Szanowni Czytelnicy,
jeszcze raz bardzo dziękujemy za zainteresowanie czasopismem „My Zawodowcy”, a także za wszystkie sugestie i współpracę przy realizacji jego misji i celów. Równie serdeczne podziękowanie składamy osobom, dzięki którym czasopismo otrzymały szkoły uczestniczące w realizowanych przez pracodawców projektach. Cieszymy się, że nasz kwartalnik znajduje się w ofercie coraz większej liczby bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Państwa opinie oraz zapytania o prenumeratę na kolejny rok potwierdzają, że konieczne jest zajęcie się tematyką współpracy edukacji i gospodarki w sposób systematyczny. 
Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną tematy, które miały zostać poruszone w numerach 12 i 13, wymagają ponownego zaplanowania – dotyczą one staży i warsztatów (w tym zagranicznych) dla uczniów i studentów, ofert zatrudnienia, konkursów umiejętności zawodowych i innych przedsięwzięć edukacyjno-szkoleniowych. Specyfika czasopisma „My Zawodowcy” polega m.in. na tym, że jest ono przygotowywane w związku z organizowanymi wiosną i jesienią dniami otwartymi w szkołach i przedsiębiorstwach, targami edukacyjnymi, targami pracy, targami praktyk i staży oraz innymi wydarzeniami promującymi zawody szkolnictwa branżowego i umiejętności zawodowe. Wydanie ostatniego w tym roku numeru było więc możliwe 6 marca.
Dziękujemy za zaufanie i wyrozumiałość, z jaką przyjęli Państwo zmianę harmonogramu wydawniczego. Najbliższy numer planujemy wydać w styczniu, a kolejne – w marcu, czerwcu i sierpniu. Będą one, tak jak dotychczasowe wydania, efektem współpracy ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, uczelniami, pracodawcami stosującymi dobre praktyki z zakresu employer brandingu oraz innymi podmiotami pomagającymi młodym ludziom w przygotowaniu i realizacji planów edukacyjno-zawodowych. Ostateczny kształt harmonogramu wydawniczego zależeć jednak będzie od dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemicznej.
Życzymy zdrowia oraz pozytywnej energii do podejmowania kolejnych wyzwań!
Zespół „My Zawodowcy”

trybiki