Zaangażowanie w konkursy umiejętności zawodowych to korzyści dla uczniów, nauczycieli i pracodawców. W październiku w Radomiu odbędzie się ogólnopolski konkurs Systemy Suchej Zabudowy. Formuła zawodów będzie oparta na procedurach międzynarodowych konkursów WorldSkills i EuroSkills.

 

Zapraszamy uczniów wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych do udziału w ogólnopolskim konkursie Systemy Suchej Zabudowy. Zawody odbędą się 21 i 22 października w hali Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu. Trwa rejestracja uczestników. Zgłaszać się można za pomocą formularza online.
Zawody będą miały oczywiście praktyczną formułę, opartą na procedurach międzynarodowych konkursów WorldSkills i EuroSkills. Praktyczny charakter będzie miał również etap kwalifikacji. W trakcie przygotowań uczestnik zobowiązany jest do wykonania zadania treningowego, czyli montażu SSZ według rysunku i specyfikacji przygotowanej przez organizatora, oraz udokumentowania go krótkim filmem (maks. 10 minut) i fotoreportażem (20 zdjęć). Materiały te pozwolą ekspertom na wybór uczestników eliminacji spośród zgłoszonych uczniów.
Konkurs jest częścią międzynarodowego projektu „WeRskills – platforma informacyjno-konsultacyjna wspierająca proces pozyskiwania talentów do udziału w konkursach umiejętności zawodowych na poziomie krajowym i europejskim”, koordynowanego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji. Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+ we współpracy m.in. z Konfederacją Budownictwa i Nieruchomości oraz Fundacją Edukacji Rozwoju i Innowacji. Ideą przedsięwzięcia jest opracowanie modelu pozyskiwania zawodników do krajowych konkursów umiejętności zawodowych dzięki synergii pomiędzy instytucjami organizującymi konkursy umiejętności, organizacjami szkoleniowymi, instytucjami edukacyjnymi, uczniami i nauczycielami przedmiotów zawodowych oraz przedsiębiorcami z branży budowlanej i zrzeszającymi ich stowarzyszeniami.  Doświadczenie tak zróżnicowanej grupy podmiotów pozwoli na osadzenie tych konkursów w realiach polskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego.
Branża budowlana jest bardzo dynamiczna i potrzebuje wykształconych pracowników z konkretnymi umiejętnościami, a konkursy międzynarodowe poszerzają horyzonty ich uczestników i przedstawicieli całej branży. Wzajemne uczenie się stwarza niepowtarzalną szansę rozwoju. Zarówno etap treningu, jak i sama rywalizacja to okazje do zdobycia nowych kompetencji uważa Magdalena Stusińska-Krywalska z Fundacji Edukacji Rozwoju i Innowacji.
Podobnego zdania jest Krzysztof Baranowski z Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości: – Współzawodnictwo, wymiana doświadczeń, stosowanie nowoczesnych materiałów, narzędzi i urządzeń mają zdecydowanie pozytywny wpływ na stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Młodzi specjaliści z krajów, które wprowadziły procedury WorldSkills do programów nauczania, osiągają najlepsze wyniki podczas międzynarodowych zawodów. Przygotowujące do konkursu zadania praktyczne, tzw. test projects, wpływają na rozwój kompetencji twardych młodych ludzi i jakość ich pracy, a co za tym idzie – na przyszłe zatrudnienie i poziom wynagrodzeń. Propagowanie aktywności polegającej na współzawodnictwie ma tylko pozytywne skutki.
Krzysztof Baranowski dodaje, że konkursy umiejętności zawodowych wpływają pozytywnie także na zaangażowane w nie branże: – Potęgi gospodarcze świata ukierunkowane są na nowoczesne kształcenie zawodowe. Wystarczy spojrzeć, gdzie odbywały się konkursy WorldSkills. Takie kraje, jak Rosja, Chiny, Niemcy, Kanada, Korea Południowa, Finlandia czy Japonia, zacieśniają współpracę pomiędzy kształceniem zawodowym i przemysłem. Bez doskonale wykształconych fachowców – montażystów, operatorów, projektantów czy technologów – żadna nowoczesna gospodarka nie nadąży za dynamicznymi zmianami wynikającymi z postępu technologicznego.
Organizatorzy ogólnopolskiego konkursu Systemy Suchej Zabudowy mają nadzieję, że rozpocznie on nowy cykl wieloetapowych praktycznych zawodów budowlanych w Polsce.
Konkursy umiejętności zawodowych wzorowane na modelu WorldSkills podnoszą rangę specjalistów oraz pokazują, jak ważne są umiejętności w osiąganiu wzrostu gospodarczego i konkurencyjności polskich firm. Główną rolę odgrywają tu pracodawcy oraz instytucje kształcenia zawodowego. Podmioty te mają szansę wspólnie opracować i wdrożyć wysokiej jakości programy nauczania, by zapewnić ciągły napływ talentów do poszczególnych branż – podsumowuje dr Krzysztof Symela, kierownik Grupy Badawczej Rozwoju Edukacji Zawodowej w Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji.
Małgorzata Kowalska
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
malgorzata.kowalska@itee.lukasiewicz.gov.pl