Szanowni Państwo,

jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę docenić wyjątkowe zaangażowanie i pasję osób uczestniczących w przygotowaniu czasopisma „My Zawodowcy” (spis treści) Dziękuję za serdeczne słowa oraz życzenia z okazji numeru jubileuszowego, a także wszystkie sugestie, w tym dotyczące harmonogramu wydawniczego. Najnowszy numer nawiązuje więc do zaplanowanych na wiosnę dni otwartych w szkołach i przedsiębiorstwach, targów edukacyjnych, targów pracy, konkursów i kampanii promujących zawody szkolnictwa branżowego. Podkreślając atrakcyjność oferty kształcenia zawodowego, prezentujemy – także na stronie myzawodowcy.pl – inspirujące działania podejmowane przez podmioty, które w sposób efektywny pomagają młodym ludziom w przygotowaniu i realizacji planów edukacyjno-zawodowych.
……„Wygrywają zawodowcy. Dołącz do najlepszych!” to hasło zaproponowane przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną INVEST-PARK, która od wielu lat wspiera kształcenie zawodowe, m.in. w ramach Klastra Edukacyjnego INVEST in EDU. Artykuł otwierający niniejsze wydanie dokumentuje efektywność tego docenianego przez ekspertów i praktyków przedsięwzięcia.
……W dyskusji mogącej pomóc w popularyzacji i rozwoju kształcenia zawodowego uczestniczą również przedsiębiorstwa reprezentujące – jak w każdym numerze – różne branże: Bridgestone Stargard, Castorama Polska, Daicel Safety Systems Europe, Hörmann Polska, Mechatronik, NSK Steering Systems Europe Polska, PKN Orlen, Schattdecor Polska i Veolia Energia Łódź, a także szkoły, których oferta jest dostosowana do potrzeb rynku pracy – tym razem są to placówki z Gorzyc, Łodzi, Rawy Mazowieckiej, Stargardu i Warszawy.
……Zapraszam także do zapoznania się z efektami projektu edukacyjnego #DumnyDekarz. Działania promocyjne w ramach drugiej edycji kampanii potrwają do października 2020 r.
……Tradycyjnie polecam artykuły z cyklu „Wnioski i rekomendacje ekspertów”. Profesor Małgorzata Rosalska zwraca uwagę na praktyczny charakter wiedzy zawodoznawczej, koncentrując się na zarządzaniu strategicznym, kompetencji wyróżniającej i profilaktyce niepowodzeń karierowych. Tomasz Wika przedstawia natomiast propozycje usprawnienia systemu kształcenia zawodowego.

Zapraszam do lektury oraz dalszej współpracy.

 

 

Anna Świdurska – redaktor naczelna

….