Drodzy Czytelnicy,
po raz kolejny dziękujemy za życzliwe słowa, cierpliwość i wyrozumiałość w tym wyjątkowym dla nas wszystkich czasie. Równie serdecznie dziękujemy za wszystkie pytania dotyczące zamówienia czasopisma „My Zawodowcy” w 2022 r. oraz za zainteresowanie przedłużeniem prenumeraty. Państwa opinie potwierdzają, że konieczna jest kontynuacja wspólnych działań w celu poprawy efektywności kształcenia zawodowego i promocji tego sektora edukacji. Nawiązując do nowych zamówień prenumeraty, w dniu wydania pierwszego w tym roku numeru zwrócimy się z prośbą o potwierdzenie zamówienia.
W komunikatach opublikowanych w latach 2020-2021 zwróciliśmy uwagę na specyfikę czasopisma „My Zawodowcy” oraz na wpływ sytuacji epidemicznej na harmonogram wydawniczy. Dzisiaj podsumowaliśmy kolejne konsultacje i rozmowy z przedstawicielami przedsiębiorstw i szkół uczestniczących w tworzeniu najbliższych numerów. Dbając o poziom merytoryczny i spójność koncepcji, a także o promocję inicjatyw przedstawionych w każdym wydaniu, wspólnie zaplanowaliśmy, że dwa numery zostaną wydane wiosną, a kolejne dwa jesienią. Będą one, tak jak dotychczasowe wydania, efektem współpracy z przedsiębiorstwami stosującymi dobre praktyki z zakresu employer brandingu (m.in. wspierającymi uczniów, studentów i pracowników w rozwoju kompetencji zawodowych), szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe, samorządami oraz instytucjami naukowymi. Warto podkreślić, że każdy numer czasopisma zawiera konkretne propozycje na dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb różnych branż. Na przykład numer bieżący (nr 12/2021: Odpowiedzialni za podejmowanie wyzwań) został przygotowany we współpracy z przedsiębiorstwami reprezentującymi branże: budowlaną, elektroniczno-mechatroniczną, handlową, metalurgiczną, motoryzacyjną, petrochemiczną, poligraficzną i transportu lotniczego. Jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tego wydania.
Zapraszamy do współpracy oraz życzymy zdrowia i dużo pozytywnej energii do podejmowania kolejnych wyzwań.
Zespół „My Zawodowcy”

 

 

Materiały wizerunkowe

Materiały wizerunkowe