Raben Logistics Polska, lider logistyki na polskim rynku, z sukcesami realizuje program kształcenia dualnego we współpracy z uczelniami. Firma planuje wprowadzenie tego modelu nauczania także w szkołach zawodowych.
Raben działa na rynku europejskim od ponad 85 lat. Oferuje kompleksowe usługi logistyczne obejmujące logistykę kontraktową, międzynarodowy transport drogowy, obsługę logistyczną produktów świeżych, dystrybucję krajową, spedycję morską i lotniczą oraz przewozy intermodalne. Przedsiębiorstwo ma oddziały w 11 krajach Europy.
Historia Grupy Raben w Polsce sięga lat sześćdziesiątych zeszłego stulecia. Wtedy zajmowała się transportem tekstyliów do i z Polski. W 1991 r. utworzono pierwszy oddział przedsiębiorstwa w Polsce – w Baranowie pod Poznaniem. Początkowo pracowało w nim 12 osób i dysponował jednym magazynem, wynajmowanym od poznańskich Zakładów Motoryzacyjnych. Dwa lata później rozpoczęto budowę pierwszego własnego magazynu w Gądkach pod Poznaniem. Teraz firma posiada w Polsce niemal 50 oddziałów, w których pracuje 4,7 tys. osób. Do dyspozycji klientów jest ponad 500 tys. m kw. nowoczesnych powierzchni magazynowych. W całej Europie Grupa Raben zatrudnia prawie 10 tys. osób w 130 oddziałach. To pokazuje jak dużą rolę pełni Polska.
Firma dba o pracowników, co znajduje swoje odzwierciedlenie w wielu nagrodach i wyróżnieniach. Raben Logistics Polska zajęła m.in. trzecie miejsce w szóstej edycji badania Antal International „Najbardziej pożądani pracodawcy w branży TSL w opinii specjalistów i menedżerów” w kategorii „Transport, spedycja, logistyka”.
Współpraca z uczelniami o różnych profilach

Raben Logistics Polska współpracuje z wieloma uczelniami w Polsce, np. w Poznaniu firma nawiązała kontakt z Wyższą Szkołą Bankową, Politechniką Poznańską, Uniwersytetem Ekonomicznym i Wyższą Szkołą Logistyki.
Są to placówki o różnych profilach, a wspólne działania obejmują rekrutację na praktyki i staże, organizację targów pracy, wykładów i warsztatów oraz wspieranie kół naukowych – mówi Marcin Pomianowicz-Bartkowiak, menedżer ds. personalnych w Raben Logistics Polska.
W Wyższej Szkole Bankowej Raben patronuje studentom trzech kierunków – logistyki, inżynierii zarządzania i inżynierii gospodarki przestrzennej – którzy mają możliwość odbycia praktyk w firmie Raben. Nie tylko w Poznaniu – Wyższa Szkoła Bankowa ma bowiem jeszcze dziewięć oddziałów w całej Polsce. Praktyki semestralne w dualnym systemie kształcenia mieli m.in. studenci logistyki WSB we Wrocławiu.
Nauczyłem się m.in. planowania tras, rozmieszczania ładunków na samochodach, obsługi wielu urządzeń wspomagających procesy transportowe i magazynowe, obsługi systemów służących do zarządzania przedsiębiorstwem, wydawania dyspozycji przewoźnikom i współpracy z klientami. Łączenie studiów i praktyk w moim przypadku uważam za bardzo efektywne, ponieważ praktyka była ściśle powiązana z moim kierunkiem studiów. Po jej zakończeniu zostałem zatrudniony w firmie Raben na stanowisku dyspozytora – mówi Andrzej Klaczyński, student Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
Raben oferuje staże także studentom Politechniki Poznańskiej. Ponadto co roku bierze udział w organizowanych od 20 lat Targach Pracy Politechniki Poznańskiej, jednym z największych przedsięwzięć tego typu w poznańskiej społeczności akademickiej. O randze tej inicjatywy świadczy liczba wystawców – kilkadziesiąt firm z różnych branż, m.in.: motoryzacyjnej, informatycznej, budowlanej, automatycznej, telekomunikacyjnej, finansowej. Targom towarzyszy Forum Gospodarcze Politechniki Poznańskiej, które jest miejscem dialogu między naukowcami mającymi pomysły, rozwiązania i technologie a przedsiębiorcami poszukującymi nowoczesnych rozwiązań dla firm. Wśród absolwentów politechniki Raben szuka też pracowników. Na zatrudnienie liczyć mogą m.in. absolwenci kierunku transport.
Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu firma prowadzi prelekcje i seminaria. Oferuje także staże zarówno studentom, jak i absolwentom, nie tylko logistyki, ale także takich kierunków, jak finanse i rachunkowość czy zarządzanie.
Studia dualne przyspieszają karierę zawodową

Najdłużej i najściślej Raben Logistics Polska współpracuje z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu. Uczelnia od trzech lat prowadzi studia dualne z zakresu logistyki. Jednym z 16 partnerów tej inicjatywy jest właśnie Raben. Program studiów dualnych International Logistics I stopnia zakłada zdobywanie wiedzy teoretycznej w trakcie wykładów, ćwiczeń i warsztatów na uczelni i wiedzy praktycznej na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwie, z którym student podpisuje umowę stażową. Korzyści są oczywiste: trzyletni staż zawodowy, wynagrodzenie stażowe, doskonalenie języka angielskiego (połowa zajęć odbywa się w tym języku), wykłady i ćwiczenia prowadzone m.in. przez specjalistów z firm partnerskich WSL. Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje dyplom licencjata i może kontynuować naukę na studiach magisterskich.
Studia dualne International Logistics łączą zdobywanie wiedzy z praktyką na konkretnych stanowiskach logistycznych. Nasi absolwenci mają nie tylko dyplom prestiżowej uczelni, ale też trzy lata stażu w jednej z najlepszych firm logistycznych. Program przygotowaliśmy tak, aby podczas stażu studenci poznali specyfikę pracy na wszystkich stanowiskach logistycznych – od magazyniera po spedytora. To sprawia, że kariera zawodowa tych młodych ludzi nabiera znacznego przyspieszenia – podkreśla dr Wojciech Machowiak, wykładowca i koordynator studiów dualnych w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. – Naszymi partnerami są zarówno przedsiębiorstwa logistyczne, jak i produkcyjne. Jednym z wyróżniających się jest Raben. We współpracy z tą firmą cenimy sobie regularność i konsekwencję. Praktyki są bardzo dobrze zorganizowane, realizowany jest program studiów, wiemy, na co możemy liczyć – a co ważniejsze – na co mogą liczyć studenci-stażyści – dodaje.
Zainteresowanie studiami dualnymi International Logistics rośnie z roku na rok. W pierwszym roku naboru uczelnia miała 20 kandydatów, w drugim 60, a w trzecim już 74. Dostępnych jest 40 miejsc stażowych.
Zwiększające się zainteresowanie studiami dualnymi w wariancie realizowanym przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu, w opinii wielu obserwatorów, wynika z tego, że stają się one studiami dla ambitnych, widzących w nich szansę na szybki rozwój zawodowy – podkreśla Wojciech Machowiak. – Program prowadzimy od trzech lat. W tym roku pierwszy rocznik skończy już te studia. Po uzyskaniu dyplomu absolwenci nie będą wymagali – czasami dość długiego – okresu adaptacji, uczenia się pracy logistyka. Z tego, co wiemy, większość naszych studentów zostanie w firmach, w których odbywa staże. To doskonałe rozwiązanie, bo pracodawcy znają stażystów, a oni znają firmę – dodaje.
Ze współpracy z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu zadowolony jest także Marcin Pomianowicz–Bartkowiak: – Współpracujemy z WSL od ponad dziesięciu lat. Oczywiście w tym czasie nasze zaangażowanie przybierało różne formy. Teraz poza ścisłym współdziałaniem z biurem karier angażujemy się w studia dualne, organizujemy wykłady, webinaria i warsztaty dla studentów. Zapraszamy też młodych ludzi na wycieczki do magazynów. Frekwencja na naszych zajęciach zwiększa się z roku na rok. Studenci chcą wiedzieć, jak wygląda praktyka biznesowa i chętnie angażują się we wszystkie inicjatywy, w których wiedzę zdobytą na uczelni mogą przełożyć na praktyczne doświadczenia.
