Dwa lata temu producent klocków hamulcowych Lumag objął patronat nad klasą o profilu technik mechanik w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży. Projekt Lumag MasterClass jest realizowany w powiecie chodzieskim, ponieważ firma bardzo ceni sobie związek z lokalną społecznością.
Przedsiębiorstwo Lumag w tym roku obchodzi 30-lecie działalności. Specjalizuje się w produkcji klocków hamulcowych marki Lumag do pojazdów ciężarowych oraz marki Breck do pojazdów osobowych. Posiada jedną z najnowocześniejszych fabryk materiałów ciernych w Europie, zlokalizowaną w Budzyniu w województwie wielkopolskim. Jako jedna z największych firm działających w powiecie chodzieskim, Lumag włącza się w życie regionu i jego mieszkańców. Jednym z przejawów tego zaangażowania jest klasa patronacka.
Nauka w Lumag MasterClass to bardzo dobry start w dorosłe życie
Firma nawiązała współpracę z Zespołem Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży w roku szkolnym 2016/2017. Objęła patronat nad klasą kształcącą w zawodzie technik mechanik. W ten sposób rozpoczęła realizację projektu Lumag MasterClass. Dlaczego w tym zawodzie i w tej szkole?
Wiąże się to ze specyfiką przedsiębiorstwa. Najbliższy naszej branży jest zawód technik mechanik, gdyż to właśnie ci specjaliści z łatwością odnajdują się na różnych stanowiskach technicznych. Klasa patronacka to także przejaw naszej społecznej odpowiedzialności. Lumag jest firmą rodzinną i mimo światowego zasięgu bardzo ceni sobie lokalny charakter i silny związek z miejscową społecznością. Do tego projektu zaprosiliśmy więc Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży. To placówka z wieloletnimi tradycjami w kształceniu w zawodzie technik mechanik, a to gwarantowało powodzenie przedsięwzięcia – uzasadnia Łukasz Żak, marketing manager w Lumag Sp. z o.o. – Kształcenie na potrzeby lokalnych rynków pracy to trend, który będzie się w Polsce upowszechniał. Naszym zdaniem, właśnie takie partnerskie porozumienie pomiędzy uczniami, rodzicami, szkołą i biznesem daje efekt synergii, zapewniający rozwój młodzieży i odpowiednie jej przygotowanie do startu zawodowego – dodaje.
Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży to największa szkoła w powiecie chodzieskim (uczęszcza do niej ponad 800 uczniów) i najstarsza – szczyci się 100-letnią tradycją. Jak przekonuje dyrekcja, placówka stara się wcielać w życie idee swojego patrona. Dlatego chętnie przystąpiła do programu zaproponowanego przez spółkę Lumag. Jednym z najważniejszych argumentów na rzecz tej współpracy było to, że absolwenci klasy patronackiej mają bardzo duże szanse na podjęcie pracy w wyuczonym zawodzie.

– Chcemy kształcić w zawodach, na które jest zapotrzebowanie. Nauka w klasie patronackiej daje młodzieży konkretne korzyści: możliwość poznania nowoczesnych technologii, praktyki pod okiem najlepszych specjalistów z branży motoryzacyjnej oraz ofertę pracy po ukończeniu szkoły średniej. Kształcenie w zawodzie technik mechanik we współpracy z przedsiębiorstwem Lumag to bardzo dobry start w dorosłe życie
– przekonuje Anna Nylec, kierownik szkolenia praktycznego w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.
Duże zainteresowanie nauką w Lumag MasterClass
Umowa patronacka została podpisana w siedzibie spółki Lumag 30 sierpnia 2016 r. w obecności starosty chodzieskiego Juliana Hermaszczuka. Na potrzeby patronatu zmodyfikowano program nauczania oraz opracowano harmonogram praktycznej nauki zawodu.
Nauka zawodu technik mechanik jest trudna ze względu na duży zakres koniecznych do opanowania treści programowych – zarówno jeśli chodzi o wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności praktyczne. Aby sprostać wymogom podstawy programowej i specyfice parku maszynowego firmy Lumag, wspólnie z przedsiębiorstwem opracowaliśmy program nauczania dla tego zawodu. Przeprowadziliśmy kampanię informacyjną wśród młodzieży gimnazjalnej i otworzyliśmy klasę patronacką. Mamy nadzieję, że jej uczniowie odniosą sukces na egzaminach zawodowych i w przyszłej pracy zawodowej – mówi Lucyna Sworowska, dyrektor Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży. – Na współpracy korzysta zarówno szkoła, jak i firma. Najważniejsze są jednak korzyści, jakie odnosi uczeń, czyli praktyczna nauka zawodu lub staże w rzeczywistych warunkach pracy, nabycie umiejętności zawodowych z uwzględnieniem nowoczesnych technologii stosowanych przez lokalny przemysł, zwiększenie szans na zatrudnienie w przedsiębiorstwach naszego regionu oraz szybsza adaptacja i wdrożenie na stanowisku pracy – dodaje.
Z uwagi na duży stopień zautomatyzowania parku maszynowego oraz linii technologicznych firmy Lumag zaplanowano realizację praktycznej nauki zawodu zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży. Podstawy montażu maszyn i urządzeń uczniowie szlifują w centrum, natomiast w firmie poznają najnowsze technologie stosowane w produkcji.

