Anwis, producent systemów osłon okiennych, i Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku podpisali w marcu 2022 r. umowę o współpracy, dzięki której uczniowie będą mogli kształcić się w nowym roku szkolnym w zawodzie technik logistyk. Inicjatywy przedsiębiorstwa skierowane są również do studentów kierunków technicznych. Od wielu lat Anwis współpracuje
z Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku, a od kwietnia 2022 r. – z Kujawską Szkołą Wyższą.
Firma Anwis sp. z o.o. powstała we Włocławku w 1979 r. Od 2019 r. należy do Grupy Warema, światowego lidera produkcji innowacyjnych technik osłonowych. Anwis specjalizuje się w projektowaniu i produkcji żaluzji plisowanych, aluminiowych i drewnianych, verticali, rolet materiałowych, rolet rzymskich, zasłon, paneli japońskich, żaluzji fasadowych, rolet zewnętrznych i moskitier. To także producent wielu detali do osłon okiennych wykonanych z tworzyw sztucznych, aluminium, stali i drewna. Co roku dostarcza 700 tys. produktów klientom w ponad 40 krajach.

A
Przedsiębiorstwo zostało docenione takimi prestiżowymi tytułami, wyróżnieniami i nagrodami, jak: Dobra Marka, Dobry Wzór, Diamentowa Jakość Roku, Srebrna Budowlana Marka Roku, Lider Polskiego Biznesu, Lider Marki, Gazela Biznesu, Diament Forbesa czy Przedsiębiorstwo Fair Play.
Dynamiczny rozwój, nowe miejsca pracy
Ze względu na rosnącą liczbę zamówień przedsiębiorstwo rozpoczęło budowę kolejnych biur oraz hal produkcyjnych i magazynowych w Brzeskiej Strefie Gospodarczej oraz we Włocławku. Równocześnie zaczęto zwiększać zatrudnienie. Zespół Anwis liczy już ponad 700 pracowników, a do współpracy zapraszane są kolejne osoby.
Pracujemy w czterech działach produkcyjnych, dwóch magazynach, dwóch pionach sprzedaży oraz w różnorodnych zespołach wspierających. Każdy z tych działów sukcesywnie rozwijamy. Poszukujemy osób z doświadczeniem w analizie i kontrolingu finansowym, menedżerów z doświadczeniem w planowaniu produkcji, ekspertów do działu badań i rozwoju oraz specjalizujących się we wprowadzaniu produktów na rynek, a także liderów z doświadczeniem w obszarze zaopatrzenia. Ważne są dla nas takie kompetencje, jak motywacja do rozwoju, otwartość na zmiany, elastyczność w działaniu, konsekwencja w dążeniu do celu, pozytywne nastawienie i dostrzeganie możliwości długofalowego rozwoju – mówi Izabela Krzeszewska-Rykowska.

