Szanowni Państwo,
Drodzy Czytelnicy i Partnerzy,
dziękujemy za kolejne sugestie dotyczące koncepcji następnych numerów czasopisma „My Zawodowcy”, strony myzawodowcy.pl oraz harmonogramu współpracy.
Wspólnie z pracodawcami i szkołami opracowujemy artykuły, które miały się ukazać w numerach 12 i 13. W związku z aktualną sytuacją epidemiczną większość opisanych w nich inicjatyw wymaga ponownego zaplanowania. Przygotowujemy też m.in. cykl wywiadów z przedstawicielami przedsiębiorstw reprezentujących różne branże. Główne cele cyklu obejmują kształtowanie marki pracodawcy oraz budowanie wizerunku branż i zawodów.
Wszystkie materiały zostaną opublikowane na stronie myzawodowcy.pl. Będą one stanowić podstawę specjalnego numeru czasopisma „My Zawodowcy”. Zostaną w nim przedstawione m.in. wspólne przedsięwzięcia szkół i przedsiębiorstw oraz wyzwania na 2021 r. – w dziale „Wnioski i rekomendacje ekspertów” zostaną zamieszczone wypowiedzi przedstawicieli pracodawców, edukacji i samorządów.  Najbliższy numer planujemy wydać w styczniu, a kolejne numery –  w marcu, czerwcu i sierpniu. Ostateczny kształt harmonogramu wydawniczego zależeć jednak będzie od dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemicznej.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za inspirującą współpracę oraz zaufanie. Jest nam niezmiernie miło, że od ponad trzech lat powstaje dokumentacja poświęcona najlepszym programom rozwoju kompetencji zawodowych („To przedsiębiorstwo kształci zawodowców”, „Współpracujemy z osobami z pasją”, Edukacja dla gospodarki, gospodarka dla edukacji”).  Cieszymy się, że w tworzeniu czasopisma uczestniczą również uczniowie, studenci i pracownicy, których wypowiedzi mogą zainspirować osoby podejmujące decyzje o wyborze zawodu, szkoły i miejsca pracy. 
Nawiązując do Państwa sugestii, w przyszłym roku zostaną utworzone kolejne działy tematyczne.  
Życzymy wielu inspiracji oraz wytrwałości w podejmowaniu nowych wyzwań!
Zespół „My Zawodowcy”