Fakro od wielu lat jest zaangażowane w działania związane z edukacją zawodową. Od 2000 r. było organizatorem Konferencji dla Dyrektorów Szkół Budowlanych, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Spotkania były przestrzenią do wymiany fachowej wiedzy i doświadczeń. Ze względu na zmieniające się potrzeby i trendy edukacyjne przedsiębiorstwo we współpracy z Polską Izbą Budownictwa postanowiło odświeżyć formułę wydarzenia. Dlatego też zapraszamy do udziału w I Kongresie Edukacji Budowlanej.
 – W  programie sporo miejsca poświęciliśmy zagadnieniom istotnym dla rozwoju kształcenia zawodowego w  obszarze budownictwa. Podczas czterodniowego spotkania będziemy mogli zaprezentować swoje sukcesy, podzielić się przemyśleniami, zwrócić uwagę na kwestie ważne dla edukacji adresowanej do fachowców. Po okresie nauczania zdalnego to doskonała okazja do bezpośrednich spotkań oraz poruszenia ważnych, z perspektywy integracji edukacji i biznesu, kwestii  – podkreśla Paweł Kołbon, kierownik Centrum Szkoleń i Współpracy z Wykonawcami Fakro.
Uczestnictwo w kongresie zadeklarowali członkowie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie: prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, którzy zajmują się problematyką barier edukacyjnych i zaangażowania pracodawców w kształcenie kadr dla budownictwa. Gościem wydarzenia będzie także Jacek Walkiewicz, ceniony psycholog i mówca motywacyjny, który zainspiruje uczestników wykładem Szkoła zniewolona… Lepiej wybrać niebezpieczną wolność czy bezpieczną niewolę?
– Do uczestnictwa w I Kongresie Edukacji Budowlanej zachęcamy wszystkich dyrektorów szkół kształcących w zawodach związanych z budownictwem. Jesteśmy także otwarci na partnerstwo firm i mediów z branży. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni integrującej edukację i przedsiębiorców, czego efektem powinno być wspólne wytyczenie kierunków rozwoju kształcenia kadr dla budownictwa w Polsce – dodaje Paweł Kołbon.
I Kongres Edukacji Budowlanej będzie się odbywał od 5 do 8 października w Hotelu Activa w Muszynie.