Współpraca firmy Raben z Wyższą Szkołą Logistyki w Poznaniu dotyczy nie tylko studiów dualnych. Od 2012 r. stosowaną w firmie metodą mającą przygotować nowego pracownika do wykonywanych zadań jest shadowing. Studenci przez dzień towarzyszą osobom na kierowniczych stanowiskach w ich rutynowym dniu pracy. Dzięki temu poznają specyfikę danego stanowiska lub zawodu.
Od kilku lat Raben organizuje w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu Raben Day. To cykl wykładów i warsztatów, podczas których pracownicy grupy, doświadczeni eksperci i praktycy, dzielą się wiedzą, doświadczeniem i tajnikami pracy zawodowej ze studentami WSL. Ostatni Raben Day odbył się pod koniec listopada zeszłego roku. Monika Pietraszak, specjalista ds. spedycji międzynarodowej, oraz Monika Tymecka, lider zespołu, wygłosiły prelekcję „Spedytor kontra spedytor – czyli spotkania teorii z praktyką”. O organizacji sieci drobnicowej w Raben Logistics Polska opowiedział Mariusz Komorowski, zastępca kierownika działu transportu drogowego. Sekrety radzenia sobie z logistycznymi wyzwaniami w branży spożywczej zdradziła natomiast Aleksandra Paszak, menedżer operacyjny. Druga część Raben Day poświęcona została na praktyczne warsztaty. Na semestr letni planowany jest cykl warsztatów z zakresu umiejętności miękkich.
Firma organizuje dla studentów WSL także programy stażowe i konkursy. W ciągu ponad dziesięciu lat współpracy z uczelnią zatrudniła już kilkudziesięciu jej absolwentów.
A co ze szkołami zawodowymi?

Współpraca z uczelniami umożliwia Raben Logistics Polska pozyskanie wysoko wykwalifikowanej kadry, ale nie zapewni odpowiedniej liczby pracowników na niższych stanowiskach. W branży logistycznej brakuje przede wszystkim kierowców i pracowników magazynu. Dlatego od 2010 r. Raben prowadzi kampanię społeczną „Transport jest potrzebny”, której ideą jest uświadomienie wagi przewozów dla społeczeństwa. Akcja była promowana m.in. za sprawą ciężarówek, na których widniały hasła „Bez transportu nie ma jogurtu”, „Bez transportu nie ma remontu”, „Bez kierowców nie ma butów”, „Bez kierowców nie ma samochodów” itp.
Od czterech lat Raben organizuje także ogólnopolski Tydzień Przedsiębiorczości, czyli drzwi otwarte dla uczniów szkół średnich. Przedstawiciele firmy pokazują m.in., na czym polega praca w magazynie. Co roku jest coraz więcej chętnych. W zeszłym było to 560 osób.
Z jednej strony, wydarzenia tego typu wpisują się w naszą strategię CSR, z drugiej, jest to element edukacji zawodowej. Uświadamiamy młodzież, że istnieją takie zawody, jak magazynier czy kierowca. Pokazujemy, że mogą to być interesujące ścieżki kariery zawodowej – mówi Marcin Pomianowicz-Bartkowiak.
Firma zamierza pójść o krok dalej i rozpocząć współpracę ze szkołami zawodowymi w zakresie kształcenia dualnego.
Prowadzimy rozmowy z kilkoma szkołami. Możliwe, że jeszcze w tym roku nawiążemy ściślejszą współpracę przy tworzeniu programów nauczania czy praktyk zawodowych – mówi Marcin Pomianowicz-Bartkowiak. – Potrzeba wynika z sytuacji na rynku pracy, a także strategicznego, perspektywicznego podejścia do kształcenia przyszłych kadr. Inwestycja w młodych pracowników to przyszłość. Alternatywnym rozwiązaniem dla firm logistycznych jest ryzykowna wojna płacowa o pracowników i podkupywanie ich innym lub zgoda na kurczenie się biznesu. Szybciej niż się niektórym wydaje zabraknie po prostu rąk do pracy dla wszystkich zainteresowanych – dodaje.
Andrzej Rembowski