Szanowni Państwo,
Drodzy Czytelnicy i Partnerzy,

w poprzednim artykule redakcyjnym podkreśliliśmy, że wydany 4 marca numer czasopisma „My Zawodowcy” został przygotowany m.in. w związku z zaplanowanymi na wiosnę dniami otwartymi w szkołach i przedsiębiorstwach, targami edukacyjnymi, targami pracy, targami praktyk i staży, konkursami i kampaniami promującymi zawody szkolnictwa branżowego. W pierwszym kwartale wspólnie z pracodawcami i szkołami przygotowaliśmy również artykuły, które miały się ukazać w majowym wydaniu. W związku z pandemią COVID-19 opisane w nich inicjatywy, w większości związane z kształceniem praktycznym, wymagają ponownego zaplanowania.  Zmieniają się również oferty zatrudnienia oraz czynniki wpływające na atrakcyjność pracodawcy.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę oraz za sugestie, które otrzymaliśmy w tym nietypowym dla wszystkich czasie. Dotyczą one przede wszystkim strony myzawodowcy.pl oraz koncepcji kolejnego numeru czasopisma. Dotychczas na stronie głównej oraz w ramach modułów „Edukacja z praktyką” i „To przedsiębiorstwo kształci” („Współpracujemy z osobami z pasją”) pojawiały się materiały zaprezentowane w czasopiśmie. W najbliższych miesiącach artykuły będą publikowane wyłącznie na portalu – w jeszcze większym stopniu będzie on pomagać w realizacji celów obejmujących popularyzację edukacji zawodowej, kształtowanie marki pracodawcy i marki szkoły, budowanie wizerunku poszczególnych branż i zawodów, promowanie współpracy przedsiębiorstw ze szkołami i uczelniami oraz ocenę zapotrzebowania na kompetencje. Materiały te będą stanowić podstawę specjalnego numeru czasopisma „My Zawodowcy”, który planujemy wydać w czwartym kwartale. Zostaną w nim przedstawione m.in. wspólne przedsięwzięcia szkół i przedsiębiorstw oraz wyzwania na 2021 r. Ponadto udokumentujemy inne działania pracodawców z zakresu employer brandingu – szczególną uwagę zwrócimy na wartości, jakimi kierują się przedsiębiorstwa, dostosowując się do nowych warunków. Znajomość standardów firm jest i będzie ważna dla pracowników, kandydatów, potencjalnych kandydatów – uczniów i studentów – oraz klientów.

Do współpracy przy realizacji misji portalu i czasopisma „My Zawodowcy” serdecznie zapraszamy przedsiębiorstwa reprezentujące różne branże, szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, samorządy, firmy szkoleniowe i doradcze, biura karier oraz inne podmioty pomagające młodym ludziom w przygotowaniu i realizacji planów edukacyjno-zawodowych.

Życzymy zdrowia, pozytywnej energii do podejmowania nowych wyzwań oraz dalszych sukcesów.  Równie serdeczne życzenia składamy młodym ludziom, w szczególności tym, którzy podejmują decyzje o przyszłości zawodowej. Powodzenia!

Zespół „My Zawodowcy”