Firmę Mechatronik tworzą entuzjaści automatyki, robotyki i współczesnych technik wytwarzania. Zespół nieustannie pozyskuje informacje o nowych rozwiązaniach dla przemysłu i implementuje je do swoich urządzeń. Jednocześnie programiści firmy pracują nad kolejnymi wersjami programu RobLAB. Ofertę produktów własnych uzupełniają stanowiska technodydaktyczne oraz oprogramowanie wspierające prace inżynierskie CAx renomowanych światowych producentów. Dzięki temu powstała kompleksowa propozycja dla szkół i uczelni technicznych kształcących w obszarze elektroniczno-mechatronicznym.

Program RobLAB 6.0

Najnowsza 6. odsłona programu RobLAB łączy w świecie wirtualnym większość produktów własnych firmy Mechatronik. Program powstał w celu wsparcia kształcenia w zakresie robotyki. Pozwala na budowanie i sterowanie wirtualnych robotów o różnej kinematyce oraz sterowanie rzeczywistych robotów oferowanych przez firmę. Programowanie robotów i manipulatorów odbywa się w języku Melfa Basic oraz G-kod. Konieczność współpracy programu z układem we/wy robotów rzeczywistych zaowocowała projektem interfejsu, który pozwolił na dwukierunkową wymianę sygnałów program – urządzenia zewnętrzne. Tak powstał interfejs MixPORT. Rozwiązanie to razem z dodatkowym modułem wirtualnych obiektów 2D i 3D pozwala na uatrakcyjnienie szkoleń z programowania sterowników PLC. Stanowiska egzaminacyjne ze sterownikami PLC wyposażone są w przyciski i kontrolki oraz przekaźniki. Uzupełnienie zestawu stanowią interfejsy, pozwalające na podłączenie dowolnych urządzeń z zakresu automatyki. Na potrzeby szkoleń z programowania sterowników PLC powstało wirtualne laboratorium obiektów 2D i 3D, umożliwiające sterowanie zaawansowanych urządzeń mechatronicznych bez konieczności budowania stanowiska czy sprawdzania połączeń.

Program RobLAB ma zaimplementowany protokół S7 Connection firmy Siemens, dzięki czemu sterowniki LOGO, S7-1200 i S7-1500 można łączyć z wirtualnymi obiektami z pominięciem interfejsu MixPORT jedynie za pomocą przewodu ethernetowego.

W programie zaimplementowano środowisko do programowania w języku Grafcet. Pozwala to użytkownikowi na tworzenie algorytmów z opcją przeprowadzenia symulacji. Za pomocą algorytmu zapisanego w module Grafcet możemy również wysterować wirtualne obiekty 2D i 3D przygotowane na potrzeby szkoleń z zakresu rzeczywistych sterowników PLC. Sygnały sterujące z modułu Grafcet można wyprowadzić na zewnątrz. W części sprzętowej zadanie to jest możliwie dzięki wspomnianemu interfejsowi MixPORT. W tej konfiguracji Grafcet i interfejs stanowią rodzaj sterownika dla rzeczywistych układów pneumatycznych i elektropneumatycznych czy urządzeń mechatronicznych.

W RobLAB 6.0 rozbudowano moduł projektowania z obszaru elektropneumatyki i sterowania eklektycznego. Program zawiera wiele cyklogramów i schematów, które można budować w wirtualnym środowisku i przeprowadzić symulację ich pracy. Te same zadania można wykonywać na rzeczywistych stanowiskach oferowanych przez firmę Mechatronik. Rzeczywiste stanowiska z podstawy pneumatyki i elektropneumatyki montowane są na aluminiowych płytach profilowanych w dwóch rozmiarach – na płytach o rowku 5 mm oraz 8 mm. Mniejsze rozwiązanie proponowane jest jako stanowisko mobilne. Zestawy na większych płytach montuje się na stelażach lub stołach mobilnych/ stacjonarnych. Podzespoły zestawu pochodzą od światowych producentów – SMC, Siemens i SICK. Stanowiska można dowolnie konfigurować. Firma Mechatronik przygotowała m.in. zestawy zgodne z wymaganiami dla stanowisk egzaminacyjnych, tzw. zestawy podstawowe. Można je rozszerzyć o elementy przydatne do pełnego kursu z danego zakresu. Elementy zestawu mogą być mocowane do płyty na prostych kątownikach lub adapterach ułatwiających montaż i dających dodatkowe możliwości, m.in. ustawienie kątowe podzespołów.

Elementy wymagające podłączenia elektrycznego są zakończone przewodem z izolowanymi tulejkami. Można je wielokrotnie mocować w złącza skręcane lub zaciskane. Ofertę uzupełniają interfejsy ułatwiające grupowanie sygnałów i przekazywanie ich na przykład do sterowników PLC przewodem lub wybraną siecią przemysłową. Osoba prowadząca szkolenie ma też możliwość zastosowania popularnego złącza na szynę DIN35.