– Nauczyciele praktycznej nauki zawodu w Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży oraz instruktorzy z firmy Lumag ustalili, jakie powinny być efekty kształcenia w zawodzie technik mechanik dla kwalifikacji M.17.Montaż i obsługa maszyn i urządzeń. W naszym centrum 
uczniowie mają zajęcia praktyczne w pracowniach: łączenia metali, obróbki plastycznej, obróbki ręcznej oraz obróbki mechanicznej. W przedsiębiorstwie Lumag natomiast młodzież może zastosować zdobyte wiadomości i umiejętności w środowisku pracy. Taka współpraca sprzyja podniesieniu jakości oraz zwiększeniu efektywności kształcenia zawodowego – mówi Zofia Cieślak, dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej w Chodzieży.
Centrum jest także ośrodkiem egzaminacyjnym. To właśnie w tej placówce w styczniu 2019 r. uczniowie klasy patronackiej przystąpią do egzaminu zawodowego.
Podczas pierwszego naboru do Lumag MasterClass przyjęto 28 uczniów. Wśród nich jest jedna dziewczyna.
Do klasy zgłosiło się wielu chętnych, ale liczba miejsc była ograniczona. Cieszymy się, że w klasie jest dziewczyna. Czas najwyższy na obalanie stereotypów w myśleniu i zachęcanie uczennic do podejmowania nauki w szkołach i na uczelniach o profilu technicznym. Kobieta mechanik nie jest już zjawiskiem niespotykanym – uważa Łukasz Żak.

Zgadza się z nim Anna Nylec: – Dziewczęta interesują się mechaniką. Kształcąc się w zawodzie technik mechanik, radzą sobie nie gorzej niż chłopcy.
Jak w praktyce wygląda nauka?
Lumag zapewnia finansowanie projektu, udostępnia wiedzę i doświadczenie swoich specjalistów, nowoczesny park maszynowy i stanowiska szkoleniowe wraz z wyposażeniem BHP. Postępy uczniów monitorowane są przez opiekujących się nimi na co dzień specjalistów z firmy. Profil klasy jest bowiem nastawiony na rozwijanie umiejętności praktycznych na podstawie zdobywanej wiedzy.
Dajemy młodzieży możliwość poznawania zawodu technik mechanik w dziale utrzymania ruchu. Przez cały rok szkolny uczniowie przyjeżdżają w każdy czwartek na siedem godzin do firmy i pod okiem naszej kadry zdobywają praktyczne umiejętności obsługi maszyn i urządzeń oraz poznają specyfikę pracy na wielu stanowiskach produkcyjnych – opisuje Łukasz Żak. – Zapewniliśmy też całej klasie miesięczne praktyki zawodowe w kwietniu tego roku. Było to dla nas sporym wyzwaniem, ponieważ chcieliśmy, aby każdy uczeń mógł poznać specyfikę pracy większości działów, nie tylko stricte produkcyjnych, ale też związanych z produkcją, np. działów badań i rozwoju, planowania produkcji, jakości oraz utrzymania ruchu od strony inżynierskiej – dodaje.
Te korzyści docenia Anna Nylec: – Uczniowie mają szansę zdobycia wiedzy praktycznej z zakresu na co dzień niedostępnego dla uczniów innych techników. W rezultacie mogą zyskać znaczącą przewagę podczas dalszych etapów kształcenia i w pracy zawodowej.

