Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2016/2017 wystartował autorski program Kreatywna Szkoła Dekoral. Akademia Techniczna PPG Deco wytypowała dwadzieścia szkół budowlanych z całej Polski, które dzięki wsparciu centrum Dekoral Professional mogły zapewnić uczniom nowocześnie wyposażone pracownie.
Akademia Techniczna PPG Deco – inicjator i autor programu – za nadrzędny cel stawia sobie popularyzację zawodów budowlanych wśród młodzieży. Zadaniem Kreatywnej Szkoły Dekoral jest dążenie do najwyższych standardów w budownictwie poprzez kształtowanie odpowiednich postaw już na etapie szkolnictwa zawodowego. Dla przyszłych wykonawców to nie tylko możliwość nauki w dobrze wyposażonych pracowniach, lecz także poznania najnowszych technologii produkcji i zastosowania farb, tynków czy lakierów. Program skierowany jest zarówno do uczniów, jaki nauczycieli szkół budowlanych.
Spotkanie organizacyjne
Już w maju 2016 r. dyrektorzy placówek wytypowanych do Kreatywnej Szkoły Dekoral zostali zaproszeni do siedziby Akademii Technicznej PPG Deco we Wrocławiu. Goście mieli okazję zapoznać się ze szczegółami planowanej współpracy, wziąć udział w warsztatach szkoleniowych i zwiedzić zakład produkcyjny. Odbyły się również spotkania integracyjne.
Szkolenie dla koordynatorów i nauczycieli
W połowie września koordynatorzy, czyli nauczyciele z zakwalifikowanych do programu szkół, odpowiedzialni za przeprowadzanie i nadzorowanie programu oraz współpracę z Akademią Techniczną PPG Deco, wzięli udział w dwudniowym szkoleniu zarówno teoretycznym, jaki praktycznym. Wykładowcy przekazali im podstawowe informacje dotyczące farb, ich parametrów oraz zasad doboru. Uczestnicy poznali również nowości produktowe marek PPG, a także mieli okazję do wypróbowania aplikacji produktów na różnych podłożach. Podobne szkolenie, tym razem dla pozostałych nauczycieli ze szkół objętych programem, zostało zorganizowane w grudniu.
Otwarcie pierwszych pracowni patronackich
Kreatywna Szkoła Dekoral to inicjatywa nieodpłatna. Wymogiem uczestnictwa jest zaangażowanie szkoły i zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji przedsięwzięcia. Jednym z podstawowych założeń jest umożliwienie uczniom nauki z zastosowaniem zaawansowanych technologicznie produktów. W tym celu każda placówka adaptuje salę lekcyjną na pracownię patronacką AT PPG Deco. Produkty niezbędne do remontu, takie jak farby, tynki, lakiery czy tapety oraz materiały informacyjno-promocyjne, zapewnia organizator wraz z Centrum Dekoral Professional. Gwarantuje on również wsparcie przez cały okres realizacji projektu.
Szkolenia dla uczniów szkół budowlanych
Uczniowie mogli wziąć też udział w szkoleniach poświęconych systemom wykończenia wnętrz. Warsztaty były prowadzone od 13 września do 30 listopada 2016 r. Dokształcanie przyszłych wykonawców to jeden z najważniejszych punktów Kreatywnej Szkoły Dekoral. Przewidziane są już kolejne tematy – elewacja i nowoczesne systemy dociepleń czy techniki dekoracyjne w budownictwie. Cykl szkoleń trwa trzy lata. To nie pierwszy raz, kiedy PPG Deco szkoli przyszłych fachowców. Jednym z elementów misji firmy jest popularyzacja zawodów budowlanych wśród młodzieży oraz wsparcie przyszłych wykonawców na etapie nauki zawodu. Przedstawiciele marek Dekoral, Dekoral Professional i Sigma Coatings od lat współpracują z wykonawcami, oferując profesjonalne produkty oraz rozwiązania systemowe. Zależy im na tym, żeby wyznaczać dobre trendy w polskim budownictwie i oferować usługi na coraz wyższym poziomie.
Jarosław Domowicz