Szanowni Państwo,

w imieniu redakcji mam przyjemność zaprezentować czwarty numer czasopisma „My Zawodowcy” i podziękować wszystkim, których zaangażowanie przyczyniło się do jego przygotowania. Równie serdeczne podziękowanie składam osobom, dzięki którym czasopismo otrzymują placówki uczestniczące w realizowanych przez pracodawców projektach. Cieszę się, że nasz kwartalnik znajduje się w ofercie coraz większej liczby bibliotek szkolnych. Dziękuję również za kolejne opinie i sugestie.

Niniejsze wydanie w jeszcze większym stopniu zostało przygotowane z myślą zarówno o społecznościach szkół podstawowych/gimnazjalnych, jak i zawodowych. Polecam m.in. raport specjalny. Oprócz odpowiedzi na pytanie, dlaczego warto skorzystać z oferty szkolnictwa zawodowego, znalazły się w nim propozycje działań promujących ten segment edukacji. To istotne rozważania m.in. w kontekście zaplanowanego na 1 września zastąpienia dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych szkołami branżowymi I stopnia.  Zapraszam również do zapoznania się z ofertą doradztwa zawodowego, zawartą m.in. w artykułach „Dlaczego warto zostać dekarzem” oraz „Wszechstronny jak mechatronik”. Ponadto, jak w poprzednich wydaniach, inspiracji dostarczają pracodawcy. Tym razem są to:  firma Festool Polska realizująca ze szkołą drzewną w Garbatce-Letnisku innowacyjny program Klasa Festool, zakład Opla w Gliwicach podsumowujący pierwszy rok kształcenia w zawodzie monter mechatronik, firma MAN Bus, od dwóch lat patronująca klasom kształcącym elektromechaników pojazdów samochodowych, oraz spółka Tarczyński, która postanowiła utworzyć klasy patronackie aż w sześciu zawodach.

W numerze znajdą Państwo kolejne wypowiedzi przedstawicieli szkolnictwa zawodowego, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pracodawców, instytucji rynku pracy, organizacji samorządu gospodarczego, instytucji naukowych oraz biznesu. Nawiązując do niezwykle istotnego dla rozwoju kształcenia zawodowego założenia reformy, jakim jest upowszechnienie dualnego systemu kształcenia, polecam m.in. artykuł prof. Mieczysława Kabaja przedstawiający główne bariery rozwoju tego typu kształcenia w Polsce.

Zapraszam do lektury oraz dalszej współpracy.

Anna Świdurska

redaktor naczelna

a.swidurska@myzawodowcy.pl