A
Przedsiębiorstwo oferuje pracownikom stabilne zatrudnienie oraz wiele korzyści pozapłacowych – m.in. prywatną opiekę medyczną oraz kartę Multisport. Zapewnia także różne formy podnoszenia kwalifikacji oraz stawia na różnorodność w zatrudnieniu i przyjazną atmosferę.
Anwis daje możliwość awansu zgodnie z wytyczoną ścieżką kariery. W tym celu prowadzimy systematyczne szkolenia podnoszące kompetencje naszego zespołu. Współdziałamy też z uczelniami oraz prowadzimy programy stażowe, które dają możliwość późniejszego zatrudnienia. Aktywizujemy zawodowo również osoby z niepełnosprawnością. Istotnym punktem naszych działań jest program poleceń pracowniczych – osoby zatrudnione w Anwis mogą zgłaszać kandydatów do objęcia stanowiska, na które w danym momencie prowadzimy rekrutację. W różnorodności jest siła, dlatego tworzymy zespół, w którym każdy znajdzie miejsce dla siebie. Dążymy też do tego, aby nasi pracownicy byli traktowani podmiotowo i cenieni jako jednostki. Wspólnie dbamy o rodzinną atmosferę opartą na szacunku i współpracy – podkreśla Izabela Krzeszewska-Rykowska.
Działania z zakresu employer brandingu stosowane przez Anwis znalazły potwierdzenie w organizowanym przez firmę Antal rankingu Najbardziej Pożądany Pracodawca 2021, którego podstawę stanowią wskaźniki HR oraz opinie pracowników. Przedsiębiorstwo jest laureatem rankingu w dwóch kategoriach: Lider Rekrutacji oraz Lider Employer Brandingu.
To dla nas ogromne wyróżnienie i motywacja. Wielu pracodawców coraz częściej sygnalizuje problemy z pozyskiwaniem pracowników. My wierzymy, że otrzymane w rankingu wyróżnienia zachęcą kandydatów do dołączenia do naszego zespołu – mówi Izabela Krzeszewska-Rykowska.
Klasa patronacka Anwis
Ważnym elementem programu employer brandingowego firmy Anwis jest wsparcie edukacji młodzieży. W tym celu nawiązano współpracę m.in. z Zespołem Szkół Ekonomicznych we Włocławku. Umowa zawarta 8 marca 2022 r. zakłada utworzenie w nowym roku szkolnym klasy patronackiej o profilu technik logistyk.
Podjęliśmy współpracę z Zespołem Szkół Ekonomicznych we Włocławku, ponieważ dzięki temu będziemy mieli realny wpływ na jakość kształcenia potencjalnych pracowników. Nasze sugestie dotyczące oferty edukacyjnej zwiększą szansę na pozyskanie dobrze przygotowanych techników logistyków – wyjaśnia Izabela Krzeszewska-Rykowska. – Uczniowie, którzy odbywają praktyki zawodowe w naszej firmie, poznają procesy produkcyjne, nowe technologie, nasze produkty i niezbędne do ich wytworzenia surowce, a także kulturę organizacji. W trakcie praktyk nabywają umiejętności przydatne na rynku pracy i przygotowują się do podjęcia zatrudnienia – dodaje.

A
Uczniowie klasy patronackiej będą mogli zweryfikować swoje oczekiwania i zainteresowania zawodowe pod okiem specjalistów.
 – Dążymy do tego, aby pracownik miał pod opieką maksymalnie dwóch uczniów. W związku z tym, że mamy możliwość organizowania praktyk i staży w różnych działach, pozwala nam to na jednoczesne przyjęcie 12 praktykantów. Każdy uczeń otrzymuje stanowisko pracy wyposażone zgodnie z obowiązującymi standardami. Traktujemy praktykantów jak każdego nowego pracownika i pomagamy im wdrożyć się w nowe obowiązki. Uczestniczą w życiu firmy i zachodzących w niej procesach. Stawiamy również na postawę i kompetencje miękkie. Ważne są dla nas m.in. zaangażowanie i gotowość do ciągłego rozwoju. Przybliżamy uczniom także firmowe wartości, które zamykają się w słowach: klient, współpracownik, rzetelność, kreatywność i gospodarność – zaznacza Izabela Krzeszewska-Rykowska.
Oprócz praktycznej nauki zawodu umowa patronacka z Zespołem Szkół Ekonomicznych we Włocławku obejmuje organizację wizyt studyjnych, wycieczek przedmiotowych i konkursów oraz wiele innych działań.
Planujemy udział we wspólnych projektach, m.in. doradztwie zawodowym, targach, dniach otwartych i innych eventach. W miarę możliwości będziemy udzielać wsparcia technicznego i sprzętowego, obejmującego np. doposażenie pracowni lekcyjnych czy fundowanie nagród w konkursach organizowanych przez szkołę – mówi Izabela Krzeszewska-Rykowska.
Współpraca ze środowiskiem akademickim
Co roku kilkoro studentów może zdobyć w firmie wiedzę specjalistyczną oraz praktyczne umiejętności podczas praktyk, których program jest zgodny z kierunkiem kształcenia.
Najdynamiczniej rozwija się nasza współpraca z Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku. Na przykład dzięki współfinansowanemu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektowi „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” praktyki odbyło ośmiu studentów kierunków inżynieria zarządzania, mechanika i budowa maszyn, finanse i rachunkowość, administracja oraz informatyka. W trakcie sześciomiesięcznego programu nie tylko poszerzyli zdobyte w trakcie studiów umiejętności, ale też – dzięki udziałowi w rzeczywistych zadaniach zawodowych – zdobyli kolejne. W pracy ze studentami szczególną uwagę zwracamy na poznanie przez nich środowiska zawodowego, zasady etyki zawodowej oraz indywidualne podejście do uczestników praktyk zawodowych – podkreśla Izabela Krzeszewska-Rykowska.
Anwis jest też członkiem Rady Ekspertów przy Zakładzie Inżynierii Zarządzania Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Przedsiębiorstwo reprezentują Radosław Kuźma, prezes zarządu, oraz Izabela Krzeszewska-Rykowska, dyrektor ds. zasobów ludzkich.
Rady Ekspertów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku są społecznymi kolegiami doradczymi, które zajmują się jakością kształcenia, oceną procesów adaptacyjnych absolwentów, tworzeniem warunków do głębszego powiązania środowiska naukowego z pracodawcami. Podczas corocznych spotkań członkowie rady wymieniają się doświadczeniami zawodowymi w obszarach wspólnych dla pracowników naukowych i dydaktycznych oraz pracodawców – mówi Izabela Krzeszewska-Rykowska.
Możliwość zdobycia kompetencji zawodowych w firmie Anwis będą mieć również studenci Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Porozumienie o współpracy zostało podpisane 8 kwietnia 2022 r.
Uczelnia będzie z nami konsultować program studiów na kierunku logistyka, a także propozycje nowych specjalności. Z naszej strony zobowiązaliśmy się do organizacji praktyk i staży, przekazywania informacji o potrzebach kształcenia, zatrudniania absolwentów oraz współpracy w zakresie promocji oferty kierunków kształcenia uczelni – wyjaśnia Izabela Krzeszewska-Rykowska.
Anwis inspiruje uczniów szkół podstawowych
Przedsiębiorstwo podejmuje również inicjatywy skierowane do uczniów przygotowujących się do podjęcia decyzji o wyborze szkoły i zawodu. Na przykład w trakcie Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w 2021 r. firmę Anwis odwiedzili uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych w Bobrownikach i Śmiłowicach.
Była to dla nas doskonała okazja do zaprezentowania uczniom naszej działalności, przedstawienia oczekiwań wobec pracowników, pokazania możliwości rozwoju zawodowego w firmie w ramach praktyk i staży, a także po zakończeniu nauki. Zachęcaliśmy uczniów do kształcenia się na kierunkach technicznych oraz nauki języków angielskiego i niemieckiego. Młodych ludzi najbardziej interesował proces produkcji oraz pakowanie wyrobów do wysyłki. O pracy każdego działu opowiadali kierownicy i mistrzowie – mówi Izabela Krzeszewska-Rykowska.

