Szanowni Państwo,

w imieniu redakcji czasopisma „My Zawodowcy” mam przyjemność zaprezentować kolejny numer, a równocześnie podziękować za przyjęcie zaproszenia do współpracy w zakresie promocji i rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce. Dziękuję za wszystkie opinie oraz propozycje tematów i tekstów do najbliższych wydań.

Od przedstawienia założeń reformy kształcenia zawodowego minęło sześć miesięcy. Jak można podsumować zaangażowanie szkół i przedsiębiorstw w jej przygotowywanie? Na czym polega przewaga nowych rozwiązań nad dotychczasowymi? Na te i inne pytania odpowiada wiceminister edukacji narodowej Teresa Wargocka w rozmowie zatytułowanej „Promujemy wiedzę fachową, promujemy zawodowstwo”.

Tematem przewodnim wydania są klastry edukacyjne utworzone przez zarządy specjalnych stref ekonomicznych. Od powstania pierwszego z nich minęły dwa lata.Koncepcja klastrów stała się ważnym narzędziem wspierania kształcenia zawodowego. Coraz więcej przedsiębiorstw prowadzących działalność w specjalnych strefach ekonomicznych współpracuje ze szkołami zawodowymi, między innymi umożliwiając uczniom odbycie praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych. Raport specjalny podsumowuje, jak specjalne strefy ekonomiczne dźwigają szkolnictwo zawodowe.

W numerze znajdą Państwo kolejne wypowiedzi przedstawicieli szkolnictwa zawodowego, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pracodawców, instytucji rynku pracy i przedsiębiorstw uczestniczących w procesie kształcenia. Podkreślenia wymagają na przykład stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców na temat systemu nadawania licencji zawodowych w Polsce oraz zaproszenie wystosowane przez dyrekcję Zespołu Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków SA – jednej z niewielu tego typu placówek w Polsce.

Zachęcam do zapoznania się z kolejnymi przykładami bardzo dobrych praktyk z zakresu kształcenia zawodowego.

Życzę przyjemnej lektury i zapraszam do dalszej współpracy.

parafka-2
Anna Świdurska – redaktor naczelna
a.swidurska@myzawodowcy.pl