Niemiecki koncern we współpracy z wielkopolskimi szkołami od 11 lat kształci przyszłych pracowników w pięciu zawodach.
Volkswagen Poznań należy do największych pracodawców w Wielkopolsce. Każdego dnia w firmie pracuje już niemal 10 tys. osób. Główny zakład znajduje się w Poznaniu Antoninku. Mieści się tam spawalnia, lakiernia i hala montażu. Szczególną uwagę zwraca ta ostatnia. Montaż dwóch modeli Caddy i Transportera T6 odbywa się w hali o powierzchni 29 tys. m kw. na linii montażowej o długości 1250 m. W 2016 r. ukończono też zakład produkcyjny w Białężycach pod Wrześnią. Na 220 ha (powierzchnia 300 boisk piłkarskich) ulokowano nowoczesną lakiernię, halę budowy karoserii i montażu oraz park dostawców z powierzchnią logistyczną. Montowany tam będzie model Volkswagen Crafter. Przy pełnym wykorzystaniu możliwości produkcyjnych pracować tu będzie 3 tys. osób. Dodatkowo w pobliżu fabryki powstaną siedziby polskich i zagranicznych dostawców, co także przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia w regionie. Możliwości produkcyjne nowej fabryki wynoszą 100 tys. samochodów rocznie. Produkowane przez Volkswagen Poznań samochody trafią na rynki na całym świecie.
Nauka pięciu zawodów

Wraz z rozwojem możliwości produkcyjnych Volkswagen zwiększa zatrudnienie i coraz bardziej angażuje się w edukację przyszłych pracowników.
Kształcenie zawodowe jest bezpośrednio związane z naszymi potrzebami rekrutacyjnymi – podkreśla Dagmara Prystacka, rzecznik prasowy Volkswagen Poznań.
Koncern rozpoczął kształcenie zawodowe wielkopolskiej młodzieży już w 2005 r., nawiązując współpracę z Zespołem Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Od tego czasu ponad 200 absolwentów tej placówki znalazło zatrudnienie w poznańskiej fabryce Volkswagena. Firma wspólnie ze swarzędzką szkołą prowadzi cztery klasy patronackie, wspierając uczniów, którzy chcą zostać monterami mechatronikami (od 2005 r.), elektromechanikami pojazdów samochodowych (od 2011 r.), mechanikami automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych oraz operatorami maszyn i urządzeń odlewniczych (oba ostatnie kierunki od 2012 r.).
Specjaliści w wymienionych dziedzinach są niezbędni dla koncernu. Każdy jest kluczowy na innym etapie powstawania nowoczesnych samochodów w poznańskiej fabryce. Monter mechatronik odpowiada za instalowanie i konserwację zespołów elektrycznych i komponentów, instaluje zespoły i części składowe w maszynach i systemach oraz zajmuje się montażem i demontażem oraz kontrolą maszyn, systemów i urządzeń. Elektromechanik pojazdów samochodowych sprawdza stan techniczny zespołów i elementów instalacji elektrycznej oraz elektronicznej samochodów, lokalizuje i usuwa uszkodzenia w układach elektronicznych, wykonuje połączenia elektryczne, montuje instalacje oraz urządzenia elektryczne i elementy układów elektronicznych. Przeprowadza też przeglądy techniczne instalacji elektrycznych w pojazdach oraz sprawdza jakość wykonanych prac. Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych montuje elementy i zespoły automatyki przemysłowej, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń precyzyjnych. Operator maszyn i urządzeń odlewniczych zalewa formy ciekłym metalem, wykrywa wady odlewów, dokonuje napraw, ale także analizuje przyczyny wad. Potrafi też kontrolować proces technologiczny zgodnie z procedurami zapewnienia jakości.
W związku z budową zakładu we Wrześni w 2016 r. Volkswagen Poznań rozpoczął współpracę z Zespołem Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni. Wiedzę i umiejętności zawodowe zdobywają tam przyszli mechanicy precyzyjni. Czym będą się zajmować Będą wytwarzać i naprawiać przyrządy, szablony, narzędzia skrawające i kształtowe, które służą do produkcji i obróbki elementów karoserii. Do ich zadań będą też należeć montaż, użytkowanie i konserwacja. Dodatkowo – wykonywanie elementów mechanicznych do urządzeń precyzyjnych, pomiary wielkości mechanicznych oraz korekta nastawy i ustawienia urządzeń. W następnych latach Volkswagen Poznań planuje we wrzesińskiej szkole otworzyć kolejne klasy patronackie w zawodach związanych z blacharstwem i lakiernictwem.
Praktyczna nauka zawodu

W roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach patronackich Volkswagena w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu rozpoczęło 66 uczniów.
Mamy już 240 uczniów na wszystkich poziomach kształcenia – wylicza Piotr Stasiak, wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Swarzędzu.
W klasie patronackiej w Zespole Szkół Politechnicznych we Wrześni uczy się natomiast 20 uczniów – 12 z nich zostało pracownikami młodocianymi Volkswagen Poznań, zaś ośmiu – firmy Gestamp, która jest dostawcą części do karoserii do fabryki Volkswagena w Antoninku oraz w Białężycach. Edukacja trwa trzy lata. Uczniowie zdobywają wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. W pierwszym roku zajęcia praktyczne prowadzone są w szkolnych warsztatach.
Podczas drugiego i trzeciego roku nauki praktyka, w zależności od zawodu, odbywa się w warsztatach oraz działach produkcyjnych poznańskiej fabryki, warsztatach szkolnych lub w serwisach samochodowych sieci dealerskich koncernu VW. Na przykład uczniowie klas o profilu elektromechanik pojazdów samochodowych uczą się też w Volkswagen-Porsche Inter Auto Polska.
Uczniowie klas pod patronatem Volkswagen Poznań dwa razy w tygodniu mają część zajęć praktycznych w zakładzie. Podczas praktyk realizują podstawę programową oraz nabywają kompetencje niezbędne do wykonywania nauczanego zawodu w naszej firmie – mówi Dagmara Prystacka.
Ponadto uczniowie na każdym etapie edukacji mają miesięczne praktyki zawodowe w różnych działach produkcyjnych przedsiębiorstwa, dzięki czemu mogą zweryfikować swoją wiedzę oraz umiejętności pod okiem doświadczonej kadry oraz poznać nowoczesne procesy produkcyjne. W programach klas patronackich firmy Volkswagen Poznań, oprócz praktycznej nauki zawodu, uwzględniono rozszerzony program nauki języka niemieckiego. Warto podkreślić, że nauka odbywa się według standardów koncernowych, o co dba VW Group Academy. Edukacja kończy się polskim egzaminem zawodowym przeprowadzanym według procedur Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Uczniowie, którzy chcą pracować w Volkswagen Poznań, muszą zdać także egzamin niemiecki przed Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową.
Uczniowie potwierdzają w ten sposób swoje kwalifikacje według niemieckiego programu nauczania i otrzymują prestiżowy certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu w wielu krajach europejskich – mówi Dagmara Prystacka.
Podczas edukacji uczniowie zatrudnieni są przez Volkswagen Poznań jako pracownicy młodociani. Biorą też udział w różnych szkoleniach koncernowych, np. wyjeżdżają na wymiany uczniowskie do Niemiec. Najlepsi mogą wygrać staż w niemieckiej fabryce oraz wziąć udział w jednym z zagranicznych zjazdów integracyjnych.
Edukację w klasach patronackich zakończyło już niemal 250 uczniów. Ponad 80 proc. z nich znalazło zatrudnienie w Volkswagen Poznań.
Na pracę liczyć mogą wszyscy nasi absolwenci, którzy spełnią cztery warunki: zdadzą polski egzamin kwalifikacji zawodowych, niemiecki egzamin AHK, w trakcie nauki nie udzielono im uwag dyscyplinujących oraz uzyskali średnią powyżej 3,4 w cyklu kształcenia – podsumowuje Piotr Stasiak.
Andrzej Rembowski

O firmie
Volkswagen Poznań to spółka należąca do koncernu Volkswagen AG. Zajmuje się przede wszystkim produkcją samochodów dostawczych i ciężarowych. Początki firmy to maj 1993 r., kiedy utworzono Volkswagen Poznań SA – joint venture między Volkswagen AG i Fabryką Samochodów Rolniczych Polmo w Poznaniu. To drugie przedsiębiorstwo znane było od lat z produkcji popularnego samochodu Tarpan. Pod koniec 1994 r. w Volkswagen Poznań rozpoczęto montaż modelu T4. W latach 90. i jeszcze na początku XXI w. w Antoninku montowano także samochody marek Škoda (modele Favorit, Felicia, Fabia), SEAT (model Cordoba) i Audi (model A6). W 1995 r. fabryka jako pierwsza firma motoryzacyjna w Polsce uzyskała certyfikat DIN ISO 9002. Wgrudniu1996 r. Volkswagen Poznań staje się w 100 proc. spółką-córką koncernu Volkswagen AG. W tym samym roku spółka wydzierżawiła halę od Zakładów H.Cegielski Poznań SA  i utworzyła w niej odlewnię. Teren ten ostatecznie wykupiła w 2010r. W2003r. w fabryce rozpoczęto produkcję modelów T5 oraz Caddy.
W grudniu 2007 r. w poznańskim zakładzie świętowano wyprodukowanie milionowego samochodu. Dwa lata później rozpoczęto produkcję modelu Transporter. W 2014 r. podjęto decyzję o budowie nowej fabryki Volkswagena w Białężycach koło Wrześni.

Volkswagen Poznań od lat współpracuje z wielkopolskim środowiskiem oświatowo-naukowym. W 2004 r. zawarto umowę współpracy z Akademią Ekonomiczną w Poznaniu. Rok później podobną umowę podpisano z Politechniką Poznańską oraz utworzono klasę patronacką o profilu monter mechatronik w Zespole Szkół nr1 w Swarzędzu. W 2010 r. umowę o współpracy Volkswagen Poznań podpisał z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2016 r. firma współpracuje też z Zespołem Szkół Politechnicznych we Wrześni.
Młodzi ludzie chętnie rozpoczynają pracę w firmie Volkswagen Poznań, bo dba ona o swoich pracowników. Była za to wielokrotnie nagradzana. W 2012 r. otrzymała tytuł Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi Instytutu Pracy i Spraw Społecznych. W 2013 r. Państwowa Inspekcja Pracy przyznała poznańskiej spółce miano „Pracodawcy – Organizatora Pracy Bezpiecznej”. Firma otrzymała także statuetkę Złoty OTIS za program profilaktyczny dla pracowników.