Szanowni Państwo,
dziękujemy za wszystkie pytania dotyczące zamówienia bieżącego numeru czasopisma „My Zawodowcy” oraz prenumeraty na kolejny rok.
Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną tematy, które miały zostać poruszone w numerach 12 i 13, wymagają ponownego zaplanowania – dotyczą one staży i warsztatów (w tym zagranicznych) dla uczniów i studentów, ofert zatrudnienia, konkursów umiejętności zawodowych i innych przedsięwzięć edukacyjno-szkoleniowych. Specyfika czasopisma „My Zawodowcy” polega m.in. na tym, że jest ono przygotowywane w związku z organizowanymi wiosną i jesienią dniami otwartymi w szkołach i przedsiębiorstwach, targami edukacyjnymi, targami pracy, targami praktyk i staży oraz innymi wydarzeniami promującymi zawody szkolnictwa branżowego oraz umiejętności zawodowe. Wydanie ostatniego w tym roku numeru było więc możliwe 6 marca.
Zapraszamy do rozważenia oferty przygotowanej na podstawie rozmów z nowymi czytelnikami – pakiet promocyjny obejmuje trzy numery wybrane przez zamawiającego (z wyjątkiem numerów 8 i 9 – nakład wyczerpany) w cenie 30 zł (rabat 60 proc.). W cenę wliczone są koszty wysyłki na terenie kraju.
Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o czasopiśmie oraz spisami treści dotychczasowych numerów. Każdy z nich jest efektem współpracy ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, pracodawcami stosującymi dobre praktyki z zakresu employer brandingu oraz innymi podmiotami pomagającymi młodym ludziom w przygotowaniu i realizacji planów edukacyjno-zawodowych („Edukacja dla gospodarki, gospodarka dla edukacji”).
Serdecznie zapraszamy do współpracy przy tworzeniu czasopisma i serwisu (Od redakcji).
Życzymy zdrowia, wielu inspiracji oraz pozytywnej energii do podejmowania nowych wyzwań!
Zespół „My Zawodowcy”

trybiki