Uzyskanie kwalifikacji zawodowych to szansa na dobrze płatną pracę, gwarantującą samodzielność i realizację życiowych aspiracji. Dlatego coraz więcej młodych ludzi odkłada decyzję o studiach na później, chcąc najpierw zdobyć solidną pozycję na rynku pracy.
Studia nie są już koniecznością, a tradycyjna ścieżka: najpierw nauka, potem praca nie koreluje z potrzebami rynku pracy. W branży produkcyjnej premiowane są konkretne umiejętności zawodowe i kompetencje miękkie, takie jak na przykład skuteczność w działaniu, odpowiedzialność biznesowa, nastawienie na ciągły rozwój, umiejętność czerpania z różnych perspektyw czy umiejętność działania w warunkach presji. Dokument potwierdzający zdobycie wiedzy teoretycznej na studiach nie wystarczy.
Trendy na rynku pracy: studia? Może później
Wymagania pracodawców w ostatnim czasie bardzo się zmieniły. To, co jeszcze niedawno zapewniało atrakcyjny zawód i wysokie wynagrodzenie, dziś niekoniecznie stanowi gwarancję sukcesu. Umiejętności praktyczne oceniane są dziś wyżej niż dyplom ukończenia szkoły wyższej. Odpowiada to na potrzeby współczesnych młodych dorosłych, którzy często mają jasno sprecyzowane plany, są przedsiębiorczy i pragną niezależności. Dlatego decyzję o rozpoczęciu studiów odkładają na później. Szukają zatrudnienia w firmach, które umożliwią im rozwój i realizację pasji.
Grupa Orlen śledzi zmieniające się trendy, oferując warunki zatrudnienia na miarę oczekiwań. Należy mieć jednak świadomość, że praca w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym wymaga konkretnych kwalifikacji. Pracownik bez niezbędnej wiedzy, doświadczenia i umiejętności to ryzyko dla załogi oraz bezpieczeństwa całego zakładu produkcyjnego. Oznacza to, że nie ma dróg na skróty. W przypadku Zakładu Produkcyjnego Orlen w Płocku ścieżka rozwoju zawodowego jest jasno zdefiniowana. Umożliwia awansowanie, kształcenie i zdawanie egzaminów stanowiskowych. Wśród niezbędnych umiejętności, które wymagają potwierdzenia przed uzyskaniem awansu, jest zdobycie kompleksowej wiedzy o obsługiwanej instalacji, procesie produkcyjnym oraz obsłudze maszyn czy urządzeń. Jednocześnie zmianowy charakter pracy pozostawia dużo miejsca na realizację planów pozazawodowych.
Pracę w Zakładzie Produkcyjnym Orlen w Płocku można rozpocząć na przykład od stanowiska młodszego operatora procesów produkcyjnych z atrakcyjnym wynagrodzeniem początkowym. Do obowiązków należy m.in. obsługa maszyn, rejestrowanie parametrów procesu technologicznego czy kontrola jakości strumieni technologicznych.
Szkoła może być autorytetem dla uczniów
Trudno oczekiwać od nastolatków znajomości rynku pracy. Autorytetem są rodzice, opiekunowie, doradcy zawodowi w szkołach, ale przede wszystkim nauczyciele. Powiązanie teorii z praktyką i programem nauczania to synergia, którą Orlen od lat realizuje w ramach wspieranych inicjatyw edukacyjnych.
Orlen – dobre praktyki
Przedsiębiorstwo każdego roku oferuje możliwość odbycia praktyk zawodowych. Organizuje również spotkania dla uczniów ostatnich klas liceów i techników z pracownikami w szkołach oraz w zakładzie w Płocku. Więcej informacji o możliwościach współpracy z Grupą Orlen można uzyskać pod adresem e-mail: marka.pracodawcy@orlen.pl oraz na www.orlen.pl/kariera.

Zespół Budowania Marki Pracodawcy Orlen

Dowiedz się więcej: Orlen daje energię do nauki