Konieczność samodoskonalenia uczniów w czasie nauki zdalnej zainspirowała programistów do dodania podstawowej składni kolejnych języków programowania. W programie RobLAB 6.0 obok Grafcet możemy skorzystać z LAD, SFC oraz FBD. Wersja ta posiada również rozbudowane biblioteki tożsame ze stacjami MiniLAB 100 i MiniLAB 200. Wirtualne obiekty 3D są takie same jak rzeczywiste urządzenia. Kompatybilne są też sygnały we/wy. Wirtualne obiekty możemy wysterować za pomocą programów napisanych w modułach do programowania (Grafcet, LAD, SFC oraz FBD).

Tymi samymi programami za pośrednictwem interfejsu MixPORT możemy wysterować rzeczywiste obiekty, które na co dzień sterowane są stanowiskami egzaminacyjnymi PLC. W końcu wirtualne obiekty MiniLAB 100 możemy wysterować za pomocą rzeczywistych sterowników z wykorzystaniem interfejsu MixPORT lub bez, jeśli posiadamy sterowniki firmy Siemens.

Zautomatyzowane gniazda produkcyjne

Roboty dydaktyczne mogą realizować funkcje pick and place na stanowiskach MiniLAB 100 czy MiniLAB 200. Na potrzeby klientów, którzy chcą, aby roboty współpracowały z obrabiarkami CNC, firma Mechatronik przygotowała zrobotyzowane gniazda produkcyjne na podstawie własnej Mini Frezarki CNC lub obrabiarek firmy Sherline. Stanowiska MiniLAB 200 mogą być wyposażone również w przemysłowe ramiona robotów. Firma oferuje roboty współpracujące z rodziny CR firmy Dobot oraz ramiona robotów firmy Mitsubishi.

Elektronika: UniTRAIN i EloTRAIN firmy LUCAS Nülle oraz program TINA

UniTRAIN jest to wspomagane komputerowo unikatowe na świecie narzędzie wspierające kształcenie z obszaru elektrotechniki i elektroniki przez układy mikroprocesorowe, energię odnawialną czy autotronikę. Podstawę zestawu stanowi moduł bazowy, tj. inteligentny interfejs pomiarowy z opcją we/wy oraz możliwością pomiaru analogowego i cyfrowego, a także z modułem eksperymentalnym podłączanym do komputera. Do modułów eksperymentalnych „wpinane” są kursy (przygotowane obwody elektroniczne), a na komputerze instalowane jest oprogramowanie LabSoft z wirtualnymi przyrządami pomiarowymi oraz kursami. Wirtualne zasilacze czy generatory dają rzeczywiste sygnały sterujące, w tym dowolny przebieg generowany przez generator arbitralny. Wirtualne przyrządy pomiarowe, takie jak mierniki czy oscyloskopy, obrazują sygnały obiektów badanych na kartach pomiarowych. Każdy kurs zawiera wprowadzającą podstawę teoretyczną oraz opis przeprowadzenia eksperymentu. Dodatkowy moduł programu pozwala w prosty sposób wygenerować sprawozdania z przeprowadzonych badań. Te zaś, opatrzone opisem doświadczenia, ułatwiają ocenę pracy kursanta oraz obiektywną ocenę postępów w szkoleniu. System elektroniczny pozwala monitorować przyrost wiedzy kursanta oraz symulować usterki badanego układu.

Wybrane tematy kursów:

  • elektrotechnika,
  • elektronika,
  • telekomunikacja,
  • systemy RFID,
  • energia odnawialna,
  • sterowniki PLC,
  • systemy mikroprocesorowe,
  • mechatronika.

EloTRAIN poszerza możliwości zestawów UniTRAIN o samodzielne budowanie układów elektronicznych z podzespołów. Zestaw może współpracować z bazą UniTRAIN lub bazami przygotowanymi wyłącznie na potrzeby EloTRAIN.

Uzupełnieniem zestawu jest program TINA, który pozwala na projektowanie układów elektronicznych oraz prowadzenie symulacji działania zbudowanego układu. Dodatkowe moduły programu umożliwiają zaprojektowanie obwodu drukowanego na podstawie schematu elektronicznego oraz przygotowanie plików niezbędnych do wyprodukowania obwodu drukowanego.

Hydraulika siłowa

Zestaw zawiera elementy hydrauliki transparentnej wraz z oprogramowaniem do projektowania i symulacji układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych. Można do niego dokupić podręczniki. Jest to więc gotowy pakiet dla szkół, które chcą uruchomić specjalizację z tego obszaru. Zestaw hydrauliki transparentnej zawiera standardowe elementy hydrauliki siłowej stosowane w przemyśle, takie jak siłowniki, zawory, dławiki, elementy logiczne czy silniki hydrauliczne. Są one wykonane z bezbarwnego tworzywa sztucznego. Układ zasilany jest specjalnie przygotowanym agregatem hydraulicznym z olejem barwionym na czerwono. Dzięki temu uczestnik kursu widzi, co dzieje się wewnątrz urządzeń oraz może obserwować przepływ medium. To idealne narzędzie poznawcze do przedstawienia podstaw sterowania. Ułatwia też wyjaśnienie, jak działają urządzenia pneumatyczne. Dla klienta, który preferuje w hydraulice siłowej rozwiązanie przemysłowe, Mechatronik przygotował kompletna ofertę stanowisk dydaktycznych światowego lidera w zakresie hydrauliki siłowej firmy Bosch Rexroth.