 

Joanna Żuchowicz-Kwiatkowska
kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku

Zespół Szkół Ekonomicznych we Włocławku nieustannie dąży do powiązania kierunków nauczania ze strukturą rynku pracy. Szkoła go monitoruje i stara się przewidywać, jakie zawody będą potrzebne z wyprzedzeniem przynajmniej pięcioletnim, tj. takim, jaki jest cykl kształcenia.

Obserwowaliśmy dynamiczny rozwój włocławskiej firmy, która jest liderem w branży przesłon okiennych. Jej działania związane z rozbudową hal magazynowych, wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych, poszerzaniem oferty produktowej oraz ekspansją na nowe rynki miały wpływ na podjęcie decyzji o współpracy Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku z przedsiębiorstwem. Nie bez znaczenia było pozytywne nastawienie zarządu firmy Anwis, który dostrzegł możliwość współpracy na rzecz rozwoju i popularyzacji kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb pracodawcy, lokalnego rynku pracy oraz innowacyjnej gospodarki. Przedsiębiorstwo objęło opieką oddział w szkole o profilu zgodnym z jego działalnością, a oczekiwania patrona są uwzględnione przy realizacji programu nauczania w tej klasie.

Kształcenie dualne przyszłych specjalistów z konkretnymi kwalifikacjami daje wymierne korzyści. Młodzież zyskuje możliwość odbycia praktyk i staży zawodowych oraz uczestniczenia w wizytach studyjnych. Uczy się zawodu pod okiem doświadczonych pracowników w siedzibie dużego przedsiębiorstwa. Zdobywa też niezbędne doświadczenie i ma wsparcie teoretyczne w zakresie nauki zawodu, pozwalające odnaleźć się na rynku pracy po ukończeniu edukacji. Pracodawca zyskuje natomiast wykształconych, dobrze przygotowanych pracowników, którzy mają konkretne umiejętności.

Anna Świdurska