz wyższej klasy specjalistów. Dlatego przed dwoma laty Ministerstwo Edukacji Narodowej wpisało zawód montera stolarki budowlanej na listę zawodów szkolnictwa branżowego. W skutecznej realizacji programu nauczania tego zawodu bardzo aktywnie wspiera szkoły znany producent bram, drzwi i napędów – firma Hörmann.
Działania realizowane wspólnie ze szkołami mają na celu budowanie rangi zawodu monter stolarki budowlanej oraz profesjonalne kształcenie przyszłych adeptów sztuki budowlanej – mówi Agnieszka Olędzka, dyrektor przedstawicielstwa Hörmann Warszawa
Warsztaty w klasach patronackich
Właśnie dlatego – w ramach ogólnopolskiej kampanii Dobry Montaż, organizowanej przez Związek Polskie Okna i Drzwi – firma Hörmann sprawuje patronat nad pięcioma klasami w szkołach budowlanych: w Państwowych Szkołach Budownictwa – Zespole Szkół im. Powstańców Śląskich w Bytomiu, Zespole Szkół Zawodowych nr 5 im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku, Zespole Szkół Budowlanych im. Rogera Sławskiego w Poznaniu, Państwowych Szkołach Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku i w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. W latach 2017-2018 w ramach tej współpracy Hörmann przygotował kilkanaście szkoleń i warsztatów dotyczących montażu bram garażowych i drzwi zewnętrznych. W roku 2019 firma przeprowadziła dodatkowe szkolenia teoretyczne – dotyczące bram garażowych i drzwi wejściowych – oraz montażowe dla uczniów klasy o profilu monter stolarki budowlanej w szkole w Nowym Dworze Mazowieckim.
Szkolenia te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Jedni i drudzy podkreślali, jak cenny jest dla nich udział w warsztatach montażowych prowadzonych z wykorzystaniem najnowocześniejszych bram i drzwi. Uczniowie chętnie w nich uczestniczyli, ponieważ byli zainteresowani poznawaniem nowych technologii i rozwiązań – podkreśla Agnieszka Olędzka.
Wycieczki dydaktyczne
Dużym powodzeniem cieszyły się też wycieczki dydaktyczne, na które Hörmann zapraszał uczniów klas patronackich. W fabryce w Legnicy, gdzie produkowane są m.in. rampy, ścianki aluminiowe, bramy do garaży zbiorczych, a także – wyróżniona Złotym Medalem MTP targów Budma 2020 – przenośna bariera drogowa OktaBlock, producent prowadził szkolenia produktowe.
Oprowadzani po fabryce uczniowie byli zainteresowani pracą zakładu i ewentualnymi w nim praktykami, a nawet pracą. Było to dla nich bardzo ciekawe doświadczenie. Zwracali uwagę zarówno na nowoczesne technologie produkcji i park maszynowy, jak i na systemy organizacji pracy czy nawet takie szczegóły, jak ubiór roboczy – mówi Agnieszka Olędzka.
Pomoce dydaktyczne
Warsztaty, szkolenia, wycieczki dydaktyczne to jednak nie wszystko. Równie ważne jest, aby uczniowie na co dzień mogli ćwiczyć montaż na odpowiednich, nowoczesnych modelach. Dlatego firma Hörmann kilka swoich klas patronackich doposażyła w specjalne materiały dydaktyczne – drzwi wraz ze stojakami, które mogą służyć do ćwiczeń montażu. Firma wyposażyła też uczniów w ubrania robocze oraz ufundowała nagrody dla trzech do pięciu najlepszych uczniów uczestniczących w zorganizowanym przez szkołę konkursie.
Za rozwojem technologii musi iść rozwój umiejętności montażowych – to oczywiste. Ważne więc jest motywowanie młodych ludzi do zawodowego samorozwoju, rozbudzanie pasji, przekonywanie, jak bardzo potrzebujemy fachowców. Jeżeli bowiem nie wykształcimy profesjonalnych monterów stolarki budowlanej, zaawansowane technologicznie produkty nie znajdą właściwego zastosowania. Stąd nasze tak wszechstronne zaangażowanie w kształcenie młodych specjalistów – wyjaśnia Agnieszka Olędzka.
Monteriada
Im lepszy dostęp do nowych technologii, tym wyższy poziom umiejętności przyszłych adeptów sztuki budowlanej. Kierując się tą zasadą, co roku podczas targów Budma firma Hörmann uczestniczy w Monteriadzie. Te – organizowane w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Dobry Montaż –profesjonalne demonstracje montażu wyrobów stolarki budowlanej są jednocześnie okazją do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami oferowanymi przez partnerów kampanii.

W tym roku specjaliści z firmy Hörmann pokazali, jak wygląda fachowy montaż segmentowej bramy garażowej o bardzo dobrej izolacyjności cieplnej, wyposażonej w nowoczesny napęd i zestaw do uchylania górnego segmentu, a także drzwi zewnętrznych o wysokiej izolacyjności termicznej, które opcjonalnie mogą posiadać wyposażenie przeciwwłamaniowe w klasie RC 2.
Dla obserwujących te pokazy, w tym dla zaproszonych przez nas uczniów klasy o profilu monter stolarki budowlanej, była to niepowtarzalna okazja do przyjrzenia się z bliska, jak profesjonalnie montuje się najnowocześniejsze produkty – podkreśla Agnieszka Olędzka.
Uczniowie zostali też oprowadzeni po stoisku Hörmanna.
Liczymy na to, że dla wielu z nich zawód montera stolarki budowlanej stanie się pasją i przyniesie im wiele satysfakcji. to nasz wspólny interes – dodaje Agnieszka Olędzka.
Hörmann Polska