Przedsiębiorstwo oferuje też dodatkowe, bardzo atrakcyjne warunki rozwoju zawodowego i osobistego, m.in. stypendia za praktyki zawodowe oraz zajęcia praktyczne, pokrycie kosztów zakupu podręczników do nauki zawodu oraz odzieży roboczej, a także dodatkowe lekcje języka angielskiego dla najlepszych uczniów. To nie wszystko. Na przykład w trakcie ferii zimowych firma ufundowała całej grupie obóz narciarsko-snowboardowy w Zell am See w Alpach. Uczniowie mieli także okazję spotkać się z ambasadorem marki Breck – Krzysztofem Hołowczycem. Od drugiej klasy Lumag finansuje uczniom kurs prawa jazdy. Planuje też organizację pracy wakacyjnej oraz kursów z obsługi programu AutoCAD. Przedsiębiorstwo rozważa ponadto wsparcie najlepszych uczniów, którzy będą zainteresowani pracą w firmie, w kontynuacji nauki w szkole wyższej.
Polska jest europejską potęgą w produkcji podzespołów i części samochodowych. Dlatego związanie kariery zawodowej z motoryzacją daje młodym ludziom świetne perspektywy pracy i rozwoju. A nam, czyli pracodawcy, pozwala pozyskać nowe,młode talenty. Z pewnością w niedalekiej przyszłości pozyskamy doskonałych techników mechaników, a być może także inżynierów, bo program rozwoju kadr nie ogranicza się do kształcenia na poziomie szkoły średniej. Prezes spółki planuje wesprzeć tych uczniów, którzy zechcą się kształcić na uczelniach technicznych, na kierunkach, które dobrze przygotują do przyszłej pracy w branży automotive – podsumowuje Łukasz Żak.

 

Praktyki zawodowe pokazały mi pracę technika mechanika w nowoczesnym przedsiębiorstwie z parkiem technologicznym najnowszej generacji. Jest to dla mnie szansa na znalezienie swojego miejsca na rynku pracy.
Jakub

Podczas zajęć praktycznych w firmie Lumag zapoznaję się z technologią produkcji klocków hamulcowych od etapu projektowania po gotowy produkt. Mogę doskonalić umiejętności praktyczne w nowoczesnej firmie. Jako praktykant mam zapewnione książki do nauki przedmiotów technicznych. Kształcenie w klasie patronackiej daje mi szansę, by zostać wysoko wykwalifikowanym technikiem mechanikiem, a po ukończeniu studiów – inżynierem.
Marcin

Wybrałem zawód technika mechanika, ponieważ daje on duże możliwości na rynku pracy. Praktyka w przedsiębiorstwie Lumag daje mi szansę pracy w bardzo nowoczesnej firmie. Dzięki niej miałem okazję poznać pracę automatyka, która bardzo mnie zaciekawiła i zachęciła do rozwoju również w tym kierunku.
Paweł

Anna Świdurska

O firmie

Lumag założył w 1988 r. Marek Żak, obecnie główny udziałowiec i prezes zarządu. Na początku firma koncentrowała się na produkcji okładzin ciernych, a następnie wdrożyła własną technologię wytwarzania klocków hamulcowych marki Lumag do pojazdów ciężarowych oraz marki Breck do pojazdów osobowych. Marka Breck powstała w 2003 r. Posiada ponad      500 referencji klocków hamulcowych dostosowanych do różnych modeli pojazdów. Oferta jest nieustająco wzbogacana dzięki nowoczesnemu Działowi Badań i Rozwoju. Przez lata nastąpił ogromny postęp technologiczny, który widoczny jest w stale unowocześnianym parku maszynowym, rozwiązaniach konstrukcyjnych, a także w ciągłym podnoszeniu standardów jakości i bezpieczeństwa. Autorski system Compress Control gwarantuje, że każdy produkt wytworzony w zakładzie ma tę samą wysoką jakość. Spółka co roku sprzedaje na świecie ponad 11 mln klocków hamulcowych do pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych.