1 września 2016 r. General Motors Manufacturing Poland uruchomił klasę patronacką w zawodzie monter mechatronik. Powstały w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach oddział ma umożliwić uczniom zasadniczej szkoły zawodowej profesjonalną edukację wzbogaconą elementami kształcenia dualnego.
Fabryka w Gliwicach jest jednym z najnowocześniejszych zakładów General Motors. General Motors Manufacturing Poland składa się z trzech oddziałów: zakładu produkcji samochodów osobowych w Gliwicach, zakładu produkcji silników w Tychach oraz Centrum Usług Wspólnych. Centrala znajduje się w Gliwicach, gdzie oprócz nowego Opla Astry w wersji hatchback produkowane są kabriolet Cascada oraz Astra J w wersjach sedan, GTC i OPC. Zespół zakładu wykorzystuje swoje kompleksowe doświadczenie, produkując samochody dla czterech marek: Opla, Vauxhalla, Buicka i Holdena.
Spółka jest jednym z największych pracodawców w regionie, zatrudniającym ponad 4000 osób w działach produkcyjnych, zakupów, IT i inżynierii oraz Centrum Usług Wspólnych. Jest też jednym z największych eksporterów w Polsce – 94 proc. produkcji trafia na rynki w Europie, Afryce, Azji i Oceanii. Opel Astra, powstający w gliwickim oddziale GMMP, cieszy się ogromnym powodzeniem w całej Europie i mocno winduje sprzedaż marki, ma również największy udział w produkcji gliwickiego zakładu. Nowa generacja Astry to jeden z bestsellerów w ofercie Opla.
Przedsiębiorstwo było wielokrotnie wyróżniane. Ostatnio otrzymało główną nagrodę w organizowanym przez International Project Management Association Polska (IPMA Polska) konkursie Polish Project Excellence Award 2016 (w kategorii Projekty Inwestycyjne) za przygotowanie i uruchomienie produkcji Opla Astry piątej generacji. Opel Astra został uhonorowany prestiżowym tytułem europejskiego Samochodu Roku 2016 oraz nagrodami Safetybest 2015 i Złota Kierownica za 2015 r. Firma otrzymała również wiele nagród jako pracodawca, m.in. wyróżnienie w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi (2012 r.) i tytuł Solidnego Pracodawcy 2013. Gliwicka fabryka jest też laureatem konkursu Top Pracodawca Województwa Śląskiego.
Monter mechatronik – zawód z przyszłością

Przez ponad dwie dekady funkcjonowania na polskim rynku firma rekrutowała pracowników i uczyła ich kultury pracy według sprawdzonych na całym świecie standardów General Motors. Ważnym elementem tej działalności jest kształcenie młodych ludzi. GMMP od wielu lat prowadzi program Młody Inżynier, oferując studentom płatne praktyki z możliwością późniejszego podjęcia pracy w zakładzie w Gliwicach. W programie uczestniczą m.in. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Śląska i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Studenci tych uczelni podczas specjalistycznych szkoleń nie tylko rozwijają kwalifikacje zdobyte w trakcie studiów, ale też nabywają nowe umiejętności. Przedsiębiorstwo poszło o krok dalej i utworzyło klasę patronacką o profilu monter mechatronik. Umowę o jej powołaniu w kwietniu 2016 r. podpisali Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, Andrzej Korpak, dyrektor generalny General Motors Manufacturing Poland, oraz Bogumiła Kluszczyńska, dyrektor Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego im. Marii Skłodowskiej-Curie, w którym klasa działa.
Dużą barierą dla wchodzących na rynek pracy absolwentów szkół jest brak doświadczenia zawodowego. Dzięki klasie patronackiej umożliwiamy uczniom zdobycie praktycznych umiejętności. Dajemy im także dostęp do światowej klasy rozwiązań w zakresie produkcji oraz tak zaawansowanych technologicznie modeli jak Opel Astra – europejski Samochód Roku 2016 – powiedział po podpisaniu umowy Andrzej Korpak.
Realizowany przez nas program edukacji na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej został poprzedzony analizą wzorców stosowanych w Niemczech, gdzie kształcenie dualne funkcjonuje świetnie już od wielu lat. Zawarliśmy m.in. umowę z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową, promującą ten model edukacji. Rozmawialiśmy też z przedstawicielami Volkswagen Poznań, który ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu mechatroników – mówi Jacek Żarnowiecki, dyrektor ds. personalnych w General Motors Manufacturing Poland.
Dlaczego GMMP kształci mechatroników?
Uważamy, że jest to zawód z przyszłością. Uczniowie zdobywają bowiem wiedzę z bardzo wielu obszarów: mechaniki, pneumatyki, automatyki, elektroniki, hydrauliki orazinformatyki. Absolwenci naszych klas patronackich będą mogli pracować zarówno przy utrzymaniu ruchu – po uzupełnieniu wykształcenia – jak i na stanowiskach produkcyjnych – podkreśla Bożena Baldysz, kierownik ds. szkoleń i rozwoju, która koordynuje projekt kształcenia zawodowego w GMMP. – Wybraliśmy edukację na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, dlatego że jej uczniowie mają o wiele więcej zajęć praktycznych niż uczęszczający do techników. Program przewiduje, że co roku aż dwa miesiące spędzają w fabryce na praktycznej nauce zawodu. Oczywiście, liczymy na to, że część uczniów będzie kontynuować edukację na poziomie technicznym i wyższym. Część jednak będzie zainteresowana pozostaniem na stanowiskach produkcyjnych i wówczas będą mieć już niezbędne umiejętności i wiedzę – dodaje.
Szansa dla młodych ludzi

Wybór Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach jako placówki, w której utworzono klasę o profilu monter mechatronik, nie był przypadkowy.
Mamy doświadczenie w kształceniu mechatroników, ponieważ prowadziliśmy już klasy o tym profilu. Dlatego tak szybko udało się nam utworzyć oddział na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie monter mechatronik. Porozumienie o współpracy podpisaliśmy w kwietniu, a już w maju gimnazjaliści składali aplikacje do nowej klasy – podkreśla Bogumiła Kluszczyńska. – Bardzo się cieszę z uruchomienia tej klasy, bo dzięki niej jeszcze lepiej wpisujemy się w ideę kształcenia zawodowego dopasowanego do potrzeb pracodawców i realizowanego we współpracy z nimi. General Motors, my i organ prowadzący widzieliśmy w utworzeniu tej klasy ogromną szansę dla młodych ludzi. Zapotrzebowanie na konkretnych pracowników dla konkretnego pracodawcy to moim zdaniem idealne rozwiązanie w kształceniu zawodowym – dodaje.
Klasa patronacka GMMP liczy 16 uczniów. Chętnych było więcej, ale nie wszyscy przeszli rekrutację w gliwickiej fabryce. Ci, którym się to udało, podpisali umowę o pracę z GMMP i pracują jako młodociani pracownicy.
Na tym etapie nie mieliśmy oczywiście możliwości oceny umiejętności zawodowych kandydatów. Dlatego podczas rozmowy kwalifikacyjnej skupiliśmy się na miękkich cechach: komunikatywności, motywacji,zaangażowaniu, otwartości i zainteresowaniach – wyjaśnia Jacek Żarnowiecki.
Młodociani pracownicy GMMP mogą liczyć na lepsze warunki niż większość ich kolegów i koleżanek zdobywających umiejętności w innych miejscach. Wśród benefitów są m.in. wyższe stawki wynagrodzenia, niż wynika to z przepisów prawa.
Zdecydowaliśmy się na wyższe stawki, ponieważ chcemy, aby uczniowie mieli dodatkowy zastrzyk gotówki, który umożliwi im spokojną naukę. Dodatkowo trzy osoby otrzymają nagrody pieniężne za najlepsze wyniki w nauce. Dużą motywacją jest także fakt, że po zakończeniu nauki absolwenci klasy patronackiej będą mieć pierwszeństwo przy zatrudnieniu – wylicza korzyści Bożena Baldysz.
Część podstawy programowej w nowej klasie jest realizowana w Centrum Kształcenia Praktycznego, należącym do Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego. To tam przyszli mechatronicy uczą się takich umiejętności, jak podstawy obróbki ręcznej i mechanicznej, spawanie itp. Natomiast wiedzę związaną z wykonywaniem zadań na konkretnych stanowiskach zdobywają w fabryce GMMP.
Centrum Kształcenia Praktycznego było przygotowane do nauczania mechaników mechatroników. Ale dzięki wsparciu General Motors jest jeszcze lepiej wyposażone. Otworzyliśmy m.in. nowoczesną pracownię pomiarową z bardzo drogim sprzętem. Poza tym otrzymaliśmy laptopy i komputery stacjonarne przydatne w codziennej nauce – zaznacza Bogumiła Kluszczyńska.
Warto podkreślić, że w ramach współpracy uczą się także… nauczyciele.
Nauczyciele z Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego poznają nasz system produkcji i dzięki temu mogą dostosować proces edukacji, aby nie było dysonansu między tym, czego uczniowie uczą się w szkole, a tym, czego będzie od nich oczekiwał pracodawca. Chodzi zarówno o umiejętności zawodowe, jak i o pewne wartości, jak np. orientacja na bezpieczeństwo – podkreśla Bożena Baldysz.
Tego nie nauczy nikt inny

Ważnym elementem edukacji w fabryce GMMP jest zapoznanie uczniów z systemem produkcji GM-GMS (General Motors – Global Manufacturing System). Opiera się on na pięciu filarach: standaryzacji, nieustannym doskonaleniu, krótkim czasie realizacji, jakości wbudowanej oraz zaangażowaniu pracowników.
System szczegółowo opisuje organizację produkcji. Na jego podstawie działają wszystkie zakłady General Motors na całym świecie. Dzięki temu pracownik, który przenosi się z jednej fabryki do drugiej, czuje się komfortowo – zastaje dokładnie taką samą wizualizację, taki sam system raportowania, taki sam sposób ustalania celów i sprawdzania ich wykonania, takie same systemy bezpieczeństwa pracy, te same standardy w procesie produkcyjnym – podkreśla Jacek Żarnowiecki. – Każdy pracownik przyjmowany do pracy w naszej firmie przechodzi kilkudniowe szkolenie wprowadzające do zakładu. I już na tym etapie uczy się elementów systemu GM-GMS. Dotyczy to także młodocianych pracowników – dodaje.
Dodatkową korzyścią dla uczniów zdobywających zawód w GMMP jest możliwość zdawania egzaminu nie tylko przed okręgową komisją egzaminacyjną, ale także w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Uzyskane w ten sposób świadectwo kwalifikacji zawodowych jest uznawane w całej Unii Europejskiej.
Andrzej